Szociális bérlakások és egyéb önkormányzati ingatlanok

Bárász Tamás - A Város Mindenkié küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások
1. teljes állományának száma;
2. az állomány megoszlása komfortfokozat tekintetében;
3. a kiadott lakások négyzetméterre vetített havi bérleti díjai;
4. az állományban kiadatlan lakások száma;
5. a kiadatlan lakások címlistája.

Önkormányzati tulajdonú szükséglakások
1. teljes állományának száma;
2. az állományban kiadatlan lakások száma;
3. a kiadatlan lakások címlistája.

Önkormányzati tulajdonban álló nem lakáscélú helyiségek
1. teljes állományának száma;
2. a kiadatlan helyiségek címlistája;
3. a 2010-2011-ben lakássá átminősített önkormányzati tulajdonban álló nem lakáscélú helyiségek száma, az idevágó határozatok és bizottsági, illetve képviselőtestületi jegyzőkönyvek.

Önkormányzati tulajdonú kiadatlan lakások és helyiségek költségei 2010-2011-ben évenkénti bontásban:
1. lezárás, befalazás, hozzáférhetetlenné tétel költségei
2. őrzés, ellenőrzés költségei
3. közös költség, közüzemi díjak, rezsi
4. állagmegőrzés, karbantartás
5. az üresen álló ingatlanok állagromlásából fakadó értékvesztés
6. újra kiadás esetén a hozzáférés és rendeltetésszerű használat újbóli lehetővé tételének költségei
7. esetleges engedély nélküli használattal kapcsolatos eljárások költségei

Kérem, a kért adatokon túl válaszleveléhez mellékelje másolatban az elmúlt 2010-ben vagy azóta történt szociális bérlakásokat, valamint szükséglakásokat érintő értékesítéseket, megszüntetéseket, egyéb elidegenítéseket igazoló szerződéseket.
Továbbá szeretném megkapni Önöktől az önkormányzat bér- és szükséglakásállományával kapcsolatos stratégiájának dokumentumait.

Kérem az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerint kérem megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 18.

Üdvözlettel:

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Hivatkozása ide

Feladó: Gyulai Gézáné

[Subject only] FW: Közérdekűadat igénylés - Közérdekű adatigénylés

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Gyulai Gézáné


Attachment iso 8859 2 Q A V E1ros Mindenki E9 Jegyz F5 2Edoc.doc
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q nym001 5F130129 B E1r E1sz Tam E1s A V E1ros Mindenki E9 a iso 8859 2 Q datszolg E1lat E1s 2Exlsx.xlsx
11 Download View as HTML


Bárász Tamás részére
Megküldöm a Városgazda Zrt-től származó adatokat.
Dr. Szeles Gábor jegyző

Hivatkozása ide

Feladó: Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Tisztelt dr. Szeles Gábor, tisztelt Nagy Gábor, tisztelt Gyulai Gézáné!

Köszönom válaszukat közérdekű adatigénylésemre!

Válaszukból kimaradt, eredeti adatkérésem értelmében szeretném megkapni Önöktől az önkormányzat bér- és szükséglakásállományával kapcsolatos stratégiájának dokumentumait.

Emellett szeretném felhívni a figyelmüket hogy az Inftv. 3. § szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat

Ennek értelmében az adásvételi szerződések személyes adatot nem tartalmazó része és a kiadatlan lakások címlistája közérdekű adatnak minősül. Kérem küldjék el nekem az eladásokhoz kapcsolódó adásvételi szerződések másolatát a vevők személyes adatait kiatakrva és a jelenleg üresen álló ingatlanok címlistáját, ahogy ezeket már több más önkormányzattól már megkaptam.

Köszönettel:

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Hivatkozása ide

Feladó: Gyulai Gézáné

Tisztelt Bárász Tamás!
Kérem szíveskedjék megadni a postacímét, amire a kért dokumentumokat megküldhetem!
Üdvözlettel: Gyulai Gézáné jegyzői titkárság

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Gyulai Gézáné

[Subject only] RE: adatszolgáltatás

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Gyulai Gézáné

Várom válaszát!
Gyulai Gézáné

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Gyulai Gézáné

[Subject only] RE: adatszolgáltatás

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Tisztelt Gyulai Gézáné!

Kérem a másolatokat az egyszerűség kedvéért emailben csatolmányban küldje el!

Köszönettel:

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Hivatkozása ide

Feladó: Gyulai Gézáné

Tisztelt Bárász Úr!
Éppen az egyszerűség kedvéért kértem a postacímet. Az anyag terjedelme miatt nem egyszerű a scenelésre időt, kapacitást teremteni. Türelmét kérem!
Üdvözlettel: Gyulai Gézáné

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Gyulai Gézáné


Attachment iso 8859 2 Q IngAd E1s v E9t Szerz F5d E9sek 2Epdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q DCreslak E1sok201302 2Epdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Bárász Úr!
A késedelemért szíves elnézését kérem!
Üdvözlettel: Gyulai Gézáné jegyzői titkárság

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bárász Tamás - A Város Mindenkié:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 3 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei