Tájékoztatás klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológusok vonatkozó egészségügyi működési engedéllyel kapcsolatos szabályzásról

Györei Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Zala Megyei Főügyészség részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Zala Megyei Főügyészség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Zala Megyei Főügyészség munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Györei Zoltán

Delivered

Tisztelt Zala Megyei Főügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Tisztelt Zala Megyei Főügyészség hivatalos állásfoglalását az Igazságügyi szakértő - klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológusokról, aki ugyan szerepel az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi szakértői névjegyzékben, de nem szerepel az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Működési Engedélyét Nyilvántartó Adattárában, úgy, mint aki érvényes működési engedéllyel rendelkezik a klinikai pszichológiai területére vonatkozóan.

(Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Működési Engedélyét Nyilvántartó Adattár elérhető a www.eekh.hu weboldalon.)

1.) Az igazságügyi szakértő, akinek az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi szakértői névjegyzékben „klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológus” tevékenység van bejegyezve, de nem szerepel az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Működési Engedélyét Nyilvántartó Adattárában vizsgálhat-e a szakértő a kirendelt „hatóságoknak”?

"Hatóság: gyámhivatal, rendőrség, ügyészség és bíróság".

Kérem a Zala Megyei Főügyészség, hogy szíveskedjék határozott választ adni a feltett kérdésemre. Igen vizsgálhat vagy nem vizsgálhat.

(Kérem a kérdéshez és a válaszhoz kapcsolódó jogszabály megjelölni.)

2.) Amennyiben a szakértő továbbképzési kötelezettségét elmulasztotta, a egészségügyi működési engedélyének megszűnéséről nem értesíti a hatóságot, de a vizsgálatot elvégezte, az milyen jogi következményeket vethet fel?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Minden bizonnyal segítségemre lesznek ügyben, továbbiakban számitok együttműködésükre az anomáliák feltárásával kapcsolatban.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 21.

Üdvözlettel:

Györei Zoltán

Hivatkozása ide

Zala Megyei Főügyészség

A Zala Megyei Főügyészség tájékoztatja, hogy a [FOI #10514 email] címről küldött "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Tájékoztatás klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológusok vonatkozó egészségügyi működési engedéllyel kapcsolatos szabályzásról" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2018.02.21. 21:26:48-kor megérkezett.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Zoltán:
Csak a(z) Zala Megyei Főügyészség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatigénylés

A(z) Zalaegerszegi Törvényszék részére Györei Árpádné által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei