Szerződések kiadása

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a SWAT Privat Group Információs és Biztonsági Kft.-vel 2011.11.18. és 2017.05.31. között kötött összes szerződést és azok minden mellékletét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 31.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Pintér Gábor
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment DOC170608 20170608132806.pdf
61K Download View as HTML


Tisztelettel:

dr. Pintér Gábor r. alezredes

Hivatkozása ide

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Dr. Pintér Gábor!

Tájékoztatását megköszönve a további adatigényléssel fordulok Önhöz.

Kérem, közölje, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Műszaki Osztályának őrzésére melyik vagyonvédelmi céggel és mikor szerződött!
Kérem, a korábbi adatigénylésemben már hivatkozott jogszabályok alapján küldje meg nekem a szerződést vagy szerződéseket azok minden mellékleteivel együtt!
Továbbá kérem, hogy az adatigénylés részeként tájékoztasson arról is, hogy a PMRFK-val szerződő társaság milyen alvállalkozókat vett igénybe a munka teljesítéséhez!
Amennyiben ezek között nem szerepelt a Swat Privat Group Kft., akkor kérem, közölje azt is, hogy a cég milyen jogcímen vett részt a PMRFK épületének az őrzésében!

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei