Szerződések

Oroszi Babett küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Oroszi Babett

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az

- Art & Title Produkciós Kft., Brand Lab Tanácsadó Kft., Museum Mandala Kft., Press & Belt Kft., Summa Produkció Kft. és az MTVA között megkötött valamennyi szerződést, azok mellékleteivel, számláival, teljesítési igazolásaival együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 20.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóiroda
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment BrandLab 01.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BrandLab 02.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BrandLab 03.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BrandLab 04.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BrandLab 05.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BrandLab 06.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BrandLab 07.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Summa 01.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Summa 02.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Summa 03.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Summa 04.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Oroszi Babett!

 

Az Art & Title Produkciós Kft., a Brand Lab Tanácsadó Kft., a Museum 
Mandala Kft., a Press & Belt Kft., a Summa Produkció Kft. és az MTVA
között létrejött szerződések kiadása iránt előterjesztett közérdekű
adatigénylésére mellékelten megküldjük a Brand Lab Kft-vel és a Summa
Kft-vel kötött szerződéseket. Az Art & Title Produkciós Kft-vel, a Museum 
Mandala Kft-vel és a Press & Belt Kft-vel az MTVA nincs szerződéses
kapcsolatban. Jelezzük, hogy a Summa Produkciós Kft. és az MTVA között a
megküldötteken túl létrejött egy kontratus a G7 című gazdasági magazin - 
rádióműsor - gyártása (2014-től) tárgyában. A felek a szerződés részleteit
egyeztették, a szerződéskötési folyamat az elmúlt év decemberében
elindult, a szerződés aláírása folyamatban van. Aláírást követően a
szerződést megküldjük.

Valamint jelezzük azt is, hogy az atlatszo.hu felperesnek az MTVA alperes
ellen közérdekű adat kiadása tárgyában indított és jogerősen lezárult
perével összefüggésben a 48 gazdasági társasággal megkötött szerződések
kiadásakor a Brand Lab Kft. szerződéseit 2013. december 31-én már kiadtuk.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

  Lencsó Rita

kommunikációs igazgató/sajtófőnök

Mobil: +36 30 538 3458
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Leírás: Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

 

TV I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Oroszi Babett:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei