Szoctám 2010-2015

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Óbudai Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Óbudai Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010. január 1-től jelen adatkérés teljesítéséig az Óbudai Egyetem hallgatói részére juttatott rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó alábbi adatokat, tanulmányi félévek szerinti bontásban:
1. Azon hallgatók száma, akik rendszeres szociális ösztöndíjban részesültek, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.
2. Azon hallgatók száma, akik sikeresen igazolták az öneltartó státuszukat, és rendszeres szociális ösztöndíjban részesültek, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.
3. Azon hallgatók száma, akik NEM a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 16. § (2)-(4) bekezdése (vagy az ezt részletező egyetemi szabályzatok) alapján részesültek támogatásban, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.
4. A rendszeres szociális támogatás elosztásának az egyetem, a kar és a hallgatói önkormányzat által összeállított szempontrendszere, pontrendszere.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 14.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Ács Szilvia
Óbudai Egyetem

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. !

 

Benyújtott adatigénylési kérelmükben az Óbudai Egyetem  hallgatói részére
2010. január 1-jétől juttatott rendszeres szociális ösztöndíjakra
vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátását kérték.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése
alapján –  mivel az adatigénylés nagyszabású adatra vonatkozik –,   az
adatigénylés teljesítésének Infotv. 29. § (1) bekezdésében szereplő 15
napos határidejét  további 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Ács Szilvia
jogi igazgató

Óbudai Egyetem
1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

Tel.: +36 1 666-5696
[1][email address]

[2]http://www.uni-obuda.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kancellár
Óbudai Egyetem


Attachment attachment.png
9K Download


Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. !

 

Benyújtott adatigénylési kérelmükben az Óbudai Egyetem  hallgatói részére
2010. január 1-jétől juttatott rendszeres szociális ösztöndíjakra
vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátását kérték. A feltett kérdésekre az
alábbiakat válaszoljuk:

 

1.      Azon hallgatók száma, akik rendszeres szociális ösztöndíjban
részesültek, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege:

 

Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülők és a köztük
szétosztott pénz összesített összege
Tanítási félév Létszám (fő) Összeg (Ft)*
2009/10/2 1 479 113 241 900
2010/11/1 1 804 208 757 600
2010/11/2 1 214 98 244 600
2011/12/1 1 734 145 961 600
2011/12/2 1 583 131 805 000
2012/13/1 1 721 154 835 750
2012/13/2 1 592 137 553 250
2013/14/1 1 658 152 123 750
2013/14/2 1 430 137 956 100
2014/15/1 1 606 153 491 050
2014/15/2 áprilisig 1 333 68 776 050

* Az összesített összeg 5 havi kifizetést foglal magában, kivéve a
2014/15/2 félévet.

 

 

2. Azon hallgatók száma, akik sikeresen igazolták az öneltartó
státuszukat, és rendszeres szociális ösztöndíjban részesültek, valamint a
köztük szétosztott pénz összesített összege:

Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülő
ÖNELTARTÓ hallgatók száma és a köztük szétosztott
pénz összesített összege
Tanítási félév Létszám (fő) Összeg (Ft)*
2009/10/2 Nincs adat -
2010/11/1 Nincs adat -
2010/11/2 Nincs adat -
2011/12/1 Nincs adat -
2011/12/2 78 819 000
2012/13/1 141 1 616 900
2012/13/2 133 1 618 500
2013/14/1 108 1 485 100
2013/14/2 89 1 314 000
2014/15/1 80 1 326 600
2014/15/2 67 902 100

* Az összesített összeg 5 havi kifizetést foglal magában.

 

 

3. Azon hallgatók száma, akik NEM a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III. 26.) Kormányrendelet 16. § (2)-(4) bekezdése (vagy az ezt részletező
egyetemi szabályzatok) alapján részesültek támogatásban, valamint a köztük
szétosztott pénz összesített összege:

 

Önkormányzati és Intézményi Bursa ösztöndíjban részesülők és a
köztük szétosztott pénz összesített összege
Tanítási félév Létszám (fő) Önkormányzati Bursa Intézményi Bursa
Összeg (Ft)* Összeg (Ft)*
2009/10/2 947 19 447 500 18 367 000
2010/11/1 887 17 778 000 17 077 000
2010/11/2 1 078 21 212 500 20 100 000
2011/12/1 983 19 560 000 18 506 500
2011/12/2 1 052 20 030 000 18 912 000
2012/13/1 992 18 648 000 17 728 000
2012/13/2 988 19 682 500 18 562 500
2013/14/1 929 18 664 500 17 536 500
2013/14/2 907 19 736 000 18 135 000
2014/15/1 872 18 966 500 17 402 500
2014/15/2 893 11 657 100 10 946 400
áprilisig

* Az összesített összeg 5 havi kifizetést foglal magában, kivéve a
2014/15/2 félévet.

 

4. A rendszeres szociális támogatás elosztásának az egyetem, a kar és a
hallgatói önkormányzat által összeállított szempontrendszere,
pontrendszere az alábbi:

 

Az Óbudai Egyetem hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk
fizetendő díjak és térítések szabályzatának 4. sz. melléklete tartalmazza
a szociális támogatás elosztásának pontrendszerét., az alábbiak szerint:

 

Pontozólap

Az igénylő szociális helyzetének megállapítására szolgáló Pályázati űrlaphoz

1)       A pályázóval egy háztartásban élők adatai

1/a)      A keresők megoszlás szerint

· 2 fős
család.................................................................................................................................
3p

· több eltartott, mint
eltartó..........................................................................................................
3p

1/b)      Az egy főre jutó havi jövedelem (Ft/hó) alapján

0 Ft - 20 000 ........................... ...................................................6p
Ft
20 001 - 27 000 ........................... ...................................................5p
Ft Ft
27 001 - 34 000 ........................... ...................................................4p
Ft Ft
34 001 - 41 000 ........................... ...................................................3p
Ft Ft
41 001 - 48 000 ........................... ...................................................2p
Ft Ft
48 001 - 55 000 ........................... ...................................................1p
Ft Ft
55 001 - 80 000 ........................... ...................................................0p
Ft Ft
80 001 - 90 000 ........................... ................................................. -1p
Ft Ft
90 001 - 100 000 ........................... ..................................................-2p
Ft Ft
100 001 - 125 000 ........................... ..................................................-3p
Ft Ft
125 001 -   ........................... ..................................................-4p
Ft

 

2)       A családban, egy háztartásban élő…

·         keresők
száma........................................................................................................................
0p/fő

·        
háztartásbeli............................................................................................................................
0p/fő

·         regisztrált munkanélküliek
száma.......................................................................................
1p/fő

o   ebből aki segélyben nem
részesül.....................................................................
1p/fő

·        
nyugdíjas.................................................................................................................................
1p/fő

·         rokkantnyugdíjas

o   3. csoportba tartozó(50%>) B1/B2
kategória.................................................... 1p/fő

o   3. csoportba tartozó (50%) C1
kategória........................................................... 2p/fő

o   3. csoportba tartozó (67%;67,5%) C2
kategória.............................................. 3p/fő

o   2. csoportba tartozó (100%) D
kategória........................................................... 4p/fő

o   1. csoportba tartozó (100%) E
kategória........................................................... 5p/fő

·         oktatási intézményben tanuló családtag /nappali
tagozatos/...................................... 2p/fő

·         még nem tanköteles
családtag............................................................................................
1p/fő

3)       A pályázó, vagy valamely – vele egy háztartásban élő –
családtagja

·       rendszeres orvosi kezelés alatt áll, és a havi rendszeres
kezelési-,

illetve gyógyszer költsége az ötezer forintot
meghaladja............................................... 1p/fő

·       állandó ápolásra szoruló testi-, illetve szellemi
fogyatékos........................................... 5p/fő

4)       A pályázó

·       szülei
elváltak.........................................................................................................................
0p

·      
árva...........................................................................................................................................
5p

·      
félárva.......................................................................................................................................
3p

5)       Ha a pályázónak van gyermeke

·       gyermekeinek
száma............................................................................................................
5p/fő

·       gyermekeit egyedül
neveli...................................................................................................
5p

6)       Ha a pályázó vidéki, lakhelyének távolsága

6/a)      szociális pontok kiszámítás esetén

0 - 59 ........................... .........................................................0p
km km
60 - 149 ........................... .........................................................1p
km km
150 - 249 ........................... .........................................................2p
km km
250 -   ........................... .........................................................3p
km

6/b)   kollégiumi pontok számítás esetén

0 - 59 ........................... .........................................................1p
km km
60 - 149 ........................... .........................................................2p
km km
150 - 249 ........................... .........................................................4p
km km
250 -   ........................... .........................................................6p
km

7)       A pályázó

·  hátrányos
helyzetű....................................................................................................................
5p

·  halmozottan hátrányos
helyzetű............................................................................................
5p

·  gyámsága nagykorúság miatt szűnt
meg.............................................................................
5p

8)       Egyéb

Ebben a kategóriában maximálisan 5 pont adható.

Minden olyan, a szociálishelyzet befolyásoló tényezőre adható pont,
melyekre az előzőekben nem tér ki a pályázat és pályázó itt feltünteti.
Természetesen figyelve az arányokra. Például ha az igénylő édesapja
autóbalesetet szenvedett, ezért nem tud dolgozni, illetve magas törlesztő
részlet fizetnek, arra adható 4-5 pont.

9)       A pályázó

·      albérletben
lakik.....................................................................................................................
1p

o      kollégiumi kérelme
elutasítva.....................................................................................
2p

o      nem igényelt kollégiumi
férőhelyet............................................................................
0p

10)   A pályázó egy havi albérleti díja

0 Ft - 9 999 ........................... ....................................................1p
Ft
10 000 - 19 999 ........................... ....................................................2p
Ft Ft
20 000 - 29 999 ........................... ....................................................3p
Ft Ft
30 000 - 39 999 ........................... ....................................................4p
Ft Ft
40 000 -   ........................... ....................................................5p
Ft

 

 

Kiegészítés az 1/a, és a 2 pontokhoz:

Keresőnek számít az a személy, aki önálló jövedelemmel rendelkezik.

Nem számít sem keresőnek, sem eltartottnak a munkanélküli, és a nyugdíjas.

Eltartottnak számít a még nem tanköteles családtag, a háztartásbeli szülő,
és az a személy, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik és önálló jövedelme
nincs.

 

 

 

A pontszámok meghatározása a különböző támogatási formákhoz:

·         Szociális támogatás

                           1) – 6/a) és 7) – 8)

 

·         „Lakhatási támogatás”

                                     9) – 10)

 

·         Kollégiumi felvétel

      

 

 

 

Bízom benne, sikerült minden kérdésükre kielégítő választ adni.

 

Üdvözlettel:

 

 

Monszpart Zsolt

kancellár

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Óbudai Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei