Szerződések

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Az alábbi szerződésekkel kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kérni arról, hogy a menekültválsággal kapcsolatban kötött-e ezeket az ORFK? Továbbá kérem, közöljék azt is, hogy a migrációs ellátással kapcsolatos kiadásokra miért a CBA-val szerződtek és milyen eljárás keretében választották ki a céget?

Kérem, küldjék meg azt is, hogy a sisakokat és a gázálarcokat miért a Milipol Zrt-től szerezték be! Milyen eljárás keretében választották ki a céget és a felszerelés mely rendőri egységhez kerül!

Továbbá kérem, adják meg azt is, hogy a Berill Invest Befektetési és Építési Kft-t és a Pillér-Terv Mérnöki és Könyvelőiroda Kft-t milyen eljárások során választották ki és szerződtek velük!

Szolgáltatási szerződés Ujj és tenyérlenyomat azonosító rendszer Morpho - ORFK 24 932 756 2015.01.20-2015.05.30

Szolgáltatási szerződés Migrációs ellátással kapcsolatos kiadás CBA 23 622 2015.05.01-2015.12.31.

Szállítási szerződés 24 db okmányolvasó készülék T-Systems Magyarország Zrt. 16 994 2015.05.11-2015.06.30.

Szállítási szerződés 24 db 4 ujjas ujjnyomat-olvasó T-Systems Magyarország Zrt. 16 043 2015.05.11-2015.06.30

Szállítási szerződés 27 db mobil okmány és ujjlenyomat olvasó T-Systems Magyarország Zrt. 33 223 2015.05.11-2015.06.30.

Határidős adásvételi szerződés 348 db ütésálló sisak és 148 db gázálarc Milipol Zrt. 34 906 2015.05.22-2015.09.30.

Szolgáltatási szerződés Szeged HRK garázsok átalakítása Berill Invest Befektetési és Építési Kft. 5 081 2015.06.02-2015.07.15

Vállalkozási szerződés SZÁLL. Ártánd határátkelő tetőfelújítás Pillér-Terv Mérnöki és Könyvelőiroda Kft. 6 980 2015.06.02.

Mindezek mellett kérem, hogy az alábbi szerződéssel kapcsolatban tájékoztassanak arról, hogy a fényképezőgépeket milyen célra szerezték be, melyik szervezeti egységnek és miért pont a Harmónia 91 Kft-től, illetve milyen eljárás keretében? Kérem, közöljék azt is, milyen típusú fényképezőgépekről van szó!
Határidős adásvételi szerződés 58 db digitális fényképezőgép + objektív Harmónia 91 Kft. 13 012 2015.04.02-2015.07.02.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta
atlatszo.hu

Hivatkozása ide

Feladó: ORFK Hivatal
Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 40077 v lasz Csik sz Brigitta.pdf
773K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei