Szerződések értékének megküldése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Antenna Hungária Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Antenna Hungária Zrt..

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Antenna Hungária Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre a https://ahrt.hu/uploads/files/original/s... fájlban közzétett azon szerződések vonatkozásában a szerződés értékét, amelyek esetében a közzététel során a "Szerződés összege" oszlopban "üzleti titok" megjelölés szerepel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 8.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth András
Antenna Hungária Zrt.

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

A közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiak szerint tájékoztatom az Antenna Hungária Zrt. álláspontjáról:

Önök olyan szerződéses értékre vonatkozó adatok megküldését igényelték Társaságunktól, amelyek a https://www.ahrt.hu/uploads/files/origin... fájlban közzétett azon szerződések vonatkozásában merültek fel, ahol az „üzleti titok” megjelölésre hivatkozással ezen adatok nem érhetőek el.

Az üzleti titokra hivatkozással fel nem tárt szerződéses értékeket a közérdekű adatigénylésre tekintettel sem tudjuk biztosítani az Önök részére, mivel a szerződéses értékek ily módon történő megismertetése az üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna, ugyanis versenytársainkat indokolatlan előnyhöz juttatná.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény ( a továbbiakban Kgt.) 7/I. § (2) bekezdése alapján nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megszerzése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okoz.
A Kgt. 7/I. § (3) bekezdése szerint aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az általa irányított vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz juttatná.

A fentiek alapján nem áll módunkban teljesíteni a kérésüket. Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel:
Tóth András
Kommunikációs vezető
Antenna Hungária Zrt.
tel: 464-2110

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Antenna Hungária Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei