Szolgáltatásaik helyszínei, üzemeltetői, és egyéb adatai

Gyöngyösi Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Posta Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Gyöngyösi Máté

Delivered

Tisztelt Magyar Posta Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a https://1drv.ms/x/s!Au489oL5FzbAky--0qxf... linken található Excel-táblázat szerinti séma (továbbá a táblázat 4. sorában szereplő példa, illetve az egyes cellákhoz írt megjegyzések) alapján az Önök szolgáltatásainak:
- kategóriáját
- nevét
- címét
- koordinátáját
- helyszínének további leírását
- nyitvatartását
- akadálymentes tulajdonságait
- telefonszámát
- faxszámát
- működésének jelenlegi állapotát
- üzemeltetőjének nevét
- bankkártyával való fizetés lehetőségét
- ürítési időpontjait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Felhívom szíves figyelmét, hogy adatigénylésemnek nem lehet eleget tenni az adatokat már most is nyilvánosan tartalmazó forrás megjelölésével, mivel az összes igényelt adat jelenleg nem elérhető el nyilvánosan (különösképp az üzemeltető neve, szolgáltatás koordinátája, illetve a levélszekrényeikről szóló adatok).

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 28.

Üdvözlettel:

Gyöngyösi Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Magyar Posta Zrt.


Attachment ATT15823 1.jpg
2K Download

Attachment lev lgy jt szekr nyek.xlsx
375K Download View as HTML


 
Tisztelt Gyöngyösi Máté!
 
A  Magyar Posta Zrt-hez 2017. augusztus 28-án érkezett közérdekű
adatigénylésében megjelölt adatokról az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján részben az adatot tartalmazó nyilvános
forrás(ok) megjelölésével, részben a csatolt táblázatban összefoglaltak
szerint adunk tájékoztatást.
 
A Magyar Posta által nyújtott egyes szolgáltatásokra vonatkozó
információkról, valamint a szolgáltatás-igénybevételi helyek adatairól a
Magyar Posta honlapján
[1]https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szol... és mobil
alkalmazásként is hozzáférhető „Szolgáltatás- és postakereső”
alkalmazásból különböző – a felhasználó preferenciájának megfelelően
különböző szempontoknak megfelelően beállítható – szűrési lehetőségekkel
részletes információk kaphatóak.
 
A fent hivatkozott alkalmazás mellett

* az állandó postai szolgáltatóhelyek, mobil postával ellátott
települések adatait a
[2]https://www.posta.hu/static/internet/dow...
dokumentum;
* a MOL-PostaPontok adatait a
[3]https://www.posta.hu/static/internet/dow...
elérhetőségen hozzáférhető dokumentum;
* a COOP-Postapontok adatait a
[4]https://www.posta.hu/static/internet/dow...
elérhetőségen hozzáférhető dokumentum;
* a csekkautomaták adatait a
[5]https://www.posta.hu/static/internet/dow...
elérhetőségen hozzáférhető dokumentum;
* a csomagautomaták adatait a
[6]https://www.posta.hu/static/internet/dow...
elérhetőségen hozzáférhető dokumentum

tartalmazza.
 
A közterületi és közönségtéri levélgyűjtő szekrények adatait a csatolt
fájl tartalmazza.
 
Üdvözlettel:
 
Dr. Kókay Éva Mária
közadatfelelős
Magyar Posta Zrt.
Hatósági Kapcsolatok Osztály
 
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gyöngyösi Máté:
Csak a(z) Magyar Posta Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Eltűnt küldemények

A(z) Magyar Posta Zrt. részére toma által

Csomagok kiszállítása

A(z) Magyar Posta Zrt. részére toma által

Adományok listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei