Szerződések kiadása

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Hungaroring Sport Zrt. között létrejött szerződéseket 2012-re, 2013-ra, 2014-re, 2015-re, 2016-ra és 2017-re vonatkozóan!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 26.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Pintér Gábor
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment 2012.pdf
1.5M Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 26. § (1) és 29. § (1) bekezdései alapján
megküldöm Önnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Hungaroring Sport
Zrt. között 2012-2017 között kötött szerződéseket éves lebontásban.
Tájékoztatom, hogy 2017. év vonatkozásában még nem rendelkezünk
szerződéssel.

 

Budapest, 2017. 05. 08.

 

Tisztelettel:

dr. Pintér Gábor r. alezredes

hivatalvezető

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Pintér Gábor
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment 2015.pdf
2.3M Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 26. § (1) és 29. § (1) bekezdései alapján
megküldöm Önnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Hungaroring Sport
Zrt. között 2012-2017 között kötött szerződéseket éves lebontásban.
Tájékoztatom, hogy 2017. év vonatkozásában még nem rendelkezünk
szerződéssel.

 

Budapest, 2017. 05. 08.

 

Tisztelettel:

dr. Pintér Gábor r. alezredes

hivatalvezető

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Pintér Gábor
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment 2016.pdf
2.4M Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 26. § (1) és 29. § (1) bekezdései alapján
megküldöm Önnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Hungaroring Sport
Zrt. között 2012-2017 között kötött szerződéseket éves lebontásban.
Tájékoztatom, hogy 2017. év vonatkozásában még nem rendelkezünk
szerződéssel.

 

Budapest, 2017. 05. 08.

 

Tisztelettel:

dr. Pintér Gábor r. alezredes

hivatalvezető

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Pintér Gábor
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment 2014.pdf
2.7M Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 26. § (1) és 29. § (1) bekezdései alapján
megküldöm Önnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Hungaroring Sport
Zrt. között 2012-2017 között kötött szerződéseket éves lebontásban.
Tájékoztatom, hogy 2017. év vonatkozásában még nem rendelkezünk
szerződéssel.

 

Budapest, 2017. 05. 08.

 

Tisztelettel:

dr. Pintér Gábor r. alezredes

hivatalvezető

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Pintér Gábor
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment 2013.pdf
2.1M Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 26. § (1) és 29. § (1) bekezdései alapján
megküldöm Önnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Hungaroring Sport
Zrt. között 2012-2017 között kötött szerződéseket éves lebontásban.
Tájékoztatom, hogy 2017. év vonatkozásában még nem rendelkezünk
szerződéssel.

 

Budapest, 2017. 05. 08.

 

Tisztelettel:

dr. Pintér Gábor r. alezredes

hivatalvezető

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei