Szőlősgyörök önkormányzatának pályázatai, közbeszerzései, ingatlan értékesítése

Vivert János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szőlősgyörök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Vivert János

Tisztelt Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, az Infotv. által előírt törvényes határidőben, hiánytalanul megküldeni részemre az alábbi közérdekű adatokat, dokumentumokat:

1. A LEADER Emlékmű pályázatot (EMVA Falumegújítási és -fejlesztési pályázat) elnyert vállalkozóval kötött vállalkozási szerződést, annak valamennyi mellékletével, függelékével – beleértve a tételes költségvetést és tervdokumentációt – és esetleges módosításával, illetve a teljesítésigazolással egyetemben. A közbeszerzési eljárás során benyújtott valamennyi ajánlatot.

2. LEADER Emlékmű pályázathoz (EMVA Falumegújítási és -fejlesztési pályázat) kapcsolódóan az MVH pályázati kiírását, a támogatás iránti kérelmet, az MVH támogatásról rendelkező határozatát, a támogatás lehívásának elmulasztását megállapító MVH határozatot, illetve a vele szemben előterjesztett jogorvoslati kérelmet és a jogorvoslat érdemében hozott hatósági döntést.

3. A Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyában kötött vállalkozási szerződést, annak valamennyi mellékletével, függelékével – beleértve a tételes költségvetést és tervdokumentációt – és esetleges módosításával, valamint a teljesítési igazolással együtt. A közbeszerzési eljárás során benyújtott valamennyi ajánlatot és a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló képviselő-testületi döntést magában foglaló jegyzőkönyvet.

4. A Szőlősgyörök, Kossuth tér 2. szám alatti – jelenleg a Pedro Pizzériának helyet adó – volt önkormányzati épület értékesítéséről szóló, a földhivatal érkeztető bélyegzőjével ellátott adásvételi szerződést, annak valamennyi mellékletével, függelékével, esetleges módosításával együtt. Továbbá az ingatlan birtokba adásáról felvett jegyzőkönyvet, valamint a földhivatal érkeztető bélyegzőjével ellátott tulajdonjog bejegyzési engedélyt, valamint az egyes vételár részek átvételét, teljesítését - beleértve annak időpontját is - igazoló okiratokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Amennyiben adatkérésemet a törvényes határidőben nem, vagy nem maradéktalanul teljesíti, az adatigénylést közvetlenül megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, továbbá az Infotv. 31. § (1) bekezdése szerint, a közérdekű adatok megismerése iránti igényemmel bírósághoz fordulok.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 1.

Üdvözlettel:

Vivert János

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vivert János:
Csak a(z) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei