Szülések száma - Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely

Kanga Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kanga Egyesület

Delivered

Tisztelt Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat.

Hány szülés volt 2016-ban az intézményben?
Hány esetben végeznek gátmetszést?
Hány esetben van epidurális érzéstelenítés?
Hány esetben végeznek császármetszést?
Hány esetben volt vákuum fogós szülés vagy fogós szülés?
Hány esetben használtak “fájdalomcsillapító injekció” (Dolagran, Papaverin, stb)?
Hány esetben gyorsították a szüléseket oxitocin infúzióval?
Hány esetben használták a Kristeller műfogást?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 27.

Üdvözlettel:

Kanga Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?utf-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Sz=C3=BCl=C3=A9sek_sz=C3=A1ma_-_Mar?=
=?utf-8?Q?kusovszky_Egyetemi_Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z_?=
=?utf-8?Q?Szombathely?=
Date: Wed, 17 May 2017 08:30:20 +0200
Message-ID: <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAD7uazsF9FNGuVwXUYA04G/CgAAAEAAAAHxWun4erDFFogWZnI+VeLMBAAAAAA==@markusovszky.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Office Outlook 12.0
Thread-Index: AdK/MAT6/3VQnYFMTo25W9RNCDlrwgPpvipA
Content-Language: hu
Disposition-Notification-To: =?utf-8?B?VGl0a8OhcnPDoWc=?= <[Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely request email]>

Tisztelt C=C3=ADm!

Elektronikus adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9re v=C3=A1laszolva, =
k=C3=BCld=C3=B6m a k=C3=A9rt adatokat a Markusovszky Egyetemi =
Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z vonatkoz=C3=A1s=C3=A1ban:

1. H=C3=A1ny sz=C3=BCl=C3=A9s volt 2016-ban az int=C3=A9zm=C3=A9nyben? =
-1634
2. H=C3=A1ny esetben v=C3=A9geznek g=C3=A1tmetsz=C3=A9st? -642
3. H=C3=A1ny esetben van epidur=C3=A1lis =
=C3=A9rz=C3=A9stelen=C3=ADt=C3=A9s? - 4
4. H=C3=A1ny esetben v=C3=A9geznek cs=C3=A1sz=C3=A1rmetsz=C3=A9st? -699
5. H=C3=A1ny esetben volt v=C3=A1kuum fog=C3=B3s sz=C3=BCl=C3=A9s vagy =
fog=C3=B3s sz=C3=BCl=C3=A9s? -3
6. H=C3=A1ny esetben haszn=C3=A1ltak =
=E2=80=9Cf=C3=A1jdalomcsillap=C3=ADt=C3=B3 injekci=C3=B3=E2=80=9D =
(Dolagran, Papaverin, stb)? -0
7. H=C3=A1ny esetben gyors=C3=ADtott=C3=A1k a sz=C3=BCl=C3=A9seket =
oxitocin inf=C3=BAzi=C3=B3val? =E2=80=93 f=C3=A1j=C3=A1srendez=C3=A9s =
430
8. H=C3=A1ny esetben haszn=C3=A1lt=C3=A1k a Kristeller =
m=C5=B1fog=C3=A1st? -0

Tisztelettel:

Dr. Nagy Lajos
f=C5=91igazgat=C3=B3

-------------------------------------------------------------------------=
-------------------------------
Markusovszky Egyetemi Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z Titk=C3=A1rs=C3=A1g
9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
Tel.: 94/515-501; Fax: 94/515-591
e-mail: [Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely request email]

-------------------------------------------------------------------------=
------------------------------------

-----Original Message-----
From: Kanga Egyes=C3=BClet =
[mailto:[FOI #9128 email]]=20
Sent: Thursday, April 27, 2017 10:27 AM
To: "K=C3=B6zAdat K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adat ig=C3=A9nyl=C3=A9sek =
Markusovszky Egyetemi Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z Szombathely =
adatgazd=C3=A1n=C3=A1l"
Subject: K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adat =
ig=C3=A9nyl=C3=A9s - Sz=C3=BCl=C3=A9sek sz=C3=A1ma - Markusovszky =
Egyetemi Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z Szombathely

Tisztelt Markusovszky Egyetemi Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z Szombathely!=20

Az inform=C3=A1ci=C3=B3s =C3=B6nrendelkez=C3=A9si jogr=C3=B3l =C3=A9s az =
inform=C3=A1ci=C3=B3szabads=C3=A1gr=C3=B3l sz=C3=B3l=C3=B3 2011. =
=C3=A9vi CXII. t=C3=B6rv=C3=A9ny (a tov=C3=A1bbiakban: Infotv.) 28. =
=C2=A7 (1) bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n a k=C3=B6vetkez=C5=91 =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9st terjesztem el=C5=91.

K=C3=A9rem, sz=C3=ADveskedjen elektronikus m=C3=A1solatban =
megk=C3=BCldeni r=C3=A9szemre az al=C3=A1bbi inform=C3=A1ci=C3=B3kat.

H=C3=A1ny sz=C3=BCl=C3=A9s volt 2016-ban az int=C3=A9zm=C3=A9nyben?
H=C3=A1ny esetben v=C3=A9geznek g=C3=A1tmetsz=C3=A9st?
H=C3=A1ny esetben van epidur=C3=A1lis =
=C3=A9rz=C3=A9stelen=C3=ADt=C3=A9s?
H=C3=A1ny esetben v=C3=A9geznek cs=C3=A1sz=C3=A1rmetsz=C3=A9st?
H=C3=A1ny esetben volt v=C3=A1kuum fog=C3=B3s sz=C3=BCl=C3=A9s vagy =
fog=C3=B3s sz=C3=BCl=C3=A9s?
H=C3=A1ny esetben haszn=C3=A1ltak =
=E2=80=9Cf=C3=A1jdalomcsillap=C3=ADt=C3=B3 injekci=C3=B3=E2=80=9D =
(Dolagran, Papaverin, stb)?
H=C3=A1ny esetben gyors=C3=ADtott=C3=A1k a sz=C3=BCl=C3=A9seket oxitocin =
inf=C3=BAzi=C3=B3val?
H=C3=A1ny esetben haszn=C3=A1lt=C3=A1k a Kristeller m=C5=B1fog=C3=A1st?

Az Infotv. 30. =C2=A7 (2) bekezd=C3=A9se szerint k=C3=A9rem, hogy a =
m=C3=A1solatokat =C3=A9s az egy=C3=A9b ig=C3=A9nyelt adatokat =
elektronikus =C3=BAton sz=C3=ADveskedjen r=C3=A9szemre a felad=C3=B3 =
e-mail c=C3=ADm=C3=A9re megk=C3=BCldeni.
Ha az ig=C3=A9nyelt adatokat b=C3=A1rmely okb=C3=B3l nem lehet e-mailben =
megk=C3=BCldeni, akkor k=C3=A9rem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu =
weboldalon t=C3=B6ltse fel.

Az Infotv. 29. =C2=A7 (3) =C3=A9s (5) bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9sem teljes=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9=C3=A9rt =
k=C3=B6lts=C3=A9gt=C3=A9r=C3=ADt=C3=A9s kiz=C3=A1r=C3=B3lag akkor =
=C3=A1llap=C3=ADthat=C3=B3 meg, ha az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s =
teljes=C3=ADt=C3=A9se a k=C3=B6zfeladatot ell=C3=A1t=C3=B3 szerv =
alaptev=C3=A9kenys=C3=A9g=C3=A9nek ell=C3=A1t=C3=A1s=C3=A1hoz =
sz=C3=BCks=C3=A9ges munkaer=C5=91forr=C3=A1s ar=C3=A1nytalan =
m=C3=A9rt=C3=A9k=C5=B1 ig=C3=A9nybev=C3=A9tel=C3=A9vel j=C3=A1r. Ilyen =
esetben az adatkezel=C5=91 jogosult az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s =
teljes=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9vel =C3=B6sszef=C3=BCgg=C5=91 =
munkaer=C5=91-r=C3=A1ford=C3=ADt=C3=A1s k=C3=B6lts=C3=A9g=C3=A9t =
k=C3=B6lts=C3=A9gt=C3=A9r=C3=ADt=C3=A9sk=C3=A9nt meghat=C3=A1rozni. =
K=C3=A9rem, hogy el=C5=91zetesen elektronikus =C3=BAton =
t=C3=A1j=C3=A9koztasson arr=C3=B3l, amennyiben a k=C3=A9rt =
iratm=C3=A1solatokra tekintettel =
k=C3=B6lts=C3=A9gt=C3=A9r=C3=ADt=C3=A9st =C3=A1llap=C3=ADtana meg. Ebben =
az esetben k=C3=A9rem, hogy a t=C3=A1j=C3=A9koztat=C3=A1sban =
mell=C3=A9keljen dokumentumlist=C3=A1t, dokumentumonk=C3=A9nt =
t=C3=BCntesse fel az oldalsz=C3=A1mot, az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s =
teljes=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9vel kapcsolatos =
munkaer=C5=91-r=C3=A1ford=C3=ADt=C3=A1s m=C3=A9rt=C3=A9k=C3=A9t =C3=A9s =
annak =C3=B3rad=C3=ADj=C3=A1t.

K=C3=A9rem, hogy abban az esetben, ha az ig=C3=A9nyelt adatoknak csak =
egy r=C3=A9sz=C3=A9t tekinti megismerhet=C5=91nek, az Infotv. 30. =C2=A7 =
(1) bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n azokat az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s =
r=C3=A9szbeni megtagad=C3=A1s=C3=A1val egy=C3=BCtt k=C3=BCldje meg =
sz=C3=A1momra.

Felh=C3=ADvom sz=C3=ADves figyelm=C3=A9t, hogy a Nemzeti =
Adatv=C3=A9delmi =C3=A9s Inform=C3=A1ci=C3=B3szabads=C3=A1g =
Hat=C3=B3s=C3=A1g NAIH/2015/4710/2/V. sz=C3=A1m=C3=BA =
=C3=A1ll=C3=A1sfoglal=C3=A1s=C3=A1b=C3=B3l k=C3=B6vetkez=C5=91en a jelen =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9s az Infotv. 29. =C2=A7 (1b) bekezd=C3=A9se =
alapj=C3=A1n nem tagadhat=C3=B3 meg, mivel tartalmazza az =
adatig=C3=A9nyl=C5=91 nev=C3=A9t =C3=A9s =
el=C3=A9rhet=C5=91s=C3=A9g=C3=A9t. Ezen t=C3=BAlmen=C5=91 adatok =
megad=C3=A1s=C3=A1t az adatkezel=C5=91 NAIH =C3=A1ll=C3=A1sfoglal=C3=A1s =
szerint nem k=C3=A9rheti, tov=C3=A1bb=C3=A1 nem jogosult a =
szem=C3=A9lyazonoss=C3=A1g ellen=C5=91rz=C3=A9s=C3=A9re sem.

Seg=C3=ADt=C5=91 egy=C3=BCttm=C5=B1k=C3=B6d=C3=A9s=C3=A9t el=C5=91re is =
k=C3=B6sz=C3=B6n=C3=B6m.

Kelt: 2017. =C3=A1prilis 27.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel:=20

Kanga Egyes=C3=BClet

-------------------------------------------------------------------

Ezt a k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat-ig=C3=A9nyl=C3=A9st a KiMitTud =
weboldalon kereszt=C3=BCl k=C3=BCldt=C3=A9k el. Az =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9sre a v=C3=A1laszt, illetve b=C3=A1rmilyen =
kapcsol=C3=B3d=C3=B3 visszajelz=C3=A9st, k=C3=A9rj=C3=BCk, erre az =
e-mail c=C3=ADmre k=C3=BCldje meg:
[FOI #9128 email]

Ha a(z) Markusovszky Egyetemi Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z Szombathely =
nem a(z) [Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely request email] c=C3=ADmen fogadja a =
r=C3=A9sz=C3=A9re beny=C3=BAjtott =
K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat-ig=C3=A9nyl=C3=A9seket, k=C3=A9rj=C3=BCk, =
=C3=ADrja ezt meg nek=C3=BCnk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az =C3=BCzenetet =C3=A9s az =C3=B6n =
v=C3=A1lasz=C3=A1t is k=C3=B6zz=C3=A9tessz=C3=BCk a KiMitTud weboldalon. =
Tov=C3=A1bbi inform=C3=A1ci=C3=B3kat a KiMitTud szolg=C3=A1ltat=C3=A1s =
seg=C3=ADts=C3=A9g=C3=A9vel kezdem=C3=A9nyezett =
k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat-ig=C3=A9nyl=C3=A9sr=C5=91l itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeres=C3=A9sekre v=C3=A1laszol=C3=B3 =
munkat=C3=A1rsk=C3=A9nt hasznosnak tal=C3=A1lta ezt a =
szolg=C3=A1ltat=C3=A1st, k=C3=A9rje meg szervezete webmester=C3=A9t, =
hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutat=C3=B3 =
hivatkoz=C3=A1st az =C3=B6n=C3=B6k k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adatokat =
tartalmaz=C3=B3 weboldal=C3=A1n!

-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kanga Egyesület:
Csak a(z) Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei