Szomszédvita, rossz szomszédsági viszony

Dankó József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Országos Rendőr-főkapitányság nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Dankó József

Delivered

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a rendőrség által használt Robotzsaru rendszerben hányszor szerepel a következő szó, illetve kifejezés:
1.) "szomszédvita"
2.) "rossz szomszédsági viszony"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 1.

Üdvözlettel:
Dankó József

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.pdf
597K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Mezei Sarolta hozzászólt ()

Sajnos nyolcadik éve hasonló cipőben járok: eleinte leplezve, több mint két éve viszont nyíltan nagyon durván fenyeget, becsmérel a szomszédom, valahányszor meglát a saját birtokomon. Megfenyegette már családtagjaimat is - akik viszont nem szomszédai és ő követte el a provokációt azzal, hogy a rájuk uszitott kutyáit nem hivta vissza, nem csititotta, hanem föntről nézte a családtagjaim reakcióját - ezt teszi velem is nyolcadik éve: eddig megálltam, hogy nem reagálok. A családtagjaim viszont jogos felháborodásuknak adtak hangot, amikor látták, hogy a kisgyerekekre sincs tekintettel ez a kigyúrt férfi. Ezért őket a gyerekeik előtt durván megfenyegette, amikor tőlem távoztak - tehát megáll a zaklatásnak azon kitétele, hogy "rá való tekintettel hozzátartozóit...", engem megfenyegetett, hogy elintéz a kutyáimmal együtt, nem sokkal később a kutyám dicumarol toxikózisban meghalt. A szomszédom élvezettel vigyorogva kiabálja át nekem a kutyám nevét még most, egy évvel később is. A felállás az, hogy a szomszédom egy nagydarab kigyúrt hirhedt férfi, feleséggel, városházán dolgozó fiúval és egészségügyben dolgozó lánnyal - igy nem kizárt hogy ezen az úton jutott információkhoz a városházára általam küldött iratokról, valamint különösen érzékeny egészségügyi adatomról. Szemlátomást évezi a megfélemlitést, nem én vagyok az első áldozata: mint megtudtam, évtizedek óta csinálja ezt, főleg egyedülálló vagy szegényebb emberekkel. Azt mondják, unatkozik és élvezi, hogy szadistáskodhat és az áldozat nem tud védekezni. Kezdem elhinni, mert velem pontosan ez történik. A rendőrség arra hivatkozik, hogy a fenyegetéseket nem azért mondja, hogy félelmet keltsen - ezt a rendőr helyettem meg tudta állapitani -, továbbá hogy ez egy rossz szomszédi viszony. Csakhogy a viszony minimum kétszereplős dolog és én nem vagyok rossz szomszéd. Tehát ő egyedül rossz szomszéd én pedig a szenvedő alanya, csakhogy ennek igy nincs értelme. A rendőrségen tegnap arról tájékoztattak, hogy ahelyett, hogy százezrekért birósági eljárást kezdeményeznék, tőlük várom hogy a súlyos zaklatási ügynek pontot tegyenek a végére. Ezen kedélyesen nevetgélt a nyomozó hosszasan. Nekem a szomszédom nyolc év alatt közel egymillió forintomba került igy is, hisz az ő pitbullja miatt én csináltam az övével párhuzamos keritéseket hogy ne tépjék szét a hozzátartozóimat és kutyáimat. A jegyző sem jár el ellene, mert az úrnak nagyon jó kapcsolatai vannak, a polgármester a barátja, üzletfele. A régi helybeliek szerint elmebeteg és én hajlok arra, hogy ezt elhiggyem. Tehát matt helyzetben vagyok: egyedülálló nőként fizikailag nem tudok védekezni, a végtelenül alantas verbális támadásait, megalázásait, becsmérléseit és fenyegetéseit nem tudom elviselni, a birtokomra nyilvánvalóan behatol kezdettől, ennek jelei is vannak. Mégsem jár el senki ellene, mert a szomszédom. Tehát ha valaki valakinek a szomszédja, akkor meg is ölheti a magyar rendőrség szerint?

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dankó József:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Bűnügyi térkép

A(z) Országos Rendőr-főkapitányság részére toma által

szerződés

A(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság részére Fabulya Zsolt által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei