Szponzoráció

Bogád Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bogád Zoltán

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Szeretnék egy listát arról, hogy az NMHH létrejötte óta milyen eseményeket, produkciókat esetleg könyveket
szponzorált és mennyi pénzzel?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. augusztus 2.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: NMHH SAJTO
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság


Attachment attachment.jpg
11 Download


Tisztelt Bogád Zoltán Úr!
 
Az [NMHH request email] e-mailcímre érkezett, az NMHH támogatásaival kapcsolatos
kérdésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság klasszikus költségvetési támogatási
tevékenységet nem folytat, ugyanakkor az Mttv. keretében sajátos,
közérdekű támogatási tevékenységeket végez.

A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 136. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a közösségi médiaszolgáltatók, a közszolgálati célú műsorszámok, az
elsőként filmszínházban bemutatásra szánt filmalkotások és a kortárs
zeneművek támogatását a Nemzeti- Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
(a továbbiakban: Médiatanács) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alap által meghirdetett, az Mttv. 137. §-ának (1) bekezdése szerinti
nyilvános pályázatai útján biztosítja.

A pályázati támogatásokra vonatkozó adatok az MTVA Támogatási Területének
honlapjáról megismerhetőek.

Az Mttv. 134. § (9) bekezdése alapján a Hatóság a hírközlés és a média
területén a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére -
így különösen a hírközlési és médiajog, a verseny- és fogyasztóvédelmi
politika körébe tartozó tudományos-oktatási programok támogatására, a
hírközlési és a médiajoggal, illetve fogyasztóvédelmi politikával
foglalkozó szakemberek képzésére, a hírközlési és médiapolitikával,
valamint a fogyasztói döntéshozatallal kapcsolatos tájékozottság növelése
érdekében végzett tájékoztatásra - jogosult felhasználni az előző évben a
hírközlési és médiapiac szereplőitől befolyt bírságok teljes összegét. A
tárgyévben e célból rendelkezésre álló, de fel nem használt összeg a
következő évre átvihető, és a tudatos fogyasztói döntéshozatal
kultúrájának fejlesztésére fordítható.

A Médiatanács Médiatudományi Intézete pályázatot írt ki média-, illetve
hírközlési jogi témájú TDK dolgozatok támogatására. A pályázatok célja,
hogy ösztönözzék és segítsék a felsőoktatásban a hallgatók kutatásait,
valamint, hogy támogassák új, innovatív eredmények beépülését a szakmai
köztudatba. Ennek szellemében került kiírásra a 2012-es évben az Országos
Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) készülő dolgozatokat támogató
pályázati program is. A média-, illetve hírközlési jog iránt fogékony
hallgatók érdeklődésének felkeltése, a területre történő specializálódásuk
ösztönzése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy később a témában jártas, művelt
szakemberek, kutatók váljanak belőlük. A kétévente megrendezésre kerülő,
rangos országos versenyen, az OTDK-án rendszerint külön infokommunikációs
szekció is meghirdetésre kerül, ahová főként a hírközlési jog és a
médiajog témakörében érkeznek pályaművek. A következő országos versenyt a
Szegedi Tudományegyetem jogi kara szervezi 2013 tavaszán (2013. március
25. és 27. között). A pályázat keretében az alábbi ösztönző lépéseket
tesszük: támogatjuk minél több és magasabb színvonalú média-, illetve
hírközlési jogi témájú TDK dolgozat megszületését és az ilyen dolgozatok
témavezetőit. Az OTDK-n szakmai különdíjat ítélünk oda. A pályázati
feltételek az NMHH Médiatudományi Intézetének honlapjáról letölthetők.

Szintén az Mttv. 134. § (9) bekezdés által meghatározott keretben az NMHH
a törvény által adott felhatalmazásra tekintettel úgy döntött, hogy a
vonatkozó rendelkezésére álló források által meghatározott részét a
társadalmi felelősségvállalási programja keretében a médiatudatosság
fejlesztésére, a tudatos médiahasználatra való nevelésre kívánja
fordítani. Az NMHH alapvető célja, hogy létrejöjjön egy olyan platform,
amelynek révén a gyermekektől az érett korúakig, a pedagógusoktól a média
területén dolgozókig, a felsőoktatási intézmények hallgatóitól a hatóság
saját szakembereiig mindenkinek lehetősége nyílik elsajátítani a
médiaértés alapjait, továbbképeznie magát e területen, vagy
szakmaibeliként saját tapasztalataival hozzájárulni mások ismereteinek
bővítéséhez.

A gyakorlatban ez egy olyan médiaértés központ létrehozását jelenti,
amelynek munkatársai alakítják, összefogják és ellátják a fentebb
felsorolt szerteágazó tevékenységeket – székhelye pedig helyet adhat
mindennek. Az oktatóközpont saját épületében a médiatudatosság-fejlesztő
programok (oktatási modulok tanulóknak, érett korúaknak stb.) résztvevői
testközelből, szemléletes példákon keresztül élményszerűen ismerhetik meg
a médiumok működési mechanizmusát. A szakmai továbbképzések elősegíthetik
a pedagógusok munkáját, az ismeretterjesztő bemutatókkal lehetőség nyílik
a szülők felvilágosítására, a konferenciák a szakmai párbeszédet teszik
lehetővé, a nyílt napok megrendezésével pedig a központ teret adhat más
jellegű, a fogyasztói tájékozottságot és jólétet növelő eseményeknek.

E tervezett projektünkkel kapcsolatos információkat a
[1]http://www.h95.hu/ honlapon talál, ahol a későbbiekben a megvalósítás
pontos fázisairól is tájékoztatást nyújtunk.

Az NMHH az Mttv. által meghatározott keretben az Mttv. 132. § k) pontjának
megfelelően kezdeményező szerepet vállal a médiaműveltség és a
médiatudatosság magyarországi fejlesztésében. Ennek megfelelően kész az
olyan szervezetekkel való együttműködésre, melyekkel közös célunk, hogy a
bővüljön a tudatos felhasználók tábora mind a média mind a hírközlés
területén.

A célkitűzést indokolja, hogy a technológia rohamos fejlődése nyomán a
hírközlési és médiapiac szolgáltatási környezetét paradigma mélységű
változások jellemzik. Ezek a változások alapvetően módosítják a társadalom
szereplőinek életkörülményeit. Különösen indokolt a Hatóság együttműködése
a gyermekek és kiskorúak fokozottabb védelmét célzó egyes közérdekű
feladatok ellátása során. E közérdekű célok elérése érdekében kifejtett
munkánkról kérésére örömmel tájékoztatjuk.

Üdvözlettel:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szóvivői iroda
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Telefon: (36 1) 457 7945
E-mail: [2][email address]
Web: [3]www.nmhh.hu | [4]www.mediatanacs.hu
Blog: [5]http://mediatanacs.blog.hu
Csatlakozzon hozzánk a Facebookon:
[6]az NMHH a Facebookon | [7]a Médiatanács a Facebookon
Iratkozzon fel YouTube-csatornánkra:
[8]az NMHH YouTube-csatornája | [9]a Médiatanács YouTube-csatornája
Látogassa meg a médiatörvény weboldalát:
[10]www.mediatorveny.hu

 
[Tisztelt érdeklődő! Felhívjuk figyelmét, hogy levelünkben a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Szóvivői Irodájának információit/álláspontját
közöljük. Amennyiben a fenti információkat felhasználja, kérjük,
forrásként az NMHH Szóvivői Iroda megjelölést használja. Köszönjük!]

References

Visible links
1. http://www.h95.hu/
2. mailto:[email address]
3. http://www.nmhh.hu/
4. http://www.mediatanacs.hu/
5. http://mediatanacs.blog.hu/
6. http://www.facebook.com/nmhholdala
7. http://www.facebook.com/mediatanacs
8. http://www.youtube.com/nmhhvideo
9. http://www.youtube.com/mediatanacs
10. http://www.mediatorveny.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bogád Zoltán:
Csak a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szponzorációs gyakorlat

A(z) Belügyminisztérium részére Bogád Zoltán által

Szponzorálás

A(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére Bogád Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei