Tájékoztatás kérése a DDOP-2.1.1./H-12-2012-0012-es számú pályázattal kapcsolatban

Katus Eszter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Feladó: Katus Eszter

Delivered

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a DDOP-2.1.1./H-12-2012-0012-es számú pályázattal kapcsolatos információkat. A projekt során Villánykövesden 800 millió forintos uniós/állami támogatásból kezdték el építeni a Dél-dunántúli Medihotelt. Az épület szerkezetkész, a kivitelezési határidő azonban 2017.09.30-án lejárt, a létesítmény pedig ma sem üzemel, a beruházó Geone Kft. pedig felszámolás alatt áll. A kérdés, indult-e vizsgálat a projekttel kapcsolatban, és ha igen, milyen eredménnyel zárult.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 1.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/15726/2018- közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt  Katus Eszter!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (PM)


Attachment image001.png
15K Download


 

 

PM/519/2018 - közérdekű adatigénylés

 

Katus Eszter úrhölgy részére

[1][FOI #10850 email]

 

 

Tisztelt Katus Eszter!

 

 

A 2018. május 1-jén megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatban
tájékoztatjuk, hogy a DDOP-2.1.1./H-12-2012-0012. számú pályázatra
vonatkozó adatok a következő linken érhetők el:
[2]https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_p....

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

 

Üdvözlettel,

   

  Pénzügyminisztérium

[3]cid:image001.png@01D3EC3F.0CFDA2C0 Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[4][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Katus Eszter

Delivered

Tisztelt Ügyfélszolgálat (PM)!

Köszönöm a tájékoztatást, de ezeket az adatokat már megtaláltam az adott linken korábban, sőt, éppen emiatt fordultam önökhöz kérdéssel. A palyazat.gov.hu-n ugyanis látható, hogy a projekt határideje tavaly lejárt, azonban az villánykövesdi medihotel a mai napig sem készült el, nem üzemel, így a linken található adatok sem állják meg a helyüket. Ezért érdeklődtem, hogy a Minisztérium, mint felügyeleti szerv, vizsgálja-e a 800 millió forint uniós támogatással "lezajlott" beruházást, és ha igen, milyen megállapításra jutott.

A választ nem áll módomban elfogadni.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Hivatkozása ide

Feladó: PM - Ügyfélszolgálat (noreply)


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment image002.jpg
721K Download


[cid:image001.jpg@01D3F41A.EA026970]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Megkeresésére az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk, illetve azt továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (PM)


Attachment image001.png
15K Download


PM/519/2018 - közérdekű adatigénylés

 

 

Katus Eszter úrhölgy részére

[1][FOI #10850 email]

 

 

 

Tisztelt  Katus Eszter!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel,

 

 

[2]cid:image001.png@01D3EC3F.0CFDA2C0  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (PM)


Attachment image001.png
15K Download


 

 

 

PM/519/2018 - közérdekű adatigénylés

 

 

Katus Eszter részére

[1][FOI #10850 email]

 

 

 

Tisztelt Katus Eszter!

 

A 2018. június 12-én megküldött közérdekű adatigénylése tekintetében az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A GEONE Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint
projektgazda a projekt határidejének meghosszabbítását kérte. A kérelem,
valamint a projekt meghosszabbításával kapcsolatos adatok – a korábbiakban
már közölteken túlmenően – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Info. tv.) 27. § (5) bekezdése szerinti, döntés meghozatalára irányuló
eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló
adatnak minősül, amely nem nyilvános.

 

A fentiekre tekintettel a Pénzügyminisztérium mint irányító hatóság a
kérelem elbírálását követően tud további tájékoztatást nyújtani.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 31. § (1) bekezdése értelmében az
adatigénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása
vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén,
valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegének felülvizsgálata érdekében 30 napon belül bírósághoz vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat
jogorvoslatért.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

[2]cid:image001.png@01D3EC3F.0CFDA2C0  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Katus Eszter:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Pályázat teljesítése

A(z) Magyar Államkincstár részére Katus Eszter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei