Szerződések

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt., és
1) az M-FMGÉP Kft. (székhely: 8360 Keszthely, Martinovics utca 3., adószám: 24120638-2-20.); illetve
2) a Young and Partners Kft. (székhely: 1035 Budapest, Miklós tér 1., adószám: 14288148-2-41.)
között fennálló vagy fennállt valamennyi szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 25.

Üdvözlettel:
atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Varga György Péter, dr.
Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Attachment Young1.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Young2.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Young3.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Young4.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Young5.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Young6.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Young7.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Az M-FMGÉP Kft. és társaságunk között nem köttetett szerződés. A Young and Partners Kft.-vel kötött szerződéseket mellékelten megküldjük. Tisztelettel:

Dr. Varga György Péter
jogtanácsos
Északdunántúli Vízmű Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei