Szerződések d mellékletei

Móricz Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés
Sóstó-Gyógyfürdőn című projekthez kapcsolódó (ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006) 1. rész illetve 2. rész ( magas és mélyépítés) vonatkozó "Vállalkozási Szerződés" 4.1 pontban foglalt "d. költségvetés" mellékleteket, mely a vállalkozási szerződés költségvetését tartalmazza és a szerződések elválaszthatatlan részét képezik.
Továbbá kérném, hogy a fent megnevezett szerződések módosításainak "d. költségvetés" mellékleteit is szíveskedjenek megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 17.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata!

Sajnálattal fogadtam, hogy 2015. augusztus 17-én keltezett Közérdekű adatigénylésemre ez idáig nem válaszolt. Ismételten szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapuló közérdekű adatkérésemet teljesítse.
Amennyiben a törvényben előírt kötelezettségüknek nem tesznek eleget, legkésőbb 2015. szeptember 04-ig ebben az esetben:

Az Infotv. 31.§ (1) bekezdése alapján a keresetindítási jogosultságunk megnyílik.

Szeretném felhívni figyelmét arra a tényre, hogy az adatok közlésére az Infotv 15 napot biztosított és ez az időtartam már letelt.

Kérem, hogy a kért közérdekű adatokat 2015. augusztus 04-ig bocsássa rendelkezésemre. Amennyiben a kért dokumentumokat a jelzett időpontig nem kapom kézhez, nem marad más választásom, mint hogy az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31.§ alapján a bírósághoz forduljak, hogy soron kívüli eljárásban, peres úton kötelezze a Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzatát közérdekű adatok közlésére.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Móricz Csaba:
Csak a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei