Szlovákiai támogatottak pénzügyi elszámolása és záró szakmai beszámolója

Király Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézetnek a Szlovákia Magyarok Kerekasztalának működtetése és programjainak támogatására 2017. évben megkötött támogatási szerződés pénzügyi elszámolását és záró szakmai beszámolóját,
a Sine Metu Polgári Társulással megkötött támogatási szerződés pénzügyi elszámolását és záró szakmai beszámolóját,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével megkötött támogatási szerződés pénzügyi elszámolását és záró szakmai beszámolóját,
a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségével megkötött támogatási szerződés pénzügyi elszámolását és záró szakmai beszámolóját,
és a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetséggel - CSEMADOK megkötött támogatási szerződések pénzügyi elszámolását és záró szakmai beszámolóját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 29.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Accept-Language: hu-HU, en-US
Content-Language: hu-HU
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [172.22.194.52]
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
MIME-Version: 1.0
X-Brightmail-Tracker: H4sIAAAAAAAAA+NgFvrALMWRmVeSWpSXmKPExsUScs7wl+4t2ZRog/cLtC0WvF/G5MDoce9Q
F3MAY5SCTXJ+QaVTTmZeikJRckGJrVJJcYlDerleTn4yULe+XYJCxpHHrxgLNrhVfLvQxNLA
eMKli5GTQ0LARGLHn8OMIDabgJNE+7ul7CC2iECkxJPdF4FsLg5hge+MEle3vWQFcUQE3jBK
XJpxjBmiykni5tmHrCA2i4CKxJPbX5hAbF6BGInWBXuYQRqEBLoZJTa9nMnSxcjBwSggK/Fw
rQVIDbOAuMTExU8YIa4QkFiy5zwzhC0q8fLxP1YIW1Hi9PNZ7CCtzAKaEut36UO0KkpM6X7I
DrFKUOLkzCcsExgFZyGZOguhYxaSjllIOhYwsqxiFEkvSynLLc5NNzDSS83US88v08so3cQI
CW2xHYybn0YeYhTgYFTi4f2jlhwtxJpYVlyZe4hRgoNZSYT3bSdQiDclsbIqtSg/vqg0J7X4
EKMpMCgmMkuJJucD4y6vJN7Q1NDQ2NTQwMTUzMBISZxX5WxStJBAemJJanZqakFqEUwfEwen
VANjTDdP+vWrbrtkWBkiP5bNLk769nHak4XXmRQ1fxzf6tfLEHLUOHmnjQRPcoDfs6RCljtT
WtqqI6M/sDIYHl5cEn/tmLTevF0aaTfXJ3Tcj3hp5Dh525+NKVEchtEBvqsLN69Xecz9/pDn
5kcP92iH3fkjGdrLHqtZUv6Uc1/lA1fB+xdkba4qsRRnJBpqMRcVJwIAX2wBioMCAAA=

VGlzenRlbHQgS2lyw6FseSBab2x0w6FuIMOaciENCg0KQSAyMDE4LiBqw7psaXVzIDI5LiBuYXBq
w6FuIGVsxZF0ZXJqZXN6dGV0dCBrw7Z6w6lyZGVrxbEgYWRhdGlnw6lueWzDqXPDqXQga8O2c3rD
tm5ldHRlbCBtZWdrYXB0dWsuDQoNCkF6IGluZm9ybcOhY2nDs3Mgw7ZucmVuZGVsa2V6w6lzaSBq
b2dyw7NsIMOpcyBheiBpbmZvcm3DoWNpw7NzemFiYWRzw6FncsOzbCBzesOzbMOzIDIwMTEuIMOp
dmkgQ1hJSS4gdMO2cnbDqW55IDI4LiDCpyAoMykgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOhbiBrw6lyasO8
aywgaG9neSDigJMgYSBGw7NydW0gS2lzZWJic8OpZ2t1dGF0w7MgSW50w6l6ZXQgdMOhbW9nYXTD
oXPDoXQgbGVzesOhbcOtdHZhIOKAkyBzesOtdmVza2VkamVuIG1lZ2plbMO2bG5pLCBob2d5IGEg
aGl2YXRrb3pvdHQgc3plcnZlemV0ZWsgbWVseSB0w6Ftb2dhdMOhc8OhbmFrIHDDqW56w7xneWkg
w6lzIHN6YWttYWkgYmVzesOhbW9sw7Nqw6F0IHRlZ3nDvGsgw5ZuIHN6w6Ftw6FyYSBtZWdpc21l
cmhldMWRdsOpLg0KDQpLw7ZzesO2bmV0dGVsLA0KUHVsYWkgR8OhYm9yDQoNCi0tLS0tT3JpZ2lu
YWwgTWVzc2FnZS0tLS0tDQpGcm9tOiBLaXLDoWx5IFpvbHTDoW4gW21haWx0bzprbXQrcmVxdWVz
dC0xMTQzOC1hZTcwYjMyN0BraW1pdHR1ZC5vcmddDQpTZW50OiBTdW5kYXksIEp1bHkgMjksIDIw
MTggNzowNyBQTQ0KVG86IEluZm8gKEJHQVpSVCkNClN1YmplY3Q6IEvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQg
S8O2esOpcmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpcyAtIFN6bG92w6FraWFpIHTDoW1vZ2F0b3R0YWsg
cMOpbnrDvGd5aSBlbHN6w6Ftb2zDoXNhIMOpcyB6w6Fyw7Mgc3pha21haSBiZXN6w6Ftb2zDs2ph
DQoNClRpc3p0ZWx0IEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXAgLSBCZXRobGVuIEfDoWJvciBBbGFwa2V6
ZWzFkSBacnQuIQ0KDQpBeiBpbmZvcm3DoWNpw7NzIMO2bnJlbmRlbGtlesOpc2kgam9ncsOzbCDD
qXMgYXogaW5mb3Jtw6FjacOzc3phYmFkc8OhZ3LDs2wgc3rDs2zDsyAyMDExLiDDqXZpIENYSUku
IHTDtnJ2w6lueSAoYSB0b3bDoWJiaWFrYmFuOiBJbmZvdHYuKSAyOC4gwqcgKDEpIGJla2V6ZMOp
c2UgYWxhcGrDoW4gYSBrw7Z2ZXRrZXrFkSBhZGF0aWfDqW55bMOpc3QgdGVyamVzenRlbSBlbMWR
Lg0KDQpLw6lyZW0sIHN6w612ZXNrZWRqZW4gZWxla3Ryb25pa3VzIG3DoXNvbGF0YmFuIG1lZ2vD
vGxkZW5pIHLDqXN6ZW1yZQ0KDQphIHN6bG92w6FraWFpIEbDs3J1bSBLaXNlYmJzw6lna3V0YXTD
syBJbnTDqXpldG5layBhIFN6bG92w6FraWEgTWFneWFyb2sgS2VyZWthc3p0YWzDoW5hayBtxbFr
w7ZkdGV0w6lzZSDDqXMgcHJvZ3JhbWphaW5hayB0w6Ftb2dhdMOhc8OhcmEgMjAxNy4gw6l2YmVu
IG1lZ2vDtnTDtnR0IHTDoW1vZ2F0w6FzaSBzemVyesWRZMOpcyBww6luesO8Z3lpIGVsc3rDoW1v
bMOhc8OhdCDDqXMgesOhcsOzIHN6YWttYWkgYmVzesOhbW9sw7Nqw6F0LCBhIFNpbmUgTWV0dSBQ
b2xnw6FyaSBUw6Fyc3Vsw6Fzc2FsIG1lZ2vDtnTDtnR0IHTDoW1vZ2F0w6FzaSBzemVyesWRZMOp
cyBww6luesO8Z3lpIGVsc3rDoW1vbMOhc8OhdCDDqXMgesOhcsOzIHN6YWttYWkgYmVzesOhbW9s
w7Nqw6F0LCBhIFN6bG92w6FraWFpIE1hZ3lhciBQZWRhZ8OzZ3Vzb2sgU3rDtnZldHPDqWfDqXZl
bCBtZWdrw7Z0w7Z0dCB0w6Ftb2dhdMOhc2kgc3plcnrFkWTDqXMgcMOpbnrDvGd5aSBlbHN6w6Ft
b2zDoXPDoXQgw6lzIHrDoXLDsyBzemFrbWFpIGJlc3rDoW1vbMOzasOhdCwgYSBTemxvdsOha2lh
aSBNYWd5YXIgVGVsZXbDrXppw7Nzb2sgU3rDtnZldHPDqWfDqXZlbCBtZWdrw7Z0w7Z0dCB0w6Ft
b2dhdMOhc2kgc3plcnrFkWTDqXMgcMOpbnrDvGd5aSBlbHN6w6Ftb2zDoXPDoXQgw6lzIHrDoXLD
syBzemFrbWFpIGJlc3rDoW1vbMOzasOhdCwgw6lzIGEgU3psb3bDoWtpYWkgTWFneWFyIFTDoXJz
YWRhbG1pIMOpcyBLw7Z6bcWxdmVsxZFkw6lzaSBTesO2dmV0c8OpZ2dlbCAtIENTRU1BRE9LIG1l
Z2vDtnTDtnR0IHTDoW1vZ2F0w6FzaSBzemVyesWRZMOpc2VrICBww6luesO8Z3lpIGVsc3rDoW1v
bMOhc8OhdCDDqXMgesOhcsOzIHN6YWttYWkgYmVzesOhbW9sw7Nqw6F0Lg0KDQpBeiBJbmZvdHYu
IDMwLiDCpyAoMikgYmVrZXpkw6lzZSBzemVyaW50IGvDqXJlbSwgaG9neSBhIG3DoXNvbGF0b2th
dCDDqXMgYXogZWd5w6liIGlnw6lueWVsdCBhZGF0b2thdCBlbGVrdHJvbmlrdXMgw7p0b24gc3rD
rXZlc2tlZGplbiByw6lzemVtcmUgYSBmZWxhZMOzIGUtbWFpbCBjw61tw6lyZSBtZWdrw7xsZGVu
aS4NCkhhIGF6IGlnw6lueWVsdCBhZGF0b2thdCBiw6FybWVseSBva2LDs2wgbmVtIGxlaGV0IGUt
bWFpbGJlbiBtZWdrw7xsZGVuaSwgYWtrb3Iga8OpcmVtLCBob2d5IGF6b2thdCBhIGtpbWl0dHVk
LmF0bGF0c3pvLmh1IHdlYm9sZGFsb24gdMO2bHRzZSBmZWwuDQoNCkF6IEluZm90di4gMjkuIMKn
ICgzKSDDqXMgKDUpIGJla2V6ZMOpc2UgYWxhcGrDoW4gYWRhdGlnw6lueWzDqXNlbSB0ZWxqZXPD
rXTDqXPDqcOpcnQga8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOpcyBraXrDoXLDs2xhZyBha2tvciDDoWxsYXDD
rXRoYXTDsyBtZWcsIGhhIGF6IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzIHRlbGplc8OtdMOpc2UgYSBrw7Z6ZmVs
YWRhdG90IGVsbMOhdMOzIHN6ZXJ2IGFsYXB0ZXbDqWtlbnlzw6lnw6luZWsgZWxsw6F0w6Fzw6Fo
b3ogc3rDvGtzw6lnZXMgbXVua2FlcsWRZm9ycsOhcyBhcsOhbnl0YWxhbiBtw6lydMOpa8WxIGln
w6lueWJldsOpdGVsw6l2ZWwgasOhci4gSWx5ZW4gZXNldGJlbiBheiBhZGF0a2V6ZWzFkSBqb2dv
c3VsdCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXPDqXZlbCDDtnNzemVmw7xnZ8WRIG11
bmthZXLFkS1yw6Fmb3Jkw610w6FzIGvDtmx0c8OpZ8OpdCBrw7ZsdHPDqWd0w6lyw610w6lza8Op
bnQgbWVnaGF0w6Fyb3puaS4gS8OpcmVtLCBob2d5IGVsxZF6ZXRlc2VuIGVsZWt0cm9uaWt1cyDD
unRvbiB0w6Fqw6lrb3p0YXNzb24gYXJyw7NsLCBhbWVubnlpYmVuIGEga8OpcnQgaXJhdG3DoXNv
bGF0b2tyYSB0ZWtpbnRldHRlbCBrw7ZsdHPDqWd0w6lyw610w6lzdCDDoWxsYXDDrXRhbmEgbWVn
LiBFYmJlbiBheiBlc2V0YmVuIGvDqXJlbSwgaG9neSBhIHTDoWrDqWtvenRhdMOhc2JhbiBtZWxs
w6lrZWxqZW4gZG9rdW1lbnR1bWxpc3TDoXQsIGRva3VtZW50dW1vbmvDqW50IHTDvG50ZXNzZSBm
ZWwgYXogb2xkYWxzesOhbW90LCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXPDqXZlbCBr
YXBjc29sYXRvcyBtdW5rYWVyxZEtcsOhZm9yZMOtdMOhcyBtw6lydMOpa8OpdCDDqXMgYW5uYWsg
w7NyYWTDrWrDoXQuDQoNCkvDqXJlbSwgaG9neSBhYmJhbiBheiBlc2V0YmVuLCBoYSBheiBpZ8Op
bnllbHQgYWRhdG9rbmFrIGNzYWsgZWd5IHLDqXN6w6l0IHRla2ludGkgbWVnaXNtZXJoZXTFkW5l
aywgYXogSW5mb3R2LiAzMC4gwqcgKDEpIGJla2V6ZMOpc2UgYWxhcGrDoW4gYXpva2F0IGF6IGFk
YXRpZ8Opbnlsw6lzIHLDqXN6YmVuaSBtZWd0YWdhZMOhc8OhdmFsIGVnecO8dHQga8O8bGRqZSBt
ZWcgc3rDoW1vbXJhLg0KDQpGZWxow612b20gc3rDrXZlcyBmaWd5ZWxtw6l0LCBob2d5IGEgTmVt
emV0aSBBZGF0dsOpZGVsbWkgw6lzIEluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJhZHPDoWcgSGF0w7Nzw6FnIE5B
SUgvMjAxNS80NzEwLzIvVi4gc3rDoW3DuiDDoWxsw6FzZm9nbGFsw6Fzw6Fiw7NsIGvDtnZldGtl
esWRZW4gYSBqZWxlbiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyBheiBJbmZvdHYuIDI5LiDCpyAoMWIpIGJla2V6
ZMOpc2UgYWxhcGrDoW4gbmVtIHRhZ2FkaGF0w7MgbWVnLCBtaXZlbCB0YXJ0YWxtYXp6YSBheiBh
ZGF0aWfDqW55bMWRIG5ldsOpdCDDqXMgZWzDqXJoZXTFkXPDqWfDqXQuIEV6ZW4gdMO6bG1lbsWR
IGFkYXRvayBtZWdhZMOhc8OhdCBheiBhZGF0a2V6ZWzFkSBOQUlIIMOhbGzDoXNmb2dsYWzDoXMg
c3plcmludCBuZW0ga8OpcmhldGksIHRvdsOhYmLDoSBuZW0gam9nb3N1bHQgYSBzemVtw6lseWF6
b25vc3PDoWcgZWxsZW7FkXJ6w6lzw6lyZSBzZW0uDQoNClNlZ8OtdMWRIGVnecO8dHRtxbFrw7Zk
w6lzw6l0IGVsxZFyZSBpcyBrw7ZzesO2bsO2bS4NCg0KS2VsdDogMjAxOC4gasO6bGl1cyAyOS4N
Cg0Kw5xkdsO2emxldHRlbDoNCg0KS2lyw6FseSBab2x0w6FuDQoNCi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCg0KRXp0
IGEga8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1pZ8Opbnlsw6lzdCBhIEtpTWl0VHVkIHdlYm9sZGFsb24ga2Vy
ZXN6dMO8bCBrw7xsZHTDqWsgZWwuIEF6IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzcmUgYSB2w6FsYXN6dCwgaWxs
ZXR2ZSBiw6FybWlseWVuIGthcGNzb2zDs2TDsyB2aXNzemFqZWx6w6lzdCwga8OpcmrDvGssIGVy
cmUgYXogZS1tYWlsIGPDrW1yZSBrw7xsZGplIG1lZzoNCmttdCtyZXF1ZXN0LTExNDM4LWFlNzBi
MzI3QGtpbWl0dHVkLm9yZw0KDQpIYSBhKHopIEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXAgLSBCZXRobGVu
IEfDoWJvciBBbGFwa2V6ZWzFkSBacnQuIG5lbSBhKHopIGluZm9AYmdhenJ0Lmh1IGPDrW1lbiBm
b2dhZGphIGEgcsOpc3rDqXJlIGJlbnnDump0b3R0IEvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQtaWfDqW55bMOp
c2VrZXQsIGvDqXJqw7xrLCDDrXJqYSBlenQgbWVnIG5la8O8bms6DQpodHRwOi8va2ltaXR0dWQu
YXRsYXRzem8uaHUvaGVscC9jb250YWN0DQoNCkpvZ255aWxhdGtvemF0OiBFenQgYXogw7x6ZW5l
dGV0IMOpcyBheiDDtm4gdsOhbGFzesOhdCBpcyBrw7Z6esOpdGVzc3rDvGsgYSBLaU1pdFR1ZCB3
ZWJvbGRhbG9uLiBUb3bDoWJiaSBpbmZvcm3DoWNpw7NrYXQgYSBLaU1pdFR1ZCBzem9sZ8OhbHRh
dMOhcyBzZWfDrXRzw6lnw6l2ZWwga2V6ZGVtw6lueWV6ZXR0IGvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQtaWfD
qW55bMOpc3LFkWwgaXR0IG9sdmFzaGF0Og0KaHR0cDovL2tpbWl0dHVkLmF0bGF0c3pvLmh1L2hl
bHAvYWJvdXQNCg0KQW1lbm55aWJlbiBtZWdrZXJlc8Opc2VrcmUgdsOhbGFzem9sw7MgbXVua2F0
w6Fyc2vDqW50IGhhc3pub3NuYWsgdGFsw6FsdGEgZXp0IGEgc3pvbGfDoWx0YXTDoXN0LCBrw6ly
amUgbWVnIHN6ZXJ2ZXpldGUgd2VibWVzdGVyw6l0LCBob2d5IGhlbHllenplbiBlbCBhIGhvbmxh
cHVua3JhIChraW1pdHR1ZC5hdGxhdHN6by5odSkgbXV0YXTDsyBoaXZhdGtvesOhc3QgYXogw7Zu
w7ZrIGvDtnrDqXJkZWvFsSBhZGF0b2thdCB0YXJ0YWxtYXrDsyB3ZWJvbGRhbMOhbiENCg0KLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLQ0KDQoNCl9fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fDQoNCkV6ZW4gw7x6
ZW5ldCDDqXMgYW5uYWsgYsOhcm1lbHkgY3NhdG9sdCBhbnlhZ2EgYml6YWxtYXMsIGpvZ2kgdsOp
ZGVsZW0gYWxhdHQgw6FsbCwgYSBueWlsdsOhbm9zIGvDtnpsw6lzdMWRbCB2w6lkZXR0LiBBeiDD
vHplbmV0ZXQga2l6w6Fyw7NsYWcgYSBjw61temV0dCwgaWxsZXR2ZSBheiDDoWx0YWxhIG1lZ2hh
dGFsbWF6b3R0YWsgaGFzem7DoWxoYXRqw6FrIGZlbC4gSGEgw5ZuIG5lbSBheiDDvHplbmV0IGPD
rW16ZXR0amUsIMO6Z3kga8OpcmrDvGssIGhvZ3kgdGVsZWZvbm9uLCB2YWd5IGUtbWFpbC1iZW4g
w6lydGVzw610c2UgZXJyxZFsIGF6IMO8emVuZXQga8O8bGTFkWrDqXQgw6lzIHTDtnLDtmxqZSBh
eiDDvHplbmV0ZXQsIHZhbGFtaW50IGFubmFrIMO2c3N6ZXMgY3NhdG9sdCBtZWxsw6lrbGV0w6l0
IGEgcmVuZHN6ZXLDqWLFkWwuIEhhIMOWbiBuZW0gYXogw7x6ZW5ldCBjw61temV0dGplLCBhYmJh
biBheiBlc2V0YmVuIHRpbG9zIGF6IMO8emVuZXRldCB2YWd5IGFubmFrIGLDoXJtZWx5IGNzYXRv
bHQgbWVsbMOpa2xldMOpdCBsZW3DoXNvbG5pYSwgZWxtZW50ZW5pZSwgYXogw7x6ZW5ldCB0YXJ0
YWxtw6F0IGLDoXJraXZlbCBrw7Z6w7ZsbmllIHZhZ3kgYXp6YWwgdmlzc3phw6lsbmllLg0KDQpU
aGlzIG1lc3NhZ2UgYW5kIGFueSBhdHRhY2htZW50IGFyZSBjb25maWRlbnRpYWwgYW5kIGFyZSBs
ZWdhbGx5IHByaXZpbGVnZWQuIEl0IGlzIGludGVuZGVkIHNvbGVseSBmb3IgdGhlIHVzZSBvZiB0
aGUgaW5kaXZpZHVhbCBvciBlbnRpdHkgdG8gd2hvbSBpdCBpcyBhZGRyZXNzZWQgYW5kIG90aGVy
cyBhdXRob3Jpc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgaXQuIElmIHlvdSBhcmUgbm90IHRoZSBpbnRlbmRlZCBy
ZWNpcGllbnQsIHBsZWFzZSB0ZWxlcGhvbmUgb3IgZW1haWwgdGhlIHNlbmRlciBhbmQgZGVsZXRl
IHRoaXMgbWVzc2FnZSBhbmQgYW55IGF0dGFjaG1lbnQgZnJvbSB5b3VyIHN5c3RlbS4gUGxlYXNl
IG5vdGUgdGhhdCBhbnkgZGlzc2VtaW5hdGlvbiwgZGlzdHJpYnV0aW9uLCBjb3B5aW5nIG9yIHVz
ZSBvZiBvciByZWxpYW5jZSB1cG9uIHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbiBjb250YWluZWQgaW4gYW5kIHRy
YW5zbWl0dGVkIHdpdGggdGhpcyBlLW1haWwgYnkgb3IgdG8gYW55b25lIG90aGVyIHRoYW4gdGhl
IHJlY2lwaWVudCBkZXNpZ25hdGVkIGFib3ZlIGJ5IHRoZSBzZW5kZXIgaXMgdW5hdXRob3Jpc2Vk
IGFuZCBzdHJpY3RseSBwcm9oaWJpdGVkLg0K

Hivatkozása ide

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Pulai Gábor dr.!

Pontosítom az adatkérést a következő pályázókkal megkötött támogatási szerződések pénzügyi elszámolását és záró szakmai beszámolójára:
– Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség -CSEMADOK működésének és programjainak támogatása Szlovákia 110 000 000 Váltó Nemzetpolitikai célú támogatások
– Sine Metu Polgári Társulás Telek és műemlékvásárlás, tanösvény kialakításának támogatása Szlovákia 20 000 000 Váltó Nemzetpolitikai célú támogatások
– Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége A Szövetség működési és fejlesztési költségeinek, valamint a Comenius Intézet működtetési költségeinek támogatása Szlovákia 74 000 000 Váltó Nemzetpolitikai célú támogatások
– Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége A "hirek.sk" portál működtetési költségeinek támogatása Szlovákia 45 000 000 Váltó Nemzetpolitikai célú támogatások

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Vitézné Deák Katalin
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download


Tisztelt Király Úr!

 

2018. augusztus 7. napján küldött email üzenetét, melyben pontosította a
közérdekű adatigénylését, köszönettel megkaptuk. Erdélyi Rudolf
vezérigazgató úr megbízásából tájékoztatom, hogy az adatigények jelentős
terjedelmű dokumentációt érintenek, így a kért adatok megismerését
személyes konzultáció és iratbetekintés útján tudjuk biztosítani.

 

A betekintés javasolt időpontja: 2018. szeptember 4-7. között
(kedd-péntek) 9-14 óra közötti időpontban. Kérem, legyen szíves megjelölni
két db 2 órás időintervallumot a javasolt időszakban, amely megfelelő
lenne Önnek a betekintésre és visszajelezzük, hogy a kettő közül melyik
időpontban tudjuk fogadni Önt.

 

Válaszát előre is köszönöm.

 

Üdvözlettel:

 

Vitézné Deák Katalin

támogatásfinanszírozási igazgató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
[1]bga_logo.png
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.

Tel.: +36 1 795 6210

Mobil: +36 30 190 2944

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Vitézné Deák Katalin!

Természetesem megértem, hogy az adatigény jelentős
terjedelmű dokumentációt érint, de sajnos egészségi állapotom nem engedi meg, hogy személyesen tanulmányozhassam azokat. Kérem ezért, hogy az adatterjedelem csökkentése érdekében kérelemben szereplő szervezetek elszámolásából a támogatás felhasználásáról a támogatott által benyújtott szakmai írásos beszámolót és a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjét legyenek szívesek a elektronikus úton részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel..
Köszönöm megértésüket.

Tisztelettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download

Attachment 2687 2017 forum.pdf
6.2M Download View as HTML


Tisztelt Király Zoltán!

 

Hivatkozva a 2018. július 29. napján Társaságunk felé benyújtott, majd
2018. augusztus 7. napján pontosított közérdekű adatigénylésére, valamint
a 2018. augusztus 26. napján megküldött levelére, Erdélyi Rudolf
vezérigazgató úr megbízásából tájékoztatom, hogy az adatigénylést az
alábbiaknak megfelelően teljesítjük.

 

Kérésének megfelelően jelen, illetve – a fájlok mérete miatt – a következő
levelek mellékleteként csatoljuk az alább felsorolt kedvezményezettek
2017. évi támogatási ügyleteinek szakmai beszámolóját, illetve a pénzügyi
elszámolási összesítőjét.

 

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Sine Metu Polgári Társulás

Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége

 

Az elszámolás lezárását, és ezt követően a beszámoló elfogadását, mint
döntést megelőzően az elszámolási dokumentumokat döntést (azaz a beszámoló
elfogadását) megalapozó dokumentumnak tekintjük, az e dokumentumokban
foglalt adatokat, pedig döntés megalapozását szolgáló adatoknak, így a
külső befolyásmentes döntéshozatal érdekében, annak megtörténtéig –
hivatkozva az Infotv. 27. § (5) bekezdésében foglaltakra – az
elszámolással kapcsolatos dokumentumokat, adatokat jelenleg sajnos nem áll
módunkban kiadni.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Pulai Gábor

titkárságvezető

Vezérigazgatóság

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]cid:image001.png@01D374C7.4D5730B0
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.
70.

Tel.: +36 1 795 2012

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download

Attachment 2685 2017 sine metu.pdf
2.2M Download View as HTML


 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Monday, September 17, 2018 10:52 AM
To: '[FOI #11438 email]'
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szlovákiai
támogatottak pénzügyi elszámolása és záró szakmai beszámolója

 

Tisztelt Király Zoltán!

 

Hivatkozva a 2018. július 29. napján Társaságunk felé benyújtott, majd
2018. augusztus 7. napján pontosított közérdekű adatigénylésére, valamint
a 2018. augusztus 26. napján megküldött levelére, Erdélyi Rudolf
vezérigazgató úr megbízásából tájékoztatom, hogy az adatigénylést az
alábbiaknak megfelelően teljesítjük.

 

Kérésének megfelelően jelen, illetve – a fájlok mérete miatt – a következő
levelek mellékleteként csatoljuk az alább felsorolt kedvezményezettek
2017. évi támogatási ügyleteinek szakmai beszámolóját, illetve a pénzügyi
elszámolási összesítőjét.

 

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Sine Metu Polgári Társulás

Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége

 

Az elszámolás lezárását, és ezt követően a beszámoló elfogadását, mint
döntést megelőzően az elszámolási dokumentumokat döntést (azaz a beszámoló
elfogadását) megalapozó dokumentumnak tekintjük, az e dokumentumokban
foglalt adatokat, pedig döntés megalapozását szolgáló adatoknak, így a
külső befolyásmentes döntéshozatal érdekében, annak megtörténtéig –
hivatkozva az Infotv. 27. § (5) bekezdésében foglaltakra – az
elszámolással kapcsolatos dokumentumokat, adatokat jelenleg sajnos nem áll
módunkban kiadni.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Pulai Gábor

titkárságvezető

Vezérigazgatóság

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]cid:image001.png@01D374C7.4D5730B0
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.
70.

Tel.: +36 1 795 2012

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download

Attachment 1833 2017 szmtsz 1.pdf
2.8M Download View as HTML


 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Monday, September 17, 2018 11:29 AM
To: '[FOI #11438 email]'
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szlovákiai
támogatottak pénzügyi elszámolása és záró szakmai beszámolója

 

 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Monday, September 17, 2018 10:52 AM
To: '[FOI #11438 email]'
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szlovákiai
támogatottak pénzügyi elszámolása és záró szakmai beszámolója

 

Tisztelt Király Zoltán!

 

Hivatkozva a 2018. július 29. napján Társaságunk felé benyújtott, majd
2018. augusztus 7. napján pontosított közérdekű adatigénylésére, valamint
a 2018. augusztus 26. napján megküldött levelére, Erdélyi Rudolf
vezérigazgató úr megbízásából tájékoztatom, hogy az adatigénylést az
alábbiaknak megfelelően teljesítjük.

 

Kérésének megfelelően jelen, illetve – a fájlok mérete miatt – a következő
levelek mellékleteként csatoljuk az alább felsorolt kedvezményezettek
2017. évi támogatási ügyleteinek szakmai beszámolóját, illetve a pénzügyi
elszámolási összesítőjét.

 

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Sine Metu Polgári Társulás

Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége

 

Az elszámolás lezárását, és ezt követően a beszámoló elfogadását, mint
döntést megelőzően az elszámolási dokumentumokat döntést (azaz a beszámoló
elfogadását) megalapozó dokumentumnak tekintjük, az e dokumentumokban
foglalt adatokat, pedig döntés megalapozását szolgáló adatoknak, így a
külső befolyásmentes döntéshozatal érdekében, annak megtörténtéig –
hivatkozva az Infotv. 27. § (5) bekezdésében foglaltakra – az
elszámolással kapcsolatos dokumentumokat, adatokat jelenleg sajnos nem áll
módunkban kiadni.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Pulai Gábor

titkárságvezető

Vezérigazgatóság

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]cid:image001.png@01D374C7.4D5730B0
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.
70.

Tel.: +36 1 795 2012

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download

Attachment 1833 2017 szmtsz 2.pdf
3.4M Download View as HTML


 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Monday, September 17, 2018 11:32 AM
To: '[FOI #11438 email]'
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szlovákiai
támogatottak pénzügyi elszámolása és záró szakmai beszámolója

 

 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Monday, September 17, 2018 11:29 AM
To: '[FOI #11438 email]'
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szlovákiai
támogatottak pénzügyi elszámolása és záró szakmai beszámolója

 

 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Monday, September 17, 2018 10:52 AM
To: '[FOI #11438 email]'
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szlovákiai
támogatottak pénzügyi elszámolása és záró szakmai beszámolója

 

Tisztelt Király Zoltán!

 

Hivatkozva a 2018. július 29. napján Társaságunk felé benyújtott, majd
2018. augusztus 7. napján pontosított közérdekű adatigénylésére, valamint
a 2018. augusztus 26. napján megküldött levelére, Erdélyi Rudolf
vezérigazgató úr megbízásából tájékoztatom, hogy az adatigénylést az
alábbiaknak megfelelően teljesítjük.

 

Kérésének megfelelően jelen, illetve – a fájlok mérete miatt – a következő
levelek mellékleteként csatoljuk az alább felsorolt kedvezményezettek
2017. évi támogatási ügyleteinek szakmai beszámolóját, illetve a pénzügyi
elszámolási összesítőjét.

 

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Sine Metu Polgári Társulás

Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége

 

Az elszámolás lezárását, és ezt követően a beszámoló elfogadását, mint
döntést megelőzően az elszámolási dokumentumokat döntést (azaz a beszámoló
elfogadását) megalapozó dokumentumnak tekintjük, az e dokumentumokban
foglalt adatokat, pedig döntés megalapozását szolgáló adatoknak, így a
külső befolyásmentes döntéshozatal érdekében, annak megtörténtéig –
hivatkozva az Infotv. 27. § (5) bekezdésében foglaltakra – az
elszámolással kapcsolatos dokumentumokat, adatokat jelenleg sajnos nem áll
módunkban kiadni.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Pulai Gábor

titkárságvezető

Vezérigazgatóság

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]cid:image001.png@01D374C7.4D5730B0
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.
70.

Tel.: +36 1 795 2012

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download

Attachment 1833 2017 szmtsz 3.pdf
3.2M Download View as HTML


 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Monday, September 17, 2018 11:36 AM
To: '[FOI #11438 email]'
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szlovákiai
támogatottak pénzügyi elszámolása és záró szakmai beszámolója

 

 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Monday, September 17, 2018 11:32 AM
To: '[FOI #11438 email]'
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szlovákiai
támogatottak pénzügyi elszámolása és záró szakmai beszámolója

 

 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Monday, September 17, 2018 11:29 AM
To: '[FOI #11438 email]'
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szlovákiai
támogatottak pénzügyi elszámolása és záró szakmai beszámolója

 

 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Monday, September 17, 2018 10:52 AM
To: '[FOI #11438 email]'
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szlovákiai
támogatottak pénzügyi elszámolása és záró szakmai beszámolója

 

Tisztelt Király Zoltán!

 

Hivatkozva a 2018. július 29. napján Társaságunk felé benyújtott, majd
2018. augusztus 7. napján pontosított közérdekű adatigénylésére, valamint
a 2018. augusztus 26. napján megküldött levelére, Erdélyi Rudolf
vezérigazgató úr megbízásából tájékoztatom, hogy az adatigénylést az
alábbiaknak megfelelően teljesítjük.

 

Kérésének megfelelően jelen, illetve – a fájlok mérete miatt – a következő
levelek mellékleteként csatoljuk az alább felsorolt kedvezményezettek
2017. évi támogatási ügyleteinek szakmai beszámolóját, illetve a pénzügyi
elszámolási összesítőjét.

 

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Sine Metu Polgári Társulás

Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége

 

Az elszámolás lezárását, és ezt követően a beszámoló elfogadását, mint
döntést megelőzően az elszámolási dokumentumokat döntést (azaz a beszámoló
elfogadását) megalapozó dokumentumnak tekintjük, az e dokumentumokban
foglalt adatokat, pedig döntés megalapozását szolgáló adatoknak, így a
külső befolyásmentes döntéshozatal érdekében, annak megtörténtéig –
hivatkozva az Infotv. 27. § (5) bekezdésében foglaltakra – az
elszámolással kapcsolatos dokumentumokat, adatokat jelenleg sajnos nem áll
módunkban kiadni.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Pulai Gábor

titkárságvezető

Vezérigazgatóság

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]cid:image001.png@01D374C7.4D5730B0
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.
70.

Tel.: +36 1 795 2012

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Király Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei