SZGYF, és intézményei 2014.évi munkabéren felüli juttatásai.

Független Egészségügyi Szakszervezet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Független Egészségügyi Szakszervezet

Tisztelt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, és területi kirendeltségei, valamint a fenntartásukban lévő, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények alkalmazásában állók részére 2014. évben, munkabéren felül, bármilyen jogcímen adott juttatások (pl. munkaruha, utazási költség, végkielégítés, stb.) összegét, különösen a jutalom jellegű juttatások (prémium, stb.) és azok összegét, valamint a munkabéren felüli juttatásban részesített beosztását, és milyen indoklással adták azt.
Kérem, hogy az adatokat a következő bontásban küldjék el részemre:

- szervezeti egységenként
- munkabéren felül adott juttatásonkénti bontásban (pl. munkaruha, utazási költség, szolgálati gépjármű, jutalom, prémium, stb.)
- a juttatás rendszeres, vagy eseti
- ha rendszeres juttatás, a jogosultság meghatározása
- munkakörönként
- az adott munkakört a szervezetnél hány fő látja el
- egy munkakörön belül hányan részesültek a juttatásban
- jutalmak és prémiumok esetén rövid, indoklás
- havi összegzéssel

A kapott adatokat nyilvánosságra kívánjuk hozni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 19.

Üdvözlettel:

Független Egészségügyi Szakszervezet

Hivatkozása ide

Feladó: Jakubik Zsolt
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság


Attachment image001.png
4K Download

Attachment VII 2015 2 2014.pdf
301K Download View as HTML


Tisztelt Független Egészségügyi Szakszervezetek!

 

Mellékelten megküldöm Dr. Thuma Róbert Főigazgató Úr válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

Jakubik Zsolt

mb. osztályvezető

[1]cid:image001.png@01CE9505.7DC1C8B0

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Humánpolitikai Főosztály

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

e-mail: [2][email address]

Mobil: +36 30 565 8353

[3]www.szgyf.gov.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Független Egészségügyi Szakszervezet

Tisztelt Jakubik Zsolt!

Kérjük, az alábbi válaszlevelünk továbbítását.

Tisztelt dr. Thuma Róbert főigazgató!

Az „ SZGYF, és intézményei 2014.évi munkabéren felüli juttatásai” adatigénylésünkre küldött VII-2015-2/2014. iktatószámú válaszukat 2014. december 4-én megkaptuk.

A választ nem tudjuk elfogadni adatszolgáltatásként.

A válaszukat nem tartjuk kielégítőnek, mivel nem tartalmazza az általunk kért adatokat, csupán a vonatkozó törvényeket sorolja fel.
Kérjük az adatigénylésben kért adatok 15 napon belüli maradéktalan teljesítését.

Üdvözlettel:

Független Egészségügyi Szakszervezet

Hivatkozása ide

Feladó: Kígyóssyné Privitzer Olga Györgyi dr.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság


Attachment image001.png
4K Download

Attachment k s r lev l 1 r sz.pdf
303K Download View as HTML

Attachment k s r lev l 2 r sz.pdf
125K Download View as HTML

Attachment 1 sz mell klet.pdf
745K Download View as HTML

Attachment 2 sz mell klet.pdf
3.7M Download View as HTML

Attachment 3 sz mell klet.pdf
441K Download View as HTML


Tisztelt Független Egészségügyi Szakszervezetek!

 

Mellékelten megküldöm Bátori Zsolt Főigazgató Úr válaszlevelét és a kért
adatokat szíves felhasználásra.

 

Üdvözlettel:

Dr. Szegedi Piroska mb. főosztályvezető asszony megbízásából:

 

dr. Kígyóssyné Privitzer Györgyi

humán referens

[1]cid:image001.png@01CE9505.7DC1C8B0

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Humánpolitikai Főosztály

202. szoba

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Mobil: +36 30 412-9770

[2]www.szgyf.gov.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Független Egészségügyi Szakszervezet:
Csak a(z) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei