Szülési testhelyzet - Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely

Kanga Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kanga Egyesület

Delivered

Tisztelt Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat.

A felsoroltak közül mely testhelyzetben, hány esetben szültek az intézményben 2016-ban:
kőmetsző pózban
szülőágyon, 45 fokos szögben
szülőszéken
ülve
négykézláb
állva

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 28.

Üdvözlettel:

Kanga Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?utf-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Sz=C3=BCl=C3=A9si_testhelyzet_?=
=?utf-8?Q?-_Markusovszky_Egyetemi_Oktat=C3=B3k=C3=B3?=
=?utf-8?Q?rh=C3=A1z_Szombathely?=
Date: Wed, 17 May 2017 08:30:50 +0200
Message-ID: <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAD7uazsF9FNGuVwXUYA04G/CgAAAEAAAAK7aQFuOsuhBnMVtfWjqNsUBAAAAAA==@markusovszky.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Office Outlook 12.0
Thread-Index: AdK/4YNinml5uR4lRyqAXvZbF1SirwO9Y/YA
Content-Language: hu
Disposition-Notification-To: =?utf-8?B?VGl0a8OhcnPDoWc=?= <[Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely request email]>

Tisztelt C=C3=ADm!

Elektronikus adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9re v=C3=A1laszolva, =
k=C3=BCld=C3=B6m a k=C3=A9rt adatokat a Markusovszky Egyetemi =
Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z vonatkoz=C3=A1s=C3=A1ban:

A felsoroltak k=C3=B6z=C3=BCl mely testhelyzetben, h=C3=A1ny esetben =
sz=C3=BCltek az int=C3=A9zm=C3=A9nyben 2016-ban:

1. k=C5=91metsz=C5=91 p=C3=B3zban - 905
2. sz=C3=BCl=C5=91=C3=A1gyon, 45 fokos sz=C3=B6gben - 30
3. sz=C3=BCl=C5=91sz=C3=A9ken -0
4. =C3=BClve -0
5. n=C3=A9gyk=C3=A9zl=C3=A1b-1
6. =C3=A1llva - 0

Tisztelettel:

Dr. Nagy Lajos
f=C5=91igazgat=C3=B3

-------------------------------------------------------------------------=
-------------------------------
Markusovszky Egyetemi Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z Titk=C3=A1rs=C3=A1g
9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
Tel.: 94/515-501; Fax: 94/515-591
e-mail: [Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely request email]

-------------------------------------------------------------------------=
--------------------------------------

-----Original Message-----
From: Kanga Egyes=C3=BClet =
[mailto:[FOI #9180 email]]=20
Sent: Friday, April 28, 2017 7:38 AM
To: "K=C3=B6zAdat K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adat ig=C3=A9nyl=C3=A9sek =
Markusovszky Egyetemi Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z Szombathely =
adatgazd=C3=A1n=C3=A1l"
Subject: K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adat =
ig=C3=A9nyl=C3=A9s - Sz=C3=BCl=C3=A9si testhelyzet - Markusovszky =
Egyetemi Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z Szombathely

Tisztelt Markusovszky Egyetemi Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z Szombathely!=20

Az inform=C3=A1ci=C3=B3s =C3=B6nrendelkez=C3=A9si jogr=C3=B3l =C3=A9s az =
inform=C3=A1ci=C3=B3szabads=C3=A1gr=C3=B3l sz=C3=B3l=C3=B3 2011. =
=C3=A9vi CXII. t=C3=B6rv=C3=A9ny (a tov=C3=A1bbiakban: Infotv.) 28. =
=C2=A7 (1) bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n a k=C3=B6vetkez=C5=91 =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9st terjesztem el=C5=91.

K=C3=A9rem, sz=C3=ADveskedjen elektronikus m=C3=A1solatban =
megk=C3=BCldeni r=C3=A9szemre az al=C3=A1bbi inform=C3=A1ci=C3=B3kat.

A felsoroltak k=C3=B6z=C3=BCl mely testhelyzetben, h=C3=A1ny esetben =
sz=C3=BCltek az int=C3=A9zm=C3=A9nyben 2016-ban:
k=C5=91metsz=C5=91 p=C3=B3zban
sz=C3=BCl=C5=91=C3=A1gyon, 45 fokos sz=C3=B6gben
sz=C3=BCl=C5=91sz=C3=A9ken
=C3=BClve
n=C3=A9gyk=C3=A9zl=C3=A1b
=C3=A1llva

Az Infotv. 30. =C2=A7 (2) bekezd=C3=A9se szerint k=C3=A9rem, hogy a =
m=C3=A1solatokat =C3=A9s az egy=C3=A9b ig=C3=A9nyelt adatokat =
elektronikus =C3=BAton sz=C3=ADveskedjen r=C3=A9szemre a felad=C3=B3 =
e-mail c=C3=ADm=C3=A9re megk=C3=BCldeni.
Ha az ig=C3=A9nyelt adatokat b=C3=A1rmely okb=C3=B3l nem lehet e-mailben =
megk=C3=BCldeni, akkor k=C3=A9rem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu =
weboldalon t=C3=B6ltse fel.

Az Infotv. 29. =C2=A7 (3) =C3=A9s (5) bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9sem teljes=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9=C3=A9rt =
k=C3=B6lts=C3=A9gt=C3=A9r=C3=ADt=C3=A9s kiz=C3=A1r=C3=B3lag akkor =
=C3=A1llap=C3=ADthat=C3=B3 meg, ha az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s =
teljes=C3=ADt=C3=A9se a k=C3=B6zfeladatot ell=C3=A1t=C3=B3 szerv =
alaptev=C3=A9kenys=C3=A9g=C3=A9nek ell=C3=A1t=C3=A1s=C3=A1hoz =
sz=C3=BCks=C3=A9ges munkaer=C5=91forr=C3=A1s ar=C3=A1nytalan =
m=C3=A9rt=C3=A9k=C5=B1 ig=C3=A9nybev=C3=A9tel=C3=A9vel j=C3=A1r. Ilyen =
esetben az adatkezel=C5=91 jogosult az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s =
teljes=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9vel =C3=B6sszef=C3=BCgg=C5=91 =
munkaer=C5=91-r=C3=A1ford=C3=ADt=C3=A1s k=C3=B6lts=C3=A9g=C3=A9t =
k=C3=B6lts=C3=A9gt=C3=A9r=C3=ADt=C3=A9sk=C3=A9nt meghat=C3=A1rozni. =
K=C3=A9rem, hogy el=C5=91zetesen elektronikus =C3=BAton =
t=C3=A1j=C3=A9koztasson arr=C3=B3l, amennyiben a k=C3=A9rt =
iratm=C3=A1solatokra tekintettel =
k=C3=B6lts=C3=A9gt=C3=A9r=C3=ADt=C3=A9st =C3=A1llap=C3=ADtana meg. Ebben =
az esetben k=C3=A9rem, hogy a t=C3=A1j=C3=A9koztat=C3=A1sban =
mell=C3=A9keljen dokumentumlist=C3=A1t, dokumentumonk=C3=A9nt =
t=C3=BCntesse fel az oldalsz=C3=A1mot, az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s =
teljes=C3=ADt=C3=A9s=C3=A9vel kapcsolatos =
munkaer=C5=91-r=C3=A1ford=C3=ADt=C3=A1s m=C3=A9rt=C3=A9k=C3=A9t =C3=A9s =
annak =C3=B3rad=C3=ADj=C3=A1t.

K=C3=A9rem, hogy abban az esetben, ha az ig=C3=A9nyelt adatoknak csak =
egy r=C3=A9sz=C3=A9t tekinti megismerhet=C5=91nek, az Infotv. 30. =C2=A7 =
(1) bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n azokat az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s =
r=C3=A9szbeni megtagad=C3=A1s=C3=A1val egy=C3=BCtt k=C3=BCldje meg =
sz=C3=A1momra.

Felh=C3=ADvom sz=C3=ADves figyelm=C3=A9t, hogy a Nemzeti =
Adatv=C3=A9delmi =C3=A9s Inform=C3=A1ci=C3=B3szabads=C3=A1g =
Hat=C3=B3s=C3=A1g NAIH/2015/4710/2/V. sz=C3=A1m=C3=BA =
=C3=A1ll=C3=A1sfoglal=C3=A1s=C3=A1b=C3=B3l k=C3=B6vetkez=C5=91en a jelen =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9s az Infotv. 29. =C2=A7 (1b) bekezd=C3=A9se =
alapj=C3=A1n nem tagadhat=C3=B3 meg, mivel tartalmazza az =
adatig=C3=A9nyl=C5=91 nev=C3=A9t =C3=A9s =
el=C3=A9rhet=C5=91s=C3=A9g=C3=A9t. Ezen t=C3=BAlmen=C5=91 adatok =
megad=C3=A1s=C3=A1t az adatkezel=C5=91 NAIH =C3=A1ll=C3=A1sfoglal=C3=A1s =
szerint nem k=C3=A9rheti, tov=C3=A1bb=C3=A1 nem jogosult a =
szem=C3=A9lyazonoss=C3=A1g ellen=C5=91rz=C3=A9s=C3=A9re sem.

Seg=C3=ADt=C5=91 egy=C3=BCttm=C5=B1k=C3=B6d=C3=A9s=C3=A9t el=C5=91re is =
k=C3=B6sz=C3=B6n=C3=B6m.

Kelt: 2017. =C3=A1prilis 28.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel:=20

Kanga Egyes=C3=BClet

-------------------------------------------------------------------

Ezt a k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat-ig=C3=A9nyl=C3=A9st a KiMitTud =
weboldalon kereszt=C3=BCl k=C3=BCldt=C3=A9k el. Az =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9sre a v=C3=A1laszt, illetve b=C3=A1rmilyen =
kapcsol=C3=B3d=C3=B3 visszajelz=C3=A9st, k=C3=A9rj=C3=BCk, erre az =
e-mail c=C3=ADmre k=C3=BCldje meg:
[FOI #9180 email]

Ha a(z) Markusovszky Egyetemi Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z Szombathely =
nem a(z) [Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely request email] c=C3=ADmen fogadja a =
r=C3=A9sz=C3=A9re beny=C3=BAjtott =
K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat-ig=C3=A9nyl=C3=A9seket, k=C3=A9rj=C3=BCk, =
=C3=ADrja ezt meg nek=C3=BCnk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az =C3=BCzenetet =C3=A9s az =C3=B6n =
v=C3=A1lasz=C3=A1t is k=C3=B6zz=C3=A9tessz=C3=BCk a KiMitTud weboldalon. =
Tov=C3=A1bbi inform=C3=A1ci=C3=B3kat a KiMitTud szolg=C3=A1ltat=C3=A1s =
seg=C3=ADts=C3=A9g=C3=A9vel kezdem=C3=A9nyezett =
k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat-ig=C3=A9nyl=C3=A9sr=C5=91l itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeres=C3=A9sekre v=C3=A1laszol=C3=B3 =
munkat=C3=A1rsk=C3=A9nt hasznosnak tal=C3=A1lta ezt a =
szolg=C3=A1ltat=C3=A1st, k=C3=A9rje meg szervezete webmester=C3=A9t, =
hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutat=C3=B3 =
hivatkoz=C3=A1st az =C3=B6n=C3=B6k k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adatokat =
tartalmaz=C3=B3 weboldal=C3=A1n!

-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kanga Egyesület:
Csak a(z) Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei