Tájékoztatás kérése az egyes pszichológusi szakágakkal kapcsolatban

Horváth József Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Debreceni Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Debreceni Egyetem , Pszichológiai Intézet, Pszichológiai Tanszék; pontosan megválaszolni az alábbi feltett kérdéseimet külön-külön :

1. Van-e különbség a Bölcsészettudományi karon szerzett vagy az Orvostudományi karon szerzett pszichológusi oklevél és/vagy diploma között.?

2. Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel rendelkező személy, milyen korú személyeket vizsgálhatok és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

3. Aki gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

4. Aki pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

5. Aki felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

6. Aki igazságügyi klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

7. Aki neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

8. Aki klinikai addiktológiai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

9. Aki az 5-7 pontokban feltett kérdésekben együttesen rendelkezik azaz Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel és felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával és klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik és neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik, úgy az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

10. Kérem kérdéseimet úgy megválaszolni, hogy félre érthető ne legyen valamint a pontos életkorok megjelölésével (tól-ig) miden kérdésben külön külön is félreérthetetlenül megválaszolni szíveskedjék, megnevezve azt is az 2-8 as kérdésekben megjelölve azt is, hogy milyen egyéb kritériumoknak is kell megfelelnie jelölt(ek)nek amennyiben a 2-8 as kérdésekben megjelölt szakágakban szakvizsgára bocsájtható(k) legyen(ek).

11. Kérem a 7. pontban kérdezett neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsga mennyiben különbözik a kevesebb, több vagy egyenértékű szaktudást ismeret anyagot biztosít a vizsgázóknak a 3.pontban kérdezett gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkező és/vagy az 5.pontban kérdezett felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkező pszichológusokkal összehasonlítva.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 25.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Debreceni Egyetem

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_T=C3=A1j=C3=A9koztat=C3=A1s_k=C3=A9?=
=?UTF-8?Q?r=C3=A9se_az_egyes_pszichol=C3=B3gusi_szak?=
=?UTF-8?Q?=C3=A1gakkal_kapcsolatban?=
Date: Fri, 8 Sep 2017 12:19:07 +0200
Message-ID: <185b01d3288b$e78562c0$b6902840$@unideb.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 15.0
Thread-Index: AQHUoDnPotDKOYMUtCOhQQ4P4aqdbqKn1aww
Content-Language: hu

Tisztelt Horv=C3=A1th J=C3=B3zsef P=C3=A9ter!

A KiMitTud weboldalon kereszt=C3=BCl megk=C3=BCld=C3=B6tt =
k=C3=A9rd=C3=A9seiben k=C3=A9rt inform=C3=A1ci=C3=B3k mindenkor =
hat=C3=A1lyos jogszab=C3=A1lyokban r=C3=B6gz=C3=ADtett =
el=C5=91=C3=ADr=C3=A1sok. A Debreceni Egyetem kiz=C3=A1r=C3=B3lag =
saj=C3=A1t gradu=C3=A1lis k=C3=A9pz=C3=A9si =C3=A9s =
szakk=C3=A9pz=C3=A9si tev=C3=A9kenys=C3=A9g=C3=A9vel =
=C3=B6sszef=C3=BCgg=C5=91 jogszab=C3=A1lyi adatokat tud a =
rendelkez=C3=A9s=C3=A9re bocs=C3=A1tani a k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9s keret=C3=A9ben =E2=80=93 az al=C3=A1bbiak =
szerint.=20

=E2=80=9E1. Van-e k=C3=BCl=C3=B6nbs=C3=A9g a =
B=C3=B6lcs=C3=A9szettudom=C3=A1nyi karon szerzett vagy az =
Orvostudom=C3=A1nyi karon szerzett pszichol=C3=B3gusi oklev=C3=A9l =
=C3=A9s/vagy diploma k=C3=B6z=C3=B6tt?=E2=80=9D
A B=C3=B6lcs=C3=A9szettudom=C3=A1nyi k=C3=A9pz=C3=A9si ter=C3=BClethez a =
pszichol=C3=B3gia mesterk=C3=A9pz=C3=A9si szak (v=C3=A9gzetts=C3=A9gi =
szint: mester- =E2=80=93 magister, master; r=C3=B6vid=C3=ADtve: MA- =
=E2=80=93 fokozat, szakk=C3=A9pzetts=C3=A9g: okleveles =
pszichol=C3=B3gus), az Orvos- =C3=A9s eg=C3=A9szs=C3=A9gtudom=C3=A1nyi =
k=C3=A9pz=C3=A9si ter=C3=BClethez az eg=C3=A9szs=C3=A9gpszichol=C3=B3gia =
mesterk=C3=A9pz=C3=A9si szak (v=C3=A9gzetts=C3=A9gi szint: mester- =
=E2=80=93 magister, master; r=C3=B6vid=C3=ADtve: MSc- =E2=80=93 fokozat, =
szakk=C3=A9pzetts=C3=A9g: okleveles eg=C3=A9szs=C3=A9gpszichol=C3=B3gus) =
tartozik. A k=C3=A9t gradu=C3=A1lis k=C3=A9pz=C3=A9s k=C3=A9pz=C3=A9si =
=C3=A9s kimeneti k=C3=B6vetelm=C3=A9nyeit az erre vonatkoz=C3=B3 =
mindenkor hat=C3=A1lyos jogszab=C3=A1ly hat=C3=A1rozza meg. Jelen =
esetben a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet a fels=C5=91oktat=C3=A1si =
szakk=C3=A9pz=C3=A9sek, az alap- =C3=A9s mesterk=C3=A9pz=C3=A9sek =
k=C3=A9pz=C3=A9si =C3=A9s kimeneti k=C3=B6vetelm=C3=A9nyeir=C5=91l, =
valamint a tan=C3=A1ri felk=C3=A9sz=C3=ADt=C3=A9s k=C3=B6z=C3=B6s =
k=C3=B6vetelm=C3=A9nyeir=C5=91l =C3=A9s az egyes tan=C3=A1rszakok =
k=C3=A9pz=C3=A9si =C3=A9s kimeneti k=C3=B6vetelm=C3=A9nyeir=C5=91l =
sz=C3=B3l=C3=B3 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet =
m=C3=B3dos=C3=ADt=C3=A1s=C3=A1r=C3=B3l 4. sz=C3=A1m=C3=BA =
mell=C3=A9klet=C3=A9nek II. fejezet 56. =C3=A9s VIII. fejezet 55. =
pontja.

=E2=80=9E 2. Pszichol=C3=B3gusi diplom=C3=A1val =C3=A9s/vagy =
oklev=C3=A9llel rendelkez=C5=91 szem=C3=A9ly, milyen kor=C3=BA =
szem=C3=A9lyeket vizsg=C3=A1lhatok =C3=A9s/vagy kezelhet =C3=A9s/vagy =
v=C3=A9gezhet el pszichodiagnosztik=C3=A1t?=E2=80=9D
A k=C3=A9pz=C3=A9sek k=C3=A9pz=C3=A9si =C3=A9s kimeneti =
k=C3=B6vetelm=C3=A9nyeit - az adott k=C3=A9pz=C3=A9s c=C3=A9lj=C3=A1t =
=C3=A9s a szakmai kompetenci=C3=A1kat, tud=C3=A1st, =
k=C3=A9pess=C3=A9geket, attit=C5=B1d=C3=B6t, auton=C3=B3mi=C3=A1t =
=C3=A9s felel=C5=91ss=C3=A9get - az erre vonatkoz=C3=B3 mindenkor =
hat=C3=A1lyos jogszab=C3=A1ly hat=C3=A1rozza meg. Jelen esetben a =
18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet =C3=A9s 4. sz=C3=A1m=C3=BA =
mell=C3=A9klete II. fejezet 56. pont pszichol=C3=B3gia =
mesterk=C3=A9pz=C3=A9si szak, illetve =
eg=C3=A9szs=C3=A9gpszichol=C3=B3gia mesterk=C3=A9pz=C3=A9si szak VIII. =
fejezet 55. pont. A gradu=C3=A1lis k=C3=A9pz=C3=A9s k=C3=A9pz=C3=A9si =
kimeneti k=C3=B6vetelm=C3=A9nyei nem tartalmaznak =C3=A9letkori =
megk=C3=B6t=C3=A9seket.

=E2=80=9E3. Aki gyermek =C3=A9s ment=C3=A1lhigi=C3=A9niai =
szakpszichol=C3=B3gus szakvizsg=C3=A1val rendelkezik az milyen kor=C3=BA =
szem=C3=A9lyeket vizsg=C3=A1lhat =C3=A9s/vagy kezelhet =C3=A9s/vagy =
v=C3=A9gezhet el pszichodiagnosztik=C3=A1t?=E2=80=9D
A gyermek =C3=A9s ifj=C3=BAs=C3=A1gi klinikai =C3=A9s =
ment=C3=A1lhigi=C3=A9niai szakpszichol=C3=B3gus szakk=C3=A9pz=C3=A9s =
k=C3=A9pz=C3=A9si programja az eg=C3=A9szs=C3=A9g=C3=BCgyi =
fels=C5=91fok=C3=BA szakir=C3=A1ny=C3=BA szakk=C3=A9pes=C3=ADt=C3=A9s =
megszerz=C3=A9s=C3=A9r=C5=91l sz=C3=B3l=C3=B3 22/2012. (IX.14.) EMMI =
rendelet 8. mell=C3=A9klet=C3=A9nek 2. pontj=C3=A1ban ker=C3=BCl =
szab=C3=A1lyoz=C3=A1sra. A szakk=C3=A9pz=C3=A9s =
lebonyol=C3=ADt=C3=A1s=C3=A1val kapcsolatos jogszab=C3=A1ly =
=C3=A9letkora vonatkoz=C3=B3 adatokat nem tartalmaz.

=E2=80=9E4. Aki pszichoterapeuta szakvizsg=C3=A1val rendelkezik az =
milyen kor=C3=BA szem=C3=A9lyeket vizsg=C3=A1lhat =C3=A9s/vagy kezelhet =
=C3=A9s/vagy v=C3=A9gezhet el pszichodiagnosztik=C3=A1t?=E2=80=9D=20
A Debreceni Egyetemen nincsen ilyen saj=C3=A1t k=C3=A9pz=C3=A9s.

=E2=80=9E5. Aki feln=C5=91tt klinikai =C3=A9s ment=C3=A1lhigi=C3=A9niai =
szakpszichol=C3=B3gus szakvizsg=C3=A1val rendelkezik az milyen kor=C3=BA =
szem=C3=A9lyeket vizsg=C3=A1lhat =C3=A9s/vagy kezelhet =C3=A9s/vagy =
v=C3=A9gezhet el pszichodiagnosztik=C3=A1t?=E2=80=9D
A feln=C5=91tt klinikai =C3=A9s ment=C3=A1lhigi=C3=A9niai =
szakpszichol=C3=B3gus szakk=C3=A9pz=C3=A9s k=C3=A9pz=C3=A9si programja =
az eg=C3=A9szs=C3=A9g=C3=BCgyi fels=C5=91fok=C3=BA szakir=C3=A1ny=C3=BA =
szakk=C3=A9pes=C3=ADt=C3=A9s megszerz=C3=A9s=C3=A9r=C5=91l =
sz=C3=B3l=C3=B3 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 8. =
mell=C3=A9klet=C3=A9nek 1. pontj=C3=A1ban ker=C3=BCl =
szab=C3=A1lyoz=C3=A1sra. A szakk=C3=A9pz=C3=A9s =
lebonyol=C3=ADt=C3=A1s=C3=A1val kapcsolatos jogszab=C3=A1ly =
=C3=A9letkora vonatkoz=C3=B3 adatokat nem tartalmaz.

=E2=80=9E6. Aki igazs=C3=A1g=C3=BCgyi klinikai szakpszichol=C3=B3gusi =
szakvizsg=C3=A1val rendelkezik az milyen kor=C3=BA szem=C3=A9lyeket =
vizsg=C3=A1lhat =C3=A9s/vagy kezelhet =C3=A9s/vagy v=C3=A9gezhet el =
pszichodiagnosztik=C3=A1t?=E2=80=9D
A Debreceni Egyetemen nincsen ilyen k=C3=A9pz=C3=A9s.

=E2=80=9E7. Aki neuropszichol=C3=B3gia szakpszichol=C3=B3gia =
szakvizsg=C3=A1val rendelkezik az milyen kor=C3=BA szem=C3=A9lyeket =
vizsg=C3=A1lhat =C3=A9s/vagy kezelhet =C3=A9s/vagy v=C3=A9gezhet el =
pszichodiagnosztik=C3=A1t?=E2=80=9D
A Debreceni Egyetemen nincsen ilyen k=C3=A9pz=C3=A9s.

=E2=80=9E8. Aki klinikai addiktol=C3=B3giai szakpszichol=C3=B3gus =
szakvizsg=C3=A1val rendelkezik az milyen kor=C3=BA szem=C3=A9lyeket =
vizsg=C3=A1lhat =C3=A9s/vagy kezelhet =C3=A9s/vagy v=C3=A9gezhet el =
pszichodiagnosztik=C3=A1t?=E2=80=9D
A Debreceni Egyetemen nincsen ilyen k=C3=A9pz=C3=A9s.

=E2=80=9E9. Aki az 5-7 pontokban feltett k=C3=A9rd=C3=A9sekben =
egy=C3=BCttesen rendelkezik azaz Pszichol=C3=B3gus diplom=C3=A1val =
=C3=A9s/vagy oklev=C3=A9llel =C3=A9s feln=C5=91tt klinikai =C3=A9s =
ment=C3=A1lhigi=C3=A9niai szakpszichol=C3=B3gus szakvizsg=C3=A1val =
=C3=A9s klinikai szakpszichol=C3=B3gus szakvizsg=C3=A1val rendelkezik =
=C3=A9s neuropszichol=C3=B3giai szakpszichol=C3=B3gia szakvizsg=C3=A1val =
rendelkezik, =C3=BAgy az milyen kor=C3=BA szem=C3=A9lyeket =
vizsg=C3=A1lhat =C3=A9s/vagy kezelhet =C3=A9s/vagy v=C3=A9gezhet el =
pszichodiadnosztik=C3=A1t?=E2=80=9D
L=C3=A1sd. v=C3=A1laszok az 5-7 pontokban.

=E2=80=9E10. K=C3=A9rem k=C3=A9rd=C3=A9seimet =C3=BAgy =
megv=C3=A1laszolni, hogy f=C3=A9lre =C3=A9rthet=C5=91 ne legyen valamint =
a pontos =C3=A9letkorok megjel=C3=B6l=C3=A9s=C3=A9vel (t=C3=B3l-ig) =
minden k=C3=A9rd=C3=A9sben k=C3=BCl=C3=B6n k=C3=BCl=C3=B6n is =
f=C3=A9lre=C3=A9rthetetlen=C3=BCl megv=C3=A1laszolni =
sz=C3=ADveskedj=C3=A9k, megnevezve azt is az 2-8 as =
k=C3=A9rd=C3=A9sekben megjel=C3=B6lve azt is, hogy milyen egy=C3=A9b =
krit=C3=A9riumoknak is kell megfelelnie jel=C3=B6lt(ek)nek amennyiben a =
2-8as k=C3=A9rd=C3=A9sekben megjel=C3=B6lt szak=C3=A1gakban =
szakvizsg=C3=A1ra bocs=C3=A1jthat=C3=B3(k) legyen(ek).=E2=80=9D
A pszichol=C3=B3gus vagy eg=C3=A9szs=C3=A9gpszichol=C3=B3gus =
szakk=C3=A9pzetts=C3=A9ggel rendelkez=C5=91k =C3=A1ltal =
megszerezhet=C5=91 alap szakk=C3=A9pes=C3=ADt=C3=A9seket az =
eg=C3=A9szs=C3=A9g=C3=BCgyi fels=C5=91fok=C3=BA szakir=C3=A1ny=C3=BA =
szakk=C3=A9pes=C3=ADt=C3=A9s megszerz=C3=A9s=C3=A9r=C5=91l =
sz=C3=B3l=C3=B3 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 8. mell=C3=A9klete, a =
szakpszichol=C3=B3gus szakk=C3=A9pes=C3=ADt=C3=A9ssel rendelkez=C5=91k =
=C3=A1ltal megszerezhet=C5=91 r=C3=A1=C3=A9p=C3=ADtett =
szakk=C3=A9pes=C3=ADt=C3=A9seket a 9. mell=C3=A9klet tartalmazza. Itt =
ker=C3=BClnek szab=C3=A1lyoz=C3=A1sra a szakk=C3=A9pes=C3=ADt=C3=A9sek =
bel=C3=A9p=C3=A9si k=C3=B6vetelm=C3=A9nyei =C3=A9s a szakvizsg=C3=A1ra =
bocs=C3=A1t=C3=A1s felt=C3=A9telei.

=E2=80=9E11. K=C3=A9rem a 7. pontban k=C3=A9rdezett =
neuropszichol=C3=B3giai szakpszichol=C3=B3giai szakvizsga mennyiben =
k=C3=BCl=C3=B6nb=C3=B6zik a kevesebb, t=C3=B6bb vagy =
egyen=C3=A9rt=C3=A9k=C5=B1 szaktud=C3=A1st ismeret anyagot biztos=C3=ADt =
a vizsg=C3=A1z=C3=B3knak a 3. pontban k=C3=A9rdezett gyermek klinikai =
=C3=A9s ment=C3=A1lhigi=C3=A9niai szakpszichol=C3=B3gus =
szakvizsg=C3=A1val rendelkez=C5=91 =C3=A9s/vagy az 5. pontban =
k=C3=A9rdezett feln=C5=91tt klinikai =C3=A9s ment=C3=A1lhigi=C3=A9niai =
szakpszichol=C3=B3gus szakvizsg=C3=A1val rendelkez=C5=91 =
pszichol=C3=B3gusokkal =C3=B6sszehasonl=C3=ADtva.=E2=80=9D
A pszichol=C3=B3gus vagy eg=C3=A9szs=C3=A9gpszichol=C3=B3gus =
szakk=C3=A9pzetts=C3=A9ggel rendelkez=C5=91k =C3=A1ltal =
megszerezhet=C5=91 alap szakk=C3=A9pes=C3=ADt=C3=A9seket az =
eg=C3=A9szs=C3=A9g=C3=BCgyi fels=C5=91fok=C3=BA szakir=C3=A1ny=C3=BA =
szakk=C3=A9pes=C3=ADt=C3=A9s megszerz=C3=A9s=C3=A9r=C5=91l =
sz=C3=B3l=C3=B3 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 8. mell=C3=A9klete, a =
szakpszichol=C3=B3gus szakk=C3=A9pes=C3=ADt=C3=A9ssel rendelkez=C5=91k =
=C3=A1ltal megszerezhet=C5=91 r=C3=A1=C3=A9p=C3=ADtett =
szakk=C3=A9pes=C3=ADt=C3=A9seket a 9. mell=C3=A9klet tartalmazza. Itt =
ker=C3=BClnek szab=C3=A1lyoz=C3=A1sra a szakk=C3=A9pz=C3=A9sek =
k=C3=A9pz=C3=A9si programj=C3=A1ra (ismeretanyagra) vonatkoz=C3=B3 =
el=C5=91=C3=ADr=C3=A1sok is.

Debreceni Egyetem

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Sajnálatal tapasztalom, hogy valami hiba folytán a válasz egy értelmezhetettlen karakter halmaz formájában érkezett.
Kérem újból átküldeni szíveskedjék olvasható formában, vagy elektronikus másolatban csatolva tessék szíves megküldeni újból, hogy válaszát mihamarabb olvasható legyen.

Válaszáig maradok:
Szívéjes Üdvözlettel, köszönettel és tisztelettel.

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Debreceni Egyetem

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_T=C3=A1j=C3=A9koztat=C3=A1s_k=C3=A9?=
=?UTF-8?Q?r=C3=A9se_az_egyes_pszichol=C3=B3gusi_szak?=
=?UTF-8?Q?=C3=A1gakkal_kapcsolatban?=
Date: Fri, 8 Sep 2017 13:12:18 +0200
Message-ID: <1e0a01d32893$55c89a70$0159cf50$@unideb.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_NextPart_000_1E0B_01D328A4.19516A70"
X-Mailer: Microsoft Outlook 15.0
Thread-Index: AQHUoDnPotDKOYMUtCOhQQ4P4aqdbqKn5gmQ
Content-Language: hu

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_1E0B_01D328A4.19516A70
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Sajnálattal tapasztalom, hogy újabb küldött válaszuk is a korábbihoz hasonlóan egy értelmezhetetlen karakter halmazként érkezett, és olvashatatlan ilyen formában.
Elképzelhető, hogy a belső levelezésükhöz használt szövegtitkosítással küldhette el nekem is a válaszát aminek a megfejtéséhez Én nem rendelkezem a megfelelő algoritmussal, ezért kérem úgy megküldeni válaszát, hogy az olvasható formában legyen; vagy a szöveg titkosítása nélkül vagy pedig elektronikus másolatban töltse fel egy weblinkre a https://kimittud.atlatszo.hu/ oldalon, a következő válaszához csatoltan abba beillesztve a linket megküldeni szíveskedjék.

Segítő együttműködését előre is köszönöm,

Válaszáig maradok,
Tisztelettel, Üdvözlettel és Köszönettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Debreceni Egyetem


Attachment Kozerdeku adatigenyles pszichologia kepzesek.pdf
117K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth József Péter:
Csak a(z) Debreceni Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatigénylés

A(z) Zalaegerszegi Törvényszék részére Györei Árpádné által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei