Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kőműves Anita, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szerződések listája - Európa Jövője Konferencia

Kőműves Anita küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kőműves Anita to read a recent response and update the status.

Feladó: Kőműves Anita

Delivered

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018. május 23-24 án a Várkert Bazárban megrendezett 'Európa jövője nemzetközi konferencia' című rendezvénnyel összefüggésben megkötött szerződések listáját, ami tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Ezen igénylést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság javaslatára nyújtom be újra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 14.

Üdvözlettel:

Kőműves Anita

Hivatkozása ide

Feladó: Terror Háza Múzeum Sajtó

Tisztelt Kőműves Anita!

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2019. május 14. napján kelt, a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak
címzett közérdekű adatigénylésére a választ megküldtük az alábbi oldalon
található e-mail címére: [1]https://atlatszo.hu/impresszum/

 

 

Tisztelettel:

 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

 

Ez az elektronikus levél és az összes hozzá tartozó csatolt melléklet
jogilag, szakmailag vagy más módon védett bizalmas információt
tartalmazhat. A levelet és a hozzá tartozó csatolmányokat kizárólag a
címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Amennyiben
nem Ön a levél címzettje, akkor a levél tartalmának és esetleges
csatolmányainak közlése, reprodukálása, másolása, elmentése vagy egyéb más
úton történő terjesztése, felhasználása szigorúan tilos.  Amennyiben
tévedésből kapta meg ezt a levelet, kérjük azonnal  értesítse e-mail-ben a
levél küldőjét és törölje a levelet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. A levél címzettje tudomásul veszi és
hozzájárul, hogy a levelekhez, üzenetekhez a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány más alkalmazottja is
hozzáférhet a Közalapítvány folyamatos munkamenetének biztosítása
érdekében. Adatkezelési jogairól, adatkezelési gyakorlatunkról bővebben
itt olvashat: [2]http://tortenelem.info.hu/ A közérdekű adatigénylések
vonatkozásában az igénylő személyes adatai kezelésének részletszabályait
az Adatkezelési tájékoztató 14. pontja tartalmazza.

 

This message and its attachments are confidential and may be privileged or
otherwise protected from disclosure and solely for the use of the
person(s) or entity to whom it is intended. If you are not the intended
recipient, be advised that any use of this message is prohibited and may
be unlawful, and you must not copy this message or its attachments or
disclose its contents to other persons. If you believe that you have
received this message in error and are not the intended recipient, please
notify the sender immediately and delete this message and its attachments
from your system. The recipient of this e-mail acknowledges and agrees
that, as part of the work processes of the Public Foundation for the
Research of Central and East European History and Society the message may
be accessed by other employees. For more information on your rights
regarding data processing and our practices regarding data processing,
please refer to [3]http://tortenelem.info.hu/ The detailed rules related
to the processing of personal data of persons submitting Freedom of
Information requests are set out in Paragraph 14 of the Data Protection
and Privacy Policy.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kőműves Anita, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kőműves Anita:
Csak a(z) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei