Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bárász Tamás - A Város Mindenkié, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szociális bérlakások és egyéb önkormányzati ingatlanok

Bárász Tamás - A Város Mindenkié küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Bárász Tamás - A Város Mindenkié to read recent responses and update the status.

Feladó: Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások
1. teljes állományának száma;
2. az állomány megoszlása komfortfokozat tekintetében;
3. a kiadott lakások négyzetméterre vetített havi bérleti díjai;
4. az állományban kiadatlan lakások száma;
5. a kiadatlan lakások címlistája.

Önkormányzati tulajdonú szükséglakások
1. teljes állományának száma;
2. az állományban kiadatlan lakások száma;
3. a kiadatlan lakások címlistája.

Önkormányzati tulajdonban álló nem lakáscélú helyiségek
1. teljes állományának száma;
2. a kiadatlan helyiségek címlistája;
3. a 2010-2011-ben lakássá átminősített önkormányzati tulajdonban álló nem lakáscélú helyiségek száma, az idevágó határozatok és bizottsági, illetve képviselőtestületi jegyzőkönyvek.

Önkormányzati tulajdonú kiadatlan lakások és helyiségek költségei 2010-2011-ben évenkénti bontásban:
1. lezárás, befalazás, hozzáférhetetlenné tétel költségei
2. őrzés, ellenőrzés költségei
3. közös költség, közüzemi díjak, rezsi
4. állagmegőrzés, karbantartás
5. az üresen álló ingatlanok állagromlásából fakadó értékvesztés
6. újra kiadás esetén a hozzáférés és rendeltetésszerű használat újbóli lehetővé tételének költségei
7. esetleges engedély nélküli használattal kapcsolatos eljárások költségei

Kérem, a kért adatokon túl válaszleveléhez mellékelje másolatban az elmúlt 2010-ben vagy azóta történt szociális bérlakásokat, valamint szükséglakásokat érintő értékesítéseket, megszüntetéseket, egyéb elidegenítéseket igazoló szerződéseket.
Továbbá szeretném megkapni Önöktől az önkormányzat bér- és szükséglakásállományával kapcsolatos stratégiájának dokumentumait.
Kérem az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerint kérem megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 18.

Üdvözlettel:

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Hivatkozása ide

Feladó: Schnell Anna
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
0K Download


Tisztelt Bárász Tamás,

Közérdekű adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adom:

 1. Önkormányzati tulajdonú lakás, üres lakásként a következő módokon
kerülhet vissza az önkormányzat birtokába: a) bérlő elhalálozása után,
ha nincs a bérleti jogviszony folytatására jogosult; b)
kilakoltatással; c) a bérlő önkéntes visszaadásával.
 2. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat jelenleg 17 db üres lakással
rendelkezik, melyeket helyreállítási kötelezettséggel, lakáspályázat
keretében kíván bérbe adni. Az ilyen típusú pályázati kiírás legfőbb
oka, hogy az önkormányzat forrásai nem teszik lehetővé ezeknek a
lakásoknak a felújítását (beköltözhetővé tételét), ebből következően
ezen lakások szociális alapon történő bérbeadása megvalósíthatatlan.
 3. Szociális alapú bérbeadásra beköltözhető állapotban visszavett lakások
esetében van lehetőség a hatályos jogszabályok szerint. Az
Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság korábbi
döntései alapján 42 család vár elhelyezésre, ilyen típusú
ingatlanokba.
 4. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat illetékességi területén két
önkormányzati tulajdonú épület áll üresen. Az egyik életveszélyes,
bontásra ítélt nyolclakásos lakóépület, a másik egy értékesítés alatt
álló megüresedett iskola.
 5. Jelenleg, a rendeleti kötelezettség betartásával, 9 db
átmeneti/szükséglakás van készenlétben tartva a kerületi lakosok
veszélyhelyzetben történő átmeneti elhelyezésére.

 

 

Üdvözlettel:

 

Schnell Anna

jegyzői referens

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599

 

[1]Leírás: cid:image001.png@01CDC897.5FF1EE40

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Tisztelt Schnell Anna!

Köszönöm válaszát levelemre!

Levelemben összesen 20 kérdést tettem fel (5+3+3+7 számozott + 2 általános). Ebből az ön levele kettőt megválaszolt (kiadatlan szociális bérlakások ill szükséglakások száma), a másik 18-at nem érintette.

Kérem az infotv 29. § (1) értelmében haladéktalanul válaszoljon érdemben közérdekű adatigénylésem többi kérdésére is.

Felhívom figyelmét hogy nem teljesítés esetén bírósághoz fogok fordulni, képviseletemet a Társaság A Szabadságjogokért vállalta

Üdvözlettel:

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Hivatkozása ide

Feladó: Schnell Anna
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Kérdéseit továbbítottam az Óbudai Vagyonkezelő Zrt-ben Vas Hunor Úrnak, a Portfóliókezelési Főosztály vezetőjének, aki amarosan megválaszolja azokat a kérdéseket, amiket én nem tudtam.

Üdvözlettel:

Schnell Anna
jegyzői referens
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Telefon: 4378-599

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Schnell Anna
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
11 Download


 

 

Tisztelt Bárász Tamás!

 

Közérdekű adatigénylésére korábbi tájékoztatásunkat az alábbiakkal
egészítem ki:

 

Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások

 

1. teljes állományának száma:

- Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában 2012. december 31-én 3268 db
bérlakás volt.

 

2. az állomány megoszlása komfortfokozat tekintetében;

- A fenti szám komfortfokozatonkénti megoszlása a következő: 2254 db
összkomfortos, 625 db komfortos, 107 db félkomfortos, 270 db komfort
nélküli, 12 db szükséglakás.

 

3. a kiadott lakások négyzetméterre vetített havi bérleti díjai;

- A havi bérleti díjak komfortfokozatonként rendre a következők: 603,-
Ft/m^2, 552,- Ft/m^2, 355,- Ft/m^2, 247,- Ft/m^2 és 200,- Ft/m^2.

 

4. az állományban kiadatlan lakások száma;

- Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában jelenleg 19 db üres lakás
van, melyekre 44 család vár pozitív elvi döntés birtokában.

 

5. a kiadatlan lakások címlistája.

- Nem megismerhető!

 

 

Önkormányzati tulajdonú szükséglakások

 

1. teljes állományának száma:

- A kerületben 12 db szükséglakás található.

 

2. az állományban kiadatlan lakások száma:

- Jelenleg 3 db üres szükséglakást tartunk nyilván, melyek rossz műszaki
állapotuk miatt nem adhatók bérbe.

 

3. a kiadatlan lakások címlistája.

- Nem megismerhető!

 

 

Kifizetett közös ktg. Kifizetett
mértéke közös ktg. 2012 év 2011 év
lakás mértéke távfűtés távfűtés összesen
2012. évben, (Ft.) 2011. évben, (Ft.) (Ft.)
(Ft.)
1 79 980 75 700 100 606 109 520 365 806
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 134 640 127 908 178 807 193 508 634 863
5 108 000 102 600 132 236 153 012 495 848
6 102 000 91 800     193 800
7 89 580 79 726 70 674 78 538 318 518
8 144 768 137 500 116 419 129 417 528 104
9 144 768 135 800 157 530 170 122 608 220
10 128 700 122 600 0 0 251 300
11 34 560 33 120 0 0 67 680
12 40 176 38 980 0 0 79 156
13 81 000 79 950 0 0 160 950
14 139200 137 750 216 640 238 079 731 669
15 0 0 0 0 0
16 70 680 68 650 136 861 149 186 425 377
17 70 680 69 100 0 0 139 780
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
összesen 1 368 732 1 301 184 1 109 773 1 221 382  

 

 

A fenti táblázatot kiegészíteném azzal, hogy az üres lakás lista
folyamatosan változik, ahogy azokat a Szociális és Lakásgazdálkodási
Bizottság átlagosan 1-3 hónapon belül kiutalja, így a fenti költségek éves
szinten átlag kb. 30%-kal alacsonyabbak.

 

Önkormányzati tulajdonban álló nem lakáscélú helyiségek

 

1. teljes állományának száma: 412 db

 

2. a kiadatlan helyiségek címlistája:

- Nem megismerhető!

 

3. a 2010-2011-ben lakássá átminősített önkormányzati tulajdonban álló nem
lakáscélú helyiségek száma: 0 db

 

Továbbá tájékoztatom, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek után az adott társasház közgyűlése által elfogadott közös
költség mértéket fizetjük meg, az esetleges (szintén közgyűlés által
elfogadott) célbefizetésekkel egyetemben.

 

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Schnell Anna

jegyzői referens

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599

 

[1]Leírás: cid:image001.png@01CDC897.5FF1EE40

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bárász Tamás - A Város Mindenkié, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bárász Tamás - A Város Mindenkié:
Csak a(z) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei