Szülési testhelyzet - Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő

Kanga Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kanga Egyesület

Delivered

Tisztelt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat a Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdőről.

A felsoroltak közül mely testhelyzetben, hány esetben szültek az intézményben 2016-ban:
kőmetsző pózban
szülőágyon, 45 fokos szögben
szülőszéken
ülve
négykézláb
állva

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 28.

Üdvözlettel:

Kanga Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Kanga Egyesület

Delivered

Tisztelt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház!

Köszönöm a "Szülészet, adatigénylés - infrastruktúra", illetve az „Újszülöttellátás” c. kérdőívek kitöltését a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdőre vonatkozóan.

Kérem az alábbi, szülési testhelyzetre vonatkozó kérdések megválaszolását is. Az alábbi adatszolgáltatás teljesítésének határideje május 15-én lejárt, kérem mielőbb szíveskedjen elküldeni a válaszokat!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdőről.

A felsoroltak közül mely testhelyzetben, hány esetben szültek az intézményben 2016-ban:
kőmetsző pózban
szülőágyon, 45 fokos szögben
szülőszéken
ülve
négykézláb
állva

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 19.

Üdvözlettel:

Kanga Egyesület

Hivatkozása ide

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház


Attachment UTF 8 484 2017AV K z rdek adat FGY valasz sz l s teshelyzet.docx
156K Download View as HTML


Tisztelt Kanga Egyesület!

Szíves felhasználás céljából mellékletként csatoljuk az Önök által
hozzánk intézett közérdekű adatigénylésre nyújtandó válaszainkat.

Tisztelettel:

Dr. Szondi Zita
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
főigazgató-helyettese megbízásából

Katona Michaela
adatvédelmi munkatárs

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kanga Egyesület:
Csak a(z) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei