Szlovákiai támogatottakkal megkötött támogatási szerződések

Király Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

Fórum Kisebbségkutató Intézet;
Fórum Kisebbségkutató Intézet (Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szakmai program támogatása);
Sine Metu Polgári Társulás;
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége;
Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége;
Zoboralja Kht.(Zoboralji Kulturális és Információs Központ működésének támogatása)
Harmónia - Szlovákiai Magyar Zenei Díj (polgári társulás)
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség -CSEMADOK

felvidéki támogatottakkal 2017-ben megkötött támogatási szerződések és azok mellékleteinek másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 23.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
27K Download

Attachment 13 koltsegterv.pdf
395K Download View as HTML

Attachment 13 nyilatkozat.pdf
303K Download View as HTML

Attachment 1819 koltsegterv.pdf
365K Download View as HTML

Attachment 1819 nyilatkozat.pdf
323K Download View as HTML

Attachment 1825 koltsegterv.pdf
384K Download View as HTML

Attachment 1825 nyilatkozat.pdf
314K Download View as HTML

Attachment 1827 koltsegterv.pdf
409K Download View as HTML

Attachment 1827 nyilatkozat.pdf
373K Download View as HTML

Attachment 1833 koltsegterv.pdf
450K Download View as HTML

Attachment 1833 nyilatkozat.pdf
252K Download View as HTML

Attachment 2685 koltsegterv.pdf
380K Download View as HTML

Attachment 2685 nyilatkozat.pdf
300K Download View as HTML

Attachment 2687 koltsegterv.pdf
382K Download View as HTML

Attachment 2687 nyilatkozat.pdf
320K Download View as HTML

Attachment 2688 koltsegterv.pdf
384K Download View as HTML

Attachment 2688 nyilatkozat.pdf
381K Download View as HTML

Attachment 6788 koltsegterv.pdf
371K Download View as HTML


Tisztelt Király Zoltán!

 

Hivatkozva a 2017. november 23. napján Társaságunk felé benyújtott
közérdekű adatigényléseire, Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából
tájékoztatom, hogy a két benyújtott adatigénylést az alábbiaknak
megfelelően teljesítjük:

 

Kérésének megfelelően jelen, illetve – a dokumentumok mérete miatt – a
következő levél mellékleteként – elektronikus másolat formájában –
csatolom az Ön által igényelt alábbi dokumentumokat:

 

-              szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézetnek a Szlovákia
Magyarok Kerekasztalának működtetése és programjainak támogatására 2017.
évben megkötött támogatási szerződések és mellékletei,

-              Sine Metu Polgári Társulással megkötött támogatási
szerződés és mellékletei,

-              Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével megkötött
támogatási szerződések és mellékletei,

-              Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségével megkötött
támogatási szerződés és mellékletei,

-              Zoboralji Kulturális és Információs Központtal megkötött
támogatási szerződés és mellékletei,

-              Harmónia-Szlovákiai Magyar Zenei Díj polgári társulással
megkötött támogatási szerződés és mellékletei,

-              Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetséggel
- CSEMADOK megkötött támogatási szerződés és mellékletei.

 

Kérem adatszolgáltatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel,

Pulai Gábor

[1]pulaigabor

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
27K Download

Attachment TSZ Zoboralja Kht 1825.pdf
308K Download View as HTML


 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Friday, December 08, 2017 1:52 PM
To: '[FOI #10060 email]'
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szlovákiai
támogatottakkal megkötött támogatási szerződések

 

Tisztelt Király Zoltán!

 

Hivatkozva a 2017. november 23. napján Társaságunk felé benyújtott
közérdekű adatigényléseire, Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából
tájékoztatom, hogy a két benyújtott adatigénylést az alábbiaknak
megfelelően teljesítjük:

 

Kérésének megfelelően jelen, illetve – a dokumentumok mérete miatt – a
következő levél mellékleteként – elektronikus másolat formájában –
csatolom az Ön által igényelt alábbi dokumentumokat:

 

-              szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézetnek a Szlovákia
Magyarok Kerekasztalának működtetése és programjainak támogatására 2017.
évben megkötött támogatási szerződések és mellékletei,

-              Sine Metu Polgári Társulással megkötött támogatási
szerződés és mellékletei,

-              Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével megkötött
támogatási szerződések és mellékletei,

-              Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségével megkötött
támogatási szerződés és mellékletei,

-              Zoboralji Kulturális és Információs Központtal megkötött
támogatási szerződés és mellékletei,

-              Harmónia-Szlovákiai Magyar Zenei Díj polgári társulással
megkötött támogatási szerződés és mellékletei,

-              Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetséggel
- CSEMADOK megkötött támogatási szerződés és mellékletei.

 

Kérem adatszolgáltatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel,

Pulai Gábor

[1]pulaigabor

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Info (BGAZRT)
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download


Tisztelt Király Zoltán!

 

Az alábbi e-mail szerint – határidőn belül – teljesítettük az
adatigénylést. Előfordulhat azonban, hogy a csatolmányok mérete miatt a
két levél nem érkezett meg.

 

Kérem, ellenőrizze, hogy december 8-án, illetve az azt követő időszakban
érkezett-e cégünktől email (két külön levélben küldtük meg az
adatszolgáltatást). Amennyiben továbbra sem látják a rendszerben a
levelet, de ezt az e-mailt megkapta, kérem, jelezzen vissza, és ebben az
esetben megküldjük újból, több részletben.

 

Tisztelettel,

 

Szegvári András

informatikus és rendszergazda

Folyamatkoordinációs és informatikai támogató
osztály

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]bga_logo.png
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.

Tel.: +36 1 795 3831

Mobil: +36 30 927 4075

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Friday, December 08, 2017 1:52 PM
To: '[3][FOI #10060 email]'
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szlovákiai
támogatottakkal megkötött támogatási szerződések

 

Tisztelt Király Zoltán!

 

Hivatkozva a 2017. november 23. napján Társaságunk felé benyújtott
közérdekű adatigényléseire, Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából
tájékoztatom, hogy a két benyújtott adatigénylést az alábbiaknak
megfelelően teljesítjük:

 

Kérésének megfelelően jelen, illetve – a dokumentumok mérete miatt – a
következő levél mellékleteként – elektronikus másolat formájában –
csatolom az Ön által igényelt alábbi dokumentumokat:

 

-              szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézetnek a Szlovákia
Magyarok Kerekasztalának működtetése és programjainak támogatására 2017.
évben megkötött támogatási szerződések és mellékletei,

-              Sine Metu Polgári Társulással megkötött támogatási
szerződés és mellékletei,

-              Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével megkötött
támogatási szerződések és mellékletei,

-              Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségével megkötött
támogatási szerződés és mellékletei,

-              Zoboralji Kulturális és Információs Központtal megkötött
támogatási szerződés és mellékletei,

-              Harmónia-Szlovákiai Magyar Zenei Díj polgári társulással
megkötött támogatási szerződés és mellékletei,

-              Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetséggel
- CSEMADOK megkötött támogatási szerződés és mellékletei.

 

Kérem adatszolgáltatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel,

Pulai Gábor

[4]pulaigabor

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Király Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei