Szürke farkas ügy és gazdálkodási kérdések

Rádi Antónia küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Rádi Antónia

Tisztelt Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- szabályzatuknak havária-esetekre vonatkozó leírását, amelyből kiderül: mely szakképzett munkatársuk/munkatársaik jogosult(ak) és köteles(ek) intézkedni elszabadult veszélyes állat ártalmatlanítása érdekében
- az ilyen esetben teendők leírását
- mikor kerülhet sor éles lőszer használatára
- ki jogosult altató lövedék kilövésére alkalmas, nagy energiájú fegyver alkalmazására,
- van-e szakhatósági engedélye a Pécsi Állatkertnek, az Állatkert bármelyik munkatársának altató lövedék (kábítószernek minősülő hatóanyag) tárolására és alkalmazására?
- a szükséges zöldhatósági (Országos Természetvédelmi és Környezetvédelmi Főfelügyelőség) engedély másolatát, amely igazolja, hogy a Pécsi Állatkert jogosult, illetve már az állatok érkezésekor jogosult volt fokozottan védett európai szürke farkas tartására
- az adatokat, amelyből kiderül: a pécsi önkormányzat az elmúlt öt évben (éves bontásban) mekkora összeggel támogatta a Pécsi Állatkertet?
- az elmúlt öt évben (éves bontásban) mekkora összeget kaptak állami költségvetési és uniós forrásokból?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 9.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Feladó: Rádi Antónia

Tisztelt Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.!

Nyilván elkerülte a figyelmüket, hogy lejárt kérdésem törvényes megválaszolási határideje.
Kérem, orvosolják a késedelmet.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Feladó: PecsZoo
Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.

Tisztelt Rádi Nóra!

Leveléből egyértelműen nem derül ki, hogy milyen adatszolgáltatást kér,
és kinek a képviseletében teszi mindezt.
Kérem tájékoztassa intézményünket bővebben, és küldje el az ezt megelőző
levelét.

Várjuk megtisztelő visszajelzését!
Üdvözlettel: Pap Zsuzsanna

2015.11.25. 12:52 keltezéssel, Rádi Antónia írta:

idézett részek megjelenítése

--
Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Munkácsy M. u. 31.
Tel: (06)72/532-151
Fax: (06)72/213-114
Honlap: www.pecszoo.hu

Zoo and Aqua-Terrarium Nonprofit Company Ltd.
31 Munkácsy Street, H-7621 Pécs, Hungary
Phone: +36 72 532-151
Fax: +36 72 213-114
Website: www.pecszoo.hu

Hivatkozása ide

Feladó: PecsZoo
Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment INTEZKEDESI TERV.pdf
33K Download View as HTML


Tisztelt Rádi Nóra!

Intézményünk az alábbi adatokat közli:

- szabályzatuknak havária-esetekre vonatkozó leírását, amelyből
kiderül: mely szakképzett munkatársuk/munkatársaik jogosult(ak) és
köteles(ek) intézkedni elszabadult veszélyes állat ártalmatlanítása
érdekében
- az ilyen esetben teendők leírását
Mellékelve csatoljuk az Intézkedési Tervet!
- mikor kerülhet sor éles lőszer használatára
Nincs külön szabályozva.
- ki jogosult altató lövedék kilövésére alkalmas, nagy energiájú
fegyver alkalmazására,
Jelenleg az ügyvezető igazgató.

- van-e szakhatósági engedélye a Pécsi Állatkertnek, az Állatkert
bármelyik munkatársának altató lövedék (kábítószernek minősülő
hatóanyag) tárolására és alkalmazására?
Igen.

- a szükséges zöldhatósági (Országos Természetvédelmi és
Környezetvédelmi Főfelügyelőség) engedély másolatát, amely
igazolja, hogy a Pécsi Állatkert jogosult, illetve már az állatok
érkezésekor jogosult volt fokozottan védett európai szürke farkas
tartására
Vitás eset, jelenleg a bíróság előtt álló ügy.

- az adatokat, amelyből kiderül: a pécsi önkormányzat az elmúlt öt
évben (éves bontásban) mekkora összeggel támogatta a Pécsi
Állatkertet?
2010. 65.000 000 Ft
2011. 55.000 000 Ft
2012. 60.000 000 Ft
2013. 72.000 000 Ft
2014. 98.000 000 Ft - ekkor zárt be az állatkert részleg felújítás miatt
2015. 157.000 000 Ft, ebben felhalmozódási támogatás is volt

- az elmúlt öt évben (éves bontásban) mekkora összeget kaptak
állami költségvetési és uniós forrásokból?
Nincs ilyen.

Üdvözlettel: Pécs Zoo

--
Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Munkácsy M. u. 31.
Tel: (06)72/532-151
Fax: (06)72/213-114
Honlap: [1]www.pecszoo.hu

Zoo and Aqua-Terrarium Nonprofit Company Ltd.
31 Munkácsy Street, H-7621 Pécs, Hungary
Phone: +36 72 532-151
Fax: +36 72 213-114
Website: [2]www.pecszoo.hu

References

Visible links
1. http://www.pecszoo.hu/
2. http://www.pecszoo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Rádi Antónia

Tisztelt PecsZoo!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rádi Antónia:
Csak a(z) Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei