Szurkolói Aréna

Bogád Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Egy csepeli polgár kérdései, aki jogosnak találta az eddigi felvetéseimet és kérte, kérdezzem meg az alábbiakat:

"Meg lehetne kérdezni azt is, hogy mi a fenének kellett, és mennyibe került a "szurkolói aréna" Csepel központjában?

Miért csökkentették 9 hétről, 6 hétre a napközis tábort (családok éve), hány millió forint gurult Erdélybe, különböző indokokkal?
Mennyit fordítottak idén a kerületi pedagógus napra?"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 24.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Babics Enikő

Tisztelt Bogád Zoltán!

 

Közérdekű adatkérésére a következő válaszokat adjuk.

 

 

"Meg lehetne kérdezni azt is, hogy mi a fenének kellett, és mennyibe
került a "szurkolói aréna" Csepel központjában?”

 

A Szurkolói Aréna létrejöttére vonatkozó előterjesztést itt olvashatja:
[1]https://www.csepel.hu/onkormanyzat/testu...

A Szurkolói Aréna kapcsán összesen 19.169.484.-Ft került aktiválásra.

 

„Miért csökkentették 9 hétről, 6 hétre a napközis tábort (családok éve),
hány millió forint gurult Erdélybe, különböző indokokkal?”

 

A 2019. évi tábor július 1. napjától augusztus 16. napjáig tart, tehát 7
héten keresztül.

A nyári napközis tábor ideje a Dél-Pesti Tankerületi Központtal egyeztetve
szorosan illeszkedik a pedagógusok nyári szabadságolásához, így biztosítva
a szakképzett és gyakorlott munkaerőt a gyermekek felügyeletéhez. A tanév
zárást követő 1-2 hétben és az új tanév indítását megelőző 1-2 hétben az
iskolák biztosítanak még ügyeleti ellátást.

 

Az adatszolgáltatás napjáig Erdélybe utalt tételek 2019-ben:

16 500                                                        
   FOTÓKERET

234 723                                                         100 DB
KÜLTÉRI ZÁSZLÓ 

7 000 000                                                      HATÁRON
TÚLI MAGYAROK TÁMOGATÁSA (Nagyszalonta, testvérváros)

1 898 265                                                      CSEPELI
GYERMEKEK TÁBOROZTATÁSA SZÉKELYFÖLDÖN

 

 

„Mennyit fordítottak idén a kerületi pedagógus napra?"

 

A Pedagógus napi hajókirándulás a Dunán történt baleset miatt elmaradt. A
program pótlására 2019. augusztus 26-án kerül sor, a Humán Szolgáltatások
Igazgatóságának dolgozóival (bölcsődei kisgyermeknevelők) közösen.
Költség: 2.160.000,- Ft.

A Pedagógus napi jutalomra bruttó 75.139 Ft/fő összeget fordított az
Önkormányzat az Egyesített Óvodák általános bérmegtakarításából, mely
összesen, járulékokkal együtt 38.817.962,- Ft.

A 2019. június 27-i Képviselő-testületi ülés előtt 4 személyt (arany és
gyémántokleveles, Bárczy-díjasok pedagógusok) és 2 miniszteri elismerésben
részesült  intézményt (Kölcsey és a Mészáros Jenő iskola) köszöntött
Polgármester úr Pedagógusnap alkalmából, továbbá – az elmúlt évekhez
hasonlóan – üdvözlőkártyát készítettünk a kerületben dolgozó
pedagógusoknak.

 

Tisztelettel:

 

dr. Szeles Gábor s.k.

jegyző

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bogád Zoltán:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei