Szülészet, adatigénylés - infrastruktúra - Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely

Kanga Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kanga Egyesület

Delivered

Tisztelt Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat.

Bababarát a kórház?
Van a kórházban PIC?
A szülőszobán hány ágyas a legkisebb, és hány ágyas a legnagyobb szülőszoba?
Hány ágyas szobák vannak a gyermekágyas osztályon?
Hány VIP családi szoba van a kórházban?
Van külön vajúdó?
Van lehetőség kádban vajúdni?
Van lehetőség kádban szülni?
Van lehetőség orvos választására?
Van lehetőség csak szülésznő választására?
A szülésznő választás feltétele az orvosválasztás?
Lehet-e dúla jelen a szülésnél, úgy, hogy az apa is jelen van?
A szülő nő párján kívül hány fő tartózkodhat a szülés ideje alatt a szülőszobán?
Az apa is bent lehet-e a műtőben a császármetszés ideje alatt?
Van lehetőség egy császármetszés után hüvelyi úton szülni?
Ha igen, hány esetben volt erre példa 2016-ban?
Van lehetőség több császármetszés után hüvelyi úton szülni?
Ha igen, hány esetben volt erre példa 2016-ban?
Hány császármetszés után nem is kísérelheti meg az anya a hüvelyi szülést?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 26.

Üdvözlettel:

Kanga Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?utf-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Sz=C3=BCl=C3=A9szet=2C_adatig=C3=A9ny?=
=?utf-8?Q?l=C3=A9s_-_infrastrukt=C3=BAra_-_Markusovs?=
=?utf-8?Q?zky_Egyetemi_Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z_Szomba?=
=?utf-8?Q?thely?=
Date: Wed, 17 May 2017 08:29:42 +0200
Message-ID: <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAD7uazsF9FNGuVwXUYA04G/CgAAAEAAAAOt8rRdXm3VAobgYDyaYpHEBAAAAAA==@markusovszky.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Office Outlook 12.0
Thread-Index: AdK+X+y6txiZ/sjTRyiL+6tf7BCkHAQdvc/A
Content-Language: hu
Disposition-Notification-To: =?utf-8?B?VGl0a8OhcnPDoWc=?= <[Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely request email]>

Tisztelt C=C3=ADm!

Elektronikus adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9re v=C3=A1laszolva, =
k=C3=BCld=C3=B6m a k=C3=A9rt adatokat a Markusovszky Egyetemi =
Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z vonatkoz=C3=A1s=C3=A1ban:

1. Bababar=C3=A1t a k=C3=B3rh=C3=A1z? - igen
2. Van a k=C3=B3rh=C3=A1zban PIC? -igen
3. A sz=C3=BCl=C5=91szob=C3=A1n h=C3=A1ny =C3=A1gyas a legkisebb, =
=C3=A9s h=C3=A1ny =C3=A1gyas a legnagyobb sz=C3=BCl=C5=91szoba? =
=E2=80=93 1, 1
4. H=C3=A1ny =C3=A1gyas szob=C3=A1k vannak a gyermek=C3=A1gyas =
oszt=C3=A1lyon? -1,2,3,6
5. H=C3=A1ny VIP csal=C3=A1di szoba van a k=C3=B3rh=C3=A1zban? -3
6. Van k=C3=BCl=C3=B6n vaj=C3=BAd=C3=B3? - igen
7. Van lehet=C5=91s=C3=A9g k=C3=A1dban vaj=C3=BAdni? - igen
8. Van lehet=C5=91s=C3=A9g k=C3=A1dban sz=C3=BClni? - igen
9. Van lehet=C5=91s=C3=A9g orvos v=C3=A1laszt=C3=A1s=C3=A1ra? - nincs
10. Van lehet=C5=91s=C3=A9g csak sz=C3=BCl=C3=A9szn=C5=91 =
v=C3=A1laszt=C3=A1s=C3=A1ra? - igen
11. A sz=C3=BCl=C3=A9szn=C5=91 v=C3=A1laszt=C3=A1s felt=C3=A9tele az =
orvosv=C3=A1laszt=C3=A1s? - nem
12. Lehet-e d=C3=BAla jelen a sz=C3=BCl=C3=A9sn=C3=A9l, =C3=BAgy, hogy =
az apa is jelen van? - igen
13. A sz=C3=BCl=C5=91 n=C5=91 p=C3=A1rj=C3=A1n k=C3=ADv=C3=BCl h=C3=A1ny =
f=C5=91 tart=C3=B3zkodhat a sz=C3=BCl=C3=A9s ideje alatt a =
sz=C3=BCl=C5=91szob=C3=A1n? - szem=C3=A9lyzet
14. Az apa is bent lehet-e a m=C5=B1t=C5=91ben a =
cs=C3=A1sz=C3=A1rmetsz=C3=A9s ideje alatt? -igen
15. Van lehet=C5=91s=C3=A9g egy cs=C3=A1sz=C3=A1rmetsz=C3=A9s ut=C3=A1n =
h=C3=BCvelyi =C3=BAton sz=C3=BClni? -igen
16. Ha igen, h=C3=A1ny esetben volt erre p=C3=A9lda 2016-ban?=20
17. Van lehet=C5=91s=C3=A9g t=C3=B6bb cs=C3=A1sz=C3=A1rmetsz=C3=A9s =
ut=C3=A1n h=C3=BCvelyi =C3=BAton sz=C3=BClni? -igen
18. Ha igen, h=C3=A1ny esetben volt erre p=C3=A9lda 2016-ban? -0
19. H=C3=A1ny cs=C3=A1sz=C3=A1rmetsz=C3=A9s ut=C3=A1n nem is =
k=C3=ADs=C3=A9relheti meg az anya a h=C3=BCvelyi sz=C3=BCl=C3=A9st? =
=E2=80=93 egy=C3=A9ni d=C3=B6nt=C3=A9s

Tisztelettel:

Dr. Nagy Lajos
f=C5=91igazgat=C3=B3

-------------------------------------------------------------------------=
-------------------------------
Markusovszky Egyetemi Oktat=C3=B3k=C3=B3rh=C3=A1z Titk=C3=A1rs=C3=A1g
9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
Tel.: 94/515-501; Fax: 94/515-591
e-mail: [Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely request email]

-------------------------------------------------------------------------=
-----

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kanga Egyesület:
Csak a(z) Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei