Szolgálati autó használat

dr. Hajdu Nóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: dr. Hajdu Nóra

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,

1. a polgármester milyen típusú és évjáratú szolgálati autót használ?

2. a polgármester mekkora összegű üzemanyagköltséget számolt el az önkormányzat felé szolgálati autójára a 2016-os év folyamán?

3. a polgármester a 2016-os év folyamán mikor és hova, milyen útra használta a szolgálati autóját?

4. amennyiben voltak ezek között külföldi utak is, úgy kérjük tételesen megjelölni, hogy mi volt az utazás célja?

5. milyen helyi szabályzat vonatkozik a szolgálati gépjármű magáncélú használatára és az ezzel kapcsolatban felmerülő üzemanyagköltségek térítésére?

6. a polgármester a saját hatáskörébe utalt költségvetési keretet 2016 folyamán mire használta fel, kérem, hogy tételesen küldjék meg az összeg megjelölésével?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 30.

Üdvözlettel:

dr. Hajdu Nóra

Hivatkozása ide

Feladó: Kolláth Adél
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Polg rmesteri keret felhaszn 2016.xlsx
23K Download View as HTML


Tisztelt Dr. Hajdú Nóra!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján megküldött adatigénylésre a kérdések sorrendjében az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Polgármester úr által használt szolgálati gépkocsi 2016-os évjáratú,
a forgalmi engedély bejegyzései alapján:
- D.1. (gyártmánya): VOLKSWAGEN
- D.2. (típus): C3
- D.3. (kereskedelmi leírása): PASSAT

2.) A Hivatal által biztosított üzemanyag-kártyával vásárolt bruttó üzemanyagköltség: 311.955,- Ft/2016. év

3-4-5.) A Háttérszolgálati Szabályzatról szóló I-22-6/2017. számú Jegyzői intézkedés értelmében a Polgármester személyi használatú gépkocsi igénybevételére jogosult, mely gépkocsivezető nélkül illeti meg. A személyi használatú gépkocsi használatakor menetlevelet nem kell vezetni.
Tájékoztatom, hogy 2016. évben a 2017. március 31-ig hatályos, I-221-2/2016. számú Jegyzői intézkedés foglalta magába a Háttérszolgálati Szabályzatot, mely az ismertetett szabályokat azonos módon tartalmazta a Polgármester személyi használatú gépkocsijára vonatkozóan.

6.) lásd melléklet

Tisztelettel:

dr. Kolláth Adél
kabinetvezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361/346-5539
E-mail:  [email address]
Honlap:  www.masodikkerulet.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hajdu Nóra:
Csak a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei