T/1705 törvényjavaslat előzetes hatásvizsgálat kérés

Beleznay Éva küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Feladó: Beleznay Éva

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a "T/1705 Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról" szóló törvényjavaslathoz készült - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet szerinti - előzetes hatásvizsgálatot. Sajnálatosan a törvényjavaslat mellett ez nem található meg.

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 26.

Üdvözlettel:

Beleznay Éva

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/27723/2014 – közérdekű adatigénylés

 

Beleznay Éva részére

 

E-mail: [1][FOI #3312 email]  

 

 

Tisztelt Beleznay Éva!

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium részére 2014. október 27-én érkezett
közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adjuk:

A „T/1705 Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
módosításáról” szóló törvényjavaslathoz készített előzetes
hatástanulmányok, tervezeti dokumentációk megismerése a Nemzetgazdasági
Minisztérium feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól
mentes ellátását veszélyeztetné, így azokat – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (6) bekezdése értelmében – nem áll módunkban megküldeni.

 

Jogorvoslati tájékoztató

Az Infotv. 31. §-a alapján a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve meghosszabbított
határidő) eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést
nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés
összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1055
Budapest, Markó u. 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés
összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról szóló, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[2][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Beleznay Éva:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Internetadó

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei