Szerződések a F.J.P. Bt.-vel

Székely Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Székely Balázs

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az F.J.P. Bt.-vel eddig kötött szerződéseiket és azok mellékleteit!

Kérem továbbá, hogy küldjék meg számomra az összes olyan szerződést és azok mellékleteit, melyeket tevékenységük népszerűsítése, illetve a lakosság tájékoztatása céljából kötöttek!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 21.

Üdvözlettel:

Székely Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Székely Balázs!

Átnézve a Városliget Zrt. szerződés-nyilvántartását tájékoztatjuk, hogy társaságunk nem létesített jogviszonyt az F.J.P. Bt.-vel .

Ön azt kérte továbbá, hogy küldjük meg „az összes olyan szerződést és azok mellékleteit, melyeket tevékenységük népszerűsítése, illetve a lakosság tájékoztatása céljából kötöttek!”
A Városliget Zrt. nem tartja egyértelműnek az Ön adatigénylését, ezért az Infotv. 28. § (3) bekezdése alapján kérjük Önt, adja meg milyen szolgáltatásokra vonatkozóan kéri az adatigénylést.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.: 910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Székely Balázs

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Köztudomású, hogy jelentős összegeket költöttek a Liget-projekt népszerűsítésére: különböző médiamegjelenésekre, kampányokra, Youtube- és Facebook-hirdetésekre, szponzorált újságcikkekre. Adatigénylésemben e tevékenységek felsorolását, az ezekre vonatkozó szerződéseket és az eddigi költések összesítését szeretném megismerni.

Üdvözlettel:

Székely Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük megkeresését!

Levelét fogadtuk, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Addig is látogasson el honlapunkra, ahol tájékozódhat a Liget Budapest
projektet érintő aktuális információkról.

 

Városliget Zrt.

1386 Budapest, Pf.: 910

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Székely Balázs!

A 2018. május 4. napján kelt közérdekű adatigénylésének határidejét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal, 2018. június 3. napjáig meghosszabbítjuk.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.: 910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Székely Balázs,

A Városliget Zrt. "A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása" tárgyban közbeszerzési eljárás alapján a Network 360 Reklámügynökség Kft. / Affiliate Network Kft. nyertes ajánlattevőkkel 2017. október 17-én kötött keretszerződést, melynek keretösszege 970.000.000 Ft. Az eljárást a Nemzeti Kommunikációs Hivatal folytatta le hivatalból a KM03-KOMM-2016 számú keretmegállapodás alapján. A Liget Budapest Projekt kommunikációjához kapcsolódó költségek ennek a keretnek a terhére kerülnek ütemezetten kifizetésre.

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Székely Balázs:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei