Taggyülési határozat

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő. A Bánhorváti-Nagybarca Települések Csatornamű Víziközmű Társulat 2015 október 15 napon tartott taggyűlés jegyzőkönyvét . Valamint az önkormányzatok véleményét javaslatainak jegyzőkönyvét .
A taggyűlés 2/2015 sz .Tgy és a 3/2015 sz Tgy határozatát megjelent képviselő tagok névsorát és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatukat . Valamint a taggyűlés a 4/2015 sz.Tgy.határozatáról készült jegyzőkönyv másolatát .
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 5.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
2015 nov 15 napon közadatigényt nyújtottam be A Bánhorváti-Nagybarca Települések Csatornamű Víziközmű Társulat 2015 október 15 napon tartott taggyűlés jegyzőkönyvét . Valamint az
önkormányzatok véleményét javaslatainak jegyzőkönyvét .
A taggyűlés 2/2015 sz .Tgy és a 3/2015 sz Tgy határozatát megjelent
képviselő tagok névsorát és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatukat
. Valamint a taggyűlés a 4/2015 sz.Tgy.határozatáról készült
jegyzőkönyv másolatát . mi az oka az igény megtagadásának mivel a törvényes idő lejárt semmi választ nem adtak igénylésemre így a NAIH fordulok jog orvoslatért

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Községi Önkormányzat Bánhorváti


Attachment Dok1.pdf
269K Download View as HTML


Tisztelt Deák Úr!

Mellékelten megküldöm válasz levelemet.
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
2015. november 21. 17:43 Deák Ferenc írta,
<[1][FOI #5596 email]>:

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
2015 nov 15 napon közadatigényt nyújtottam be A  Bánhorváti-Nagybarca
Települések Csatornamű Víziközmű Társulat 2015 október 15 napon tartott
taggyűlés jegyzőkönyvét . Valamint az
önkormányzatok véleményét javaslatainak jegyzőkönyvét .
A taggyűlés 2/2015 sz .Tgy és a 3/2015 sz Tgy határozatát megjelent
képviselő tagok névsorát és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatukat
. Valamint a taggyűlés a 4/2015 sz.Tgy.határozatáról készült
jegyzőkönyv másolatát . mi az oka az igény megtagadásának mivel a
törvényes idő lejárt semmi választ nem adtak igénylésemre így a NAIH
fordulok jog orvoslatért

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[2][FOI #5596 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published
on the internet. Our privacy and copyright policies:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5596 email]
2. mailto:[email address]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Községi Önkormányzat Bánhorváti!

Köszönöm válaszát az adat igény 2015. 11. 05. kértem
A Ket 22.§ (2) bek. alapján nyolc napon belül ez már eltelt !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei