Szülészet, adatigénylés - infrastuktúra - Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

Kanga Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó részére

Az igénylést elutasította a(z) Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó.

Feladó: Kanga Egyesület

Delivered

Tisztelt Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat.

Bababarát a kórház?
Van a kórházban PIC?
A szülőszobán hány ágyas a legkisebb, és hány ágyas a legnagyobb szülőszoba?
Hány ágyas szobák vannak a gyermekágyas osztályon?
Hány VIP családi szoba van a kórházban?
Van külön vajúdó?
Van lehetőség kádban vajúdni?
Van lehetőség kádban szülni?
Van lehetőség orvos választására?
Van lehetőség csak szülésznő választására?
A szülésznő választás feltétele az orvosválasztás?
Lehet-e dúla jelen a szülésnél, úgy, hogy az apa is jelen van?
A szülő nő párján kívül hány fő tartózkodhat a szülés ideje alatt a szülőszobán?
Az apa is bent lehet-e a műtőben a császármetszés ideje alatt?
Van lehetőség egy császármetszés után hüvelyi úton szülni?
Ha igen, hány esetben volt erre példa 2016-ban?
Van lehetőség több császármetszés után hüvelyi úton szülni?
Ha igen, hány esetben volt erre példa 2016-ban?
Hány császármetszés után nem is kísérelheti meg az anya a hüvelyi szülést?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 26.

Üdvözlettel:

Kanga Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: CSMEK Hódmezővásárhely Titkárság
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

 

Tisztelt Kanga Egyesület!

 

Folyó év április 26. napján elektronikus adatátviteli úton hozzánk
érkezett megkeresésükre való hivatkozással elő kívánom adni, hogy
nyilvánvalóan jobbító szándékú kérdéseiket adekvát módon nem tudjuk
megválaszolni, mert kérdéseik tárgyát illetően nem vezetünk
nyilvántartást.

 

Tisztelettel:

Dr. Kallai Árpád

Főigazgató

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: CSMEK Hódmezővásárhely Titkárság
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

Tisztelt Kanga Egyesület!

 

Folyó év április 26. napján elektronikus adatátviteli úton hozzánk
érkezett megkeresésükre való hivatkozással elő kívánom adni, hogy
nyilvánvalóan jobbító szándékú kérdéseiket adekvát módon nem tudjuk
megválaszolni, mert kérdéseik tárgyát illetően nem vezetünk
nyilvántartást.

 

Tisztelettel:

Dr. Kallai Árpád

Főigazgató

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kanga Egyesület:
Csak a(z) Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei