Szja összesítő adatok

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az adatgazda postai úton szeretne válaszolni / válaszolt az igénylésre.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Századvég Gazdaságkutató Zrt. között 2012. május 22-én kötött együttműködési megállapodás 4. pont c) alpontjában meghatározott adatokat a 2013. évre szóló személyi jövedelemadó bevallások tekintetében, abban a formában és struktúrában, ahogy azokat a Századvég Gazdaságkutató Zrt. részére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átadja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 17.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV KH Tervezési és Elemzési Főosztály
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással a 2014. szeptember 17-én „közérdekű igénylés – SZJA
összesítő adatok” tárgyban kelt beadványára az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A NAV a Századvég Gazdaságkutató Zrt. (továbbiakban: Zrt.) részére az
adatokat a NAV és a Zrt. között létrejött együttműködési megállapodás 4/c
pontja alapján szolgáltatja. Az adatok a megállapodás 5/a pontja alapján
minden év szeptember 30-án kerülnek átadásra.

 

A 2013. évi SZJA bevallások összesített adataiból készülő statisztikai
közlési táblákat elektronikus adathordozón az adatok átvételére vonatkozó
időpont egyeztetését (e-mail cím: [email address]) követően
rendelkezésükre bocsátjuk.

 

Tisztelettel:

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Hivatal

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei