T/1705 törvényjavaslat előzetes hatásvizsgálat kérés

Beleznay Éva küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Országgyűlés Hivatala nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Beleznay Éva

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a "T/1705 Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról" szóló törvényjavaslathoz készült - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet szerinti - előzetes hatásvizsgálatot. Sajnálatosan a törvényjavaslat mellett ez nem került feltöltésre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 26.

Üdvözlettel:

Beleznay Éva

Hivatkozása ide

Feladó: Tájékoztatási és Módszertani Osztály
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Beleznay Éva!

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése
alapján A jogszabály előkészítője - a jogszabály
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő
törvényjavaslat,
illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén
a
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri
rendelet
rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi
szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

Ezen rendelkezés szerint az
előzetes hatásvizsgálat elkészítéséért a jogszabály előkészítője
(T/1705-ös
számú törvényjavaslat esetében a Kormány – Nemzetgazdasági Miniszter) a
felelős. Az előzetes hatásvizsgálatról készített összefoglalót pedig a
jogszabályok előkészítésében való
társadalmi részvételről szóló 2010.
évi CXXXI. törvény 8. § - a alapján a társadalmi egyeztetésre
bocsátott törvénytervezettel együtt kell a Kormány honlapján közzé
tenni.

8.
§ (1) Társadalmi egyeztetés keretében általános
egyeztetés tartása minden esetben kötelező.

(2)
Az 5. § - ban meghatározottak alapján közzé kell tenni a honlapon a
társadalmi
egyeztetésre bocsátott tervezetet, koncepciót.

(3)
A tervezettel együtt közzé kell tenni a jogalkotásról szóló törvényben
meghatározott előzetes hatásvizsgálat összefoglalóját.

Jeleznénk továbbá, hogy a törvényalkotás
nyilvánosságával kapcsolatban az Országgyűlés által kötelezően
közzéteendő
adatok körét az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 60. §-a
határozza meg. Eszerint magát a törvényjavaslatot, a módosító
javaslatokat, bizottsági
jelentéseket, egységes javaslatokat, illetve a házszabály által
meghatározott
irományokat kell az Országgyűlés honlapján közzétenni, s ezeket
természetesen a
T/1705.ös törvényjavaslattal összefüggésben is megtalálja honlapunkon.
Ezzel az
Országgyűlés Hivatala a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával
kapcsolatos
kötelezettségének eleget tett. Előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó
közzétételi
kötelezettsége az Országgyűlés Hivatalának nincsen.

Az Országgyűlés sem a törvénytervezet elkészítéséért,
sem pedig az előzetes hatásvizsgálat elkészítéséért nem felelős illetve
ilyen
adat nincs a Hivatal kezelésében. Kérem, hogy az előzetes hatásvizsgálat
dokumentumáért szíveskedjen megkeresni a Nemzetgazdasági
Minisztériumot. Elérhetőségeiket az alábbi linken találja:

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi...


Üdvözlettel:

Tájékoztatási és Módszertani Osztály munkatársai

Tájékoztatási és Módszertani Osztály

1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
1357 Budapest Pf.: 2.
...................................................
Tel:+36 1 441 6481
Fax:+36 1 441 6974
E-mail: [Országgyűlés request email]
Web: www.parlament.hu

idézett részek megjelenítése

11:37 >>>
Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
"T/1705 Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.
törvény módosításáról" szóló törvényjavaslathoz készült - a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és 24/2011. (VIII. 9.)
KIM rendelet szerinti - előzetes hatásvizsgálatot. Sajnálatosan a
törvényjavaslat mellett ez nem került feltöltésre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 26.

Üdvözlettel:

Beleznay Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #3311 email]

Ha a(z) Országgyűlés Hivatala nem a(z) [Országgyűlés request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!


-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Beleznay Éva:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei