Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kanga Egyesület, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szülési testhelyzet - Orosházi Kórház

Kanga Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Orosházi Kórház részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kanga Egyesület to read a recent response and update the status.

Feladó: Kanga Egyesület

Delivered

Tisztelt Orosházi Kórház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat.

A felsoroltak közül mely testhelyzetben, hány esetben szültek az intézményben 2017-ben:
kőmetsző pózban
szülőágyon, 45 fokos szögben
szülőszéken
ülve
négykézláb
állva

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 9.

Üdvözlettel:

Kanga Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Orosházi Kórház Igazgatóság
Orosházi Kórház


Attachment utf 8 OHK Igazgat s szkenner001.pdf
268K Download View as HTML


Tisztelt Kanga Egyesület!

Mellékelten küldjük közérdekű adatigénylésre adott válaszainkat további
szíves felhasználás céljából.

Tisztelettel:

Dr. Orvos Nelli Intézményi jogász

megbízásából

Kiss Rita Titkárnő

Hivatkozása ide

Feladó: Orosházi Kórház Igazgatóság
Orosházi Kórház


Attachment utf 8 OHK Igazgat s szkenner001.pdf
268K Download View as HTML


Tisztelt Kanga Egyesület!

Bár válaszainkat 2018. jún. 26-án minden kérdésükre megküldtük, ezt újból
továbbítjuk az Önök részére. Kérjük, olvassák végig emailünket!

Tisztelettel:

Dr. Orvos Nelli

Intézményi jogász

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: közérdekű adatigénylés
Dátum: Tue, 26 Jun 2018 13:49:48 +0200
Feladó: Orosházi Kórház Igazgatóság [1]<[Orosházi Kórház request email]>
Címzett: [2][FOI #11061 email]

Tisztelt Kanga Egyesület!

Mellékelten küldjük közérdekű adatigénylésre adott válaszainkat további
szíves felhasználás céljából.

Tisztelettel:

Dr. Orvos Nelli Intézményi jogász

megbízásából

Kiss Rita Titkárnő

References

Visible links
1. mailto:[Orosházi Kórház request email]
2. mailto:[FOI #11061 email]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kanga Egyesület, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kanga Egyesület:
Csak a(z) Orosházi Kórház munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei