Tájékoztató kampányok 2016. nov. - 2017. febr.

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnöki Kabinetiroda részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel 2016. november 1. és 2017. február 28. között kötött szerződéseket és azok műszaki mellékleteit, valamint az ezen szerződések keretében a megjelölt időszakban kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.

Médiaterven szíveskedjenek minden olyan dokumentumot érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 3.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2017. március 3-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel 2016. november 1. és 2017. február 28. között kötött szerződéseket és azok műszaki mellékleteit, valamint az ezen szerződések keretében a megjelölt időszakban kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.

Kifejtette, hogy a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 29. § (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

A fentiekre hivatkozva a közérdekűadat-igénylés teljesítésének határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk, az adatigénylés teljesítésének határideje 2017. április 2.

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt e-mail címre küldjük meg.

Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2017. március 17.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8620 email]

Ha a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda nem a(z) [Miniszterelnöki Kabinetiroda request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment Keretszerz d s 298.pdf
3.5M Download View as HTML

Attachment Keretszerz d s.pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment Kreat v 298 megrendel.pdf
243K Download View as HTML

Attachment kreat v megrendel.pdf
399K Download View as HTML

Attachment m diav s rl s megrendel.pdf
245K Download View as HTML


 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2017. március 3-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

 

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

 

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám
Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel 2016. november 1. és 2017.
február 28. között kötött szerződéseket és azok műszaki mellékleteit,
valamint az ezen szerződések keretében a megjelölt időszakban kelt
megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

 

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni,
amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:

- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online
felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora 
költségen

- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés,
mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

 

Kérésének megfelelően levelünk csatolmányaként az alábbi dokumentumok
kerülnek megküldésre:

 

-          a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a Network 360 Kft. és
az Affiliate Network Kft. között létrejött MK_PÜ/298/1 (2016) számú
vállalkozási keretszerződés és a 4. számú mellékletét képező műszaki
leírás, MK_PÜ/298/3 (2016), MK_PÜ/298/9 (2016), MK_PÜ/298/11 (2016) számú
megrendelések és az MK_PÜ/298/8 (2016) számú médiaterv;

-          a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató
Kft. között létrejött MK_PÜ/1/1 (2017) számú vállalkozási keretszerződés
és a 4. számú mellékletét képező műszaki leírás, MK_PÜ/1/3 (2017),
MK_PÜ/1/5 (2017), PÜ/1/7 (2017) számú megrendelések és a MK_PÜ/1/22 (2017)
számú médiaterv;

-          a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató
Kft. között létrejött MK_PÜ/2/1 (2017) számú vállalkozási keretszerződés
és a 4. számú mellékletét képező műszaki leírás és az MK/KOM/ÁT/44/1
(2017) és MK/KOM/ÁT/44/2 (2017) számú megrendelők;

-          a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató
Kft. között létrejött MK_PÜ/55/1 (2017) számú vállalkozási keretszerződés
és a 4. számú mellékletét képező műszaki leírás.

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Budapest, 2017. március 31.

 

Tisztelettel,

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

From: Microsoft Outlook
[mailto:[email address]]
Sent: Friday, March 31, 2017 1:50 PM
To: Adatigénylés (MK)
Subject: Kézbesíthetetlen: Válasz adatigénylésre

 

Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1][FOI #8620 email]
Az üzenet mérete meghaladja az engedélyezett maximális üzenetméretet. A
Microsoft Exchange nem fogja megkísérelni az üzenet ismételt kézbesítését.
Tegye kisebb méretűvé az üzenetet - például mellékletek eltávolításával -,
majd próbálja meg ismét elküldeni, vagy továbbítsa az alábbi diagnosztikai
szöveget az [email address] e-mail címre.

A következő szervezet elutasította az üzenetet: smtp.kimittud.org.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: GVDEXEDGE01.central.internal.gov.hu

[FOI #8620 email]
smtp.kimittud.org #<smtp.kimittud.org #5.3.4 smtp;550 5.3.4
SMTPSEND.OverAdvertisedSize; message size exceeds fixed maximum size>
#SMTP#

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from GVNLBEXHUB01A.central.internal.gov.hu (84.206.49.250) by

mail1.ei.gov.hu (84.206.49.26) with Microsoft SMTP Server (TLS) id

14.3.339.0; Fri, 31 Mar 2017 13:49:21 +0200

Received: from GVCLUEXMBX02A.central.internal.gov.hu ([169.254.2.63]) by

GVNLBEXHUB01A.central.internal.gov.hu ([172.22.126.118]) with mapi id

14.03.0339.000; Fri, 31 Mar 2017 13:49:01 +0200

From: =?iso-8859-2?Q?Adatig=E9nyl=E9s_=28MK=29?= <[Miniszterelnöki Kabinetiroda request email]>

To: "[FOI #8620 email]"

        <[FOI #8620 email]>

Subject: =?iso-8859-2?Q?V=E1lasz_adatig=E9nyl=E9sre?=

Thread-Topic: =?iso-8859-2?Q?V=E1lasz_adatig=E9nyl=E9sre?=

Thread-Index: AdKqEKpLcguGvkdjQ2Wsa9wkmYAsrA==

Date: Fri, 31 Mar 2017 11:48:59 +0000

Message-ID: <[email address]>

Accept-Language: hu-HU, en-US

Content-Language: hu-HU

X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04

X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: GVNLBEXHUB01A.central.internal.gov.hu

X-MS-Has-Attach: yes

X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1

X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Mailbox: SYMANTEC;612237568;0;info

X-MS-TNEF-Correlator:

x-ms-exchange-organization-originalsize: 24346991

x-ms-exchange-organization-originalarrivaltime: 31 Mar 2017 11:48:59.2464

(UTC)

x-ms-exchange-organization-messagesource: StoreDriver

x-ms-exchange-organization-messagedirectionality: Originating

x-ms-exchange-forest-messagescope: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

x-ms-exchange-organization-messagescope: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Organization-BCC:

x-ms-exchange-organization-originalclientipaddress: 172.22.72.56

x-originating-ip: [172.22.72.56]

x-ms-exchange-organization-originalserveripaddress: 172.22.126.86

x-ms-exchange-organization-messagelatency: SRV=GVCLUEXMBX02A.central.internal.gov.hu:TOTAL=0

X-MS-Exchange-Organization-MessageLatency: SRV=GVNLBEXHUB01A.central.internal.gov.hu:TOTAL=20|SDS=1|CATRT-Journal

Agent=2|CATRT=2|CCC=2|CAT=6|QD=13

x-ms-exchange-organization-hygienepolicy: Standard

x-ms-exchange-organization-recipient-limit-verified: True

x-ms-exchange-organization-disclaimer-hash: 1dd086c4837bad04ba9e4dfd693b25b16c91a8ba91f355d497cd6d825ab70dae

x-ms-exchange-forest-rulesexecuted: GVNLBEXHUB01A

x-ms-exchange-organization-rules-execution-history: =?iso-8859-2?Q?[email address][email address]%?=

=?iso-8859-2?Q?%%Eubudget_(NGM)%%%[email address][email address]?=

=?iso-8859-2?Q?[email address][email address]%%%afa@ngm.g?=

=?iso-8859-2?Q?[email address]%%%Jogszabalyszerkesztesi_Help?=

=?iso-8859-2?Q?desk%%%Helpdesk_beragadt_levelek%%%Kuldes_tiltva_mindenhov?=

=?iso-8859-2?Q?a%%%Kuldes_tiltva_k=EDv=FClre%%%Kuldes_tiltva_belulre%%%In?=

=?iso-8859-2?Q?terim%%%V=E1laszt=E1si_Inform=E1ci=F3s_Szolg=E1lat_(OM)%%%?=

=?iso-8859-2?Q?[email address][email address]%%%Utazasok@?=

=?iso-8859-2?Q?[email address]%%%Elemz=E9si_(NFGM)%%%r?=

=?iso-8859-2?Q?[email address][email address]%%%samoh?=

=?iso-8859-2?Q?[email address]%%%agri-ektb%%%Disclaimer%%%SMS=5Fnyugta%%%NGM?=

=?iso-8859-2?Q?_ugyfelszolgalat_Elolvasva_levelek_tilt=E1sa%%%NGM_ugyfels?=

=?iso-8859-2?Q?zolgalat_(noreply)%%%NFM_-_=DCgyf=E9lszol=E1lat_(noreply)%?=

=?iso-8859-2?Q?%%Helpdesk2%%%Helpdesk%%%Drop_HD_SMS_to_Admins%%%Nemzeti_H?=

=?iso-8859-2?Q?=E1l=F3zatbiztons=E1gi_K=F6zpont_h=EDrlev=E9l%%%Drop_SD_to?=

=?iso-8859-2?Q?_KSZSZR%%%VM_SMTP_domain_korl=E1toz=E1s?=

x-ms-exchange-organization-journaled-to-recipients: [email address]

x-ms-exchange-organization-journalrecipientlist: 3cfe6eeb-6022-4a5d-a824-c0a5429a3520

x-ms-exchange-organization-processed-by-journaling: Journal Agent

Content-Type: text/plain

MIME-Version: 1.0

X-MS-Exchange-Organization-ContentConversionOptions: False;00160000;True;;iso-8859-1

X-MS-Exchange-Organization-MessageLatencyInProgress: LSRV=GVDEXEDGE01.central.internal.gov.hu:TOTAL=2|SMR=2;2017-03-31T11:49:23.919Z

Return-Path: [Miniszterelnöki Kabinetiroda request email]

X-MS-Exchange-Organization-Cross-Premises-Headers-Processed: GVDEXEDGE01.central.internal.gov.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Köszönöm a választ, azonban szeretném jelezni, hogy a felsorolt dokumentumok közül csak az alábbi ötöt kaptam meg:

- MK_PÜ/298/1(2016)
- MK_PÜ/298/3(2016)
- MK_PÜ/1/1(2017)
- MK_PÜ/1/3(2017)
- MK_PÜ/1/7(2017)

Kérem, szíveskedjenek a többit is megküldeni részemre.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment M diav s rl s teljes m diaterv.pdf
4.7M Download View as HTML

Attachment M diav s rl s tv r di online sajt k zter let 298 megrendel m diaterv.pdf
1.5M Download View as HTML


[Subject only] RE: Válasz adatigénylésre

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment M szaki le r s 298.pdf
596K Download View as HTML

Attachment M szaki le r s.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment nyomdai szolg.megrendel.pdf
416K Download View as HTML

Attachment Plak t gy rt s s kihelyez s 298 megrendel.pdf
257K Download View as HTML


[Subject only] RE: Válasz adatigénylésre

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Köszönöm az újabb dokumentumokat, még az alábbiakat szíveskedjenek továbbítani részemre:

- MK_PÜ/2/1(2017)
- MK-PÜ/2/1(2017) 4. sz. melléklete
- MK/KOM/ÁT/44/1(2017)
- MK/KOM/ÁT/44/2
- MK_PÜ/55/1(2017)
- MK_PÜ/55/1(2017) 4. sz. melléklete

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment Lounge Design v ll.szerz.MK P 2 1 2017.pdf
994K Download View as HTML

Attachment M szaki le r s.pdf
1.6M Download View as HTML


 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Friday, March 31, 2017 1:49 PM
To: '[FOI #8620 email]'
Subject: Válasz adatigénylésre

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2017. március 3-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

 

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

 

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám
Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel 2016. november 1. és 2017.
február 28. között kötött szerződéseket és azok műszaki mellékleteit,
valamint az ezen szerződések keretében a megjelölt időszakban kelt
megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

 

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni,
amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:

- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online
felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora 
költségen

- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés,
mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

 

Kérésének megfelelően levelünk csatolmányaként az alábbi dokumentumok
kerülnek megküldésre:

 

-          a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a Network 360 Kft. és
az Affiliate Network Kft. között létrejött MK_PÜ/298/1 (2016) számú
vállalkozási keretszerződés és a 4. számú mellékletét képező műszaki
leírás, MK_PÜ/298/3 (2016), MK_PÜ/298/9 (2016), MK_PÜ/298/11 (2016) számú
megrendelések és az MK_PÜ/298/8 (2016) számú médiaterv;

-          a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató
Kft. között létrejött MK_PÜ/1/1 (2017) számú vállalkozási keretszerződés
és a 4. számú mellékletét képező műszaki leírás, MK_PÜ/1/3 (2017),
MK_PÜ/1/5 (2017), PÜ/1/7 (2017) számú megrendelések és a MK_PÜ/1/22 (2017)
számú médiaterv;

-          a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató
Kft. között létrejött MK_PÜ/2/1 (2017) számú vállalkozási keretszerződés
és a 4. számú mellékletét képező műszaki leírás és az MK/KOM/ÁT/44/1
(2017) és MK/KOM/ÁT/44/2 (2017) számú megrendelők;

-          a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató
Kft. között létrejött MK_PÜ/55/1 (2017) számú vállalkozási keretszerződés
és a 4. számú mellékletét képező műszaki leírás.

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Budapest, 2017. március 31.

 

Tisztelettel,

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment 2017.jan.megrendel.pdf
259K Download View as HTML

Attachment 2017.febr.megrendel.pdf
434K Download View as HTML

Attachment Keretszerz d s.pdf
4.7M Download View as HTML

Attachment M szaki le r s.pdf
491K Download View as HTML


 

 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Monday, April 03, 2017 10:26 AM
To: Erdélyi Katalin ([FOI #8620 email])
Subject: FW: Válasz adatigénylésre

 

 

 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Friday, March 31, 2017 1:49 PM
To: '[FOI #8620 email]'
Subject: Válasz adatigénylésre

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2017. március 3-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

 

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni

 

„A Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám
Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel 2016. november 1. és 2017.
február 28. között kötött szerződéseket és azok műszaki mellékleteit,
valamint az ezen szerződések keretében a megjelölt időszakban kelt
megrendeléseket a médiatervekkel együtt.”

 

Kifejtette, hogy „a médiaterven minden olyan dokumentumot kell érteni,
amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:

- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online
felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora 
költségen

- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés,
mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

 

Kérésének megfelelően levelünk csatolmányaként az alábbi dokumentumok
kerülnek megküldésre:

 

-          a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a Network 360 Kft. és
az Affiliate Network Kft. között létrejött MK_PÜ/298/1 (2016) számú
vállalkozási keretszerződés és a 4. számú mellékletét képező műszaki
leírás, MK_PÜ/298/3 (2016), MK_PÜ/298/9 (2016), MK_PÜ/298/11 (2016) számú
megrendelések és az MK_PÜ/298/8 (2016) számú médiaterv;

-          a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató
Kft. között létrejött MK_PÜ/1/1 (2017) számú vállalkozási keretszerződés
és a 4. számú mellékletét képező műszaki leírás, MK_PÜ/1/3 (2017),
MK_PÜ/1/5 (2017), PÜ/1/7 (2017) számú megrendelések és a MK_PÜ/1/22 (2017)
számú médiaterv;

-          a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató
Kft. között létrejött MK_PÜ/2/1 (2017) számú vállalkozási keretszerződés
és a 4. számú mellékletét képező műszaki leírás és az MK/KOM/ÁT/44/1
(2017) és MK/KOM/ÁT/44/2 (2017) számú megrendelők;

-          a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató
Kft. között létrejött MK_PÜ/55/1 (2017) számú vállalkozási keretszerződés
és a 4. számú mellékletét képező műszaki leírás.

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Budapest, 2017. március 31.

 

Tisztelettel,

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Köszönöm szépen, valamennyi dokumentumot megkaptam.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei