Szülések száma - Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

Kanga Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kanga Egyesület

Delivered

Tisztelt Jászberényi Szent Erzsébet Kórház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat.

Hány szülés volt 2016-ban az intézményben?
Hány esetben végeznek gátmetszést?
Hány esetben van epidurális érzéstelenítés?
Hány esetben végeznek császármetszést?
Hány esetben volt vákuum fogós szülés vagy fogós szülés?
Hány esetben használtak “fájdalomcsillapító injekció” (Dolagran, Papaverin, stb)?
Hány esetben gyorsították a szüléseket oxitocin infúzióval?
Hány esetben használták a Kristeller műfogást?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 27.

Üdvözlettel:

Kanga Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Titkárság
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

Ikt.sz.: 773-3/2017.
Tárgy: Közérdekű adatigényre válasz

Kanga Egyesület
részére

Tisztelt Kanga Egyesület!

Fenti tárgyú megkeresésükre hivatkozva, küldjük a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház tekintetében adatszolgáltatásunkat:

Bababarát a kórház? NEM
Van a kórházban PIC? NINCS
A szülőszobán hány ágyas a legkisebb, és hány ágyas a legnagyobb szülőszoba? 1
Hány ágyas szobák vannak a gyermekágyas osztályon? 2-3-4
Hány VIP családi szoba van a kórházban? 6
Van külön vajúdó? IGEN
Van lehetőség kádban vajúdni? A KÁDBAN VALÓ VAJÚDÁSHOZ AZ INTÉZMÉNYBEN A FELTÉTELEK BIZTOSÍTOTTAK.
Van lehetőség kádban szülni? NINCS
Van lehetőség orvos választására? 1997. ÉVI CLIV. TÖRVÉNY AZ EGÉSZSÉGÜGYRŐL / "8.§ (1) A BETEGNEK JOGA VAN AZ ÁLLAPOTA ÁLTAL SZAKMAILAG INDOKOLT SZINTŰ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS HA JOGSZABÁLY KIVÉTELT NEM TESZ - A VÁLASZTOTT ORVOS EGYETÉRTÉSÉVEL AZ ELLÁTÁST VÉGZŐ ORVOS MEGVÁLASZTÁSÁHOZ, AMENNYIBEN AZT AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÁLTAL INDOKOLT ELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, AZ ELLÁTÁS SÜRGŐSSÉGE VAGY AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGVISZONY NEM ZÁRJA KI."
Van lehetőség csak szülésznő választására? NINCS
A szülésznő választás feltétele az orvosválasztás? IGEN
Lehet-e dúla jelen a szülésnél, úgy, hogy az apa is jelen van? NEM
A szülő nő párján kívül hány fő tartózkodhat a szülés ideje alatt a szülőszobán? EGY SEM
Az apa is bent lehet-e a műtőben a császármetszés ideje alatt? A CSÁSZÁRMETSZÉS MŰTÉTI BEAVATKOZÁS, AZ APA A MŰTÉT IDEJE ALATT MÁR KORÁBBAN ('80-AS ÉS '90-ES ÉVEK) SEM TARTÓZKODHATOTT A MŰTŐBEN.

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK NEM KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉRE, MEGISMERÉSÉRE VONATKOZNAK, NEM A KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZETT INFORMÁCIÓK. EZEK OLYAN SZAKMAI SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSEKET FELTÉTELEZNEK, AMELYEKRE VONATKOZÓAN AZ INTÉZMÉNY NEM GYŰJT ÉS KEZEL ADATOKAT.

Van lehetőség egy császármetszés után hüvelyi úton szülni?
Ha igen, hány esetben volt erre példa 2016-ban?
Van lehetőség több császármetszés után hüvelyi úton szülni?
Ha igen, hány esetben volt erre példa 2016-ban?
Hány császármetszés után nem is kísérelheti meg az anya a hüvelyi szülést?

Hány szülés volt 2016-ban az intézményben? 870
Hány esetben végeznek gátmetszést? 402
Hány esetben van epidurális érzéstelenítés? 2
Hány esetben végeznek császármetszést? 340
Hány esetben volt vákuum fogós szülés vagy fogós szülés? 13

AZ ALÁBBI KÖZÉRDEKŰ ADATOK A KÓRHÁZNÁL NEM ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE:

hány esetben használtak “fájdalomcsillapító injekció” (Dolagran, Papaverin, stb)?
Hány esetben gyorsították a szüléseket oxitocin infúzióval?
Hány esetben használták a Kristeller műfogást?

A szülés után hány perccel vágják el a köldökzsinórt? MIKOR MÁR NEM PULZÁL
A szülés után hány perccel végzik el az újszülött elsődleges ellátását? AZONNAL
Leszívják-e minden újszülött gyomortartalmát? NEM
Amennyiben az anya és a baba jól vannak, biztosítják, hogy a szülés után együtt, szeparáció nélkül az aranyórában együtt legyenek - úgy, hogy a babát a mérés idejére sem viszik el? IGEN

Tisztelettel:
Dr. Sinkó-Káli Róbert
mb. főigazgató

--
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Titkárság
5100 Jászberény
Szelei út 2.
tel.: 06-57/500-205
fax.: 06-57/412-589

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kanga Egyesület:
Csak a(z) Jászberényi Szent Erzsébet Kórház munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei