Tájépítészeti workshop

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy melyik tájépítészeti workshopon vett részt Neil Mattinson 2018. szeptember 24-én és 25-én, melynek keretében meglátogatta a Városliget Zrt-t, s amelyen meghallgatta a parkfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseket, és ezekre reagálva negosztotta a workshop résztvevőivel gondolatait a Liget Projektről. Kérem, hogy Neil Mattinson angol nyelven elhangzott gondolatainak eredeti forrását szíveskedjék megküldeni. Kérem, szíveskedjék megküldeni a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. azon munkatársának nevét, aki magyarra fordította Neil Mattinson angol nyelven elhangzott mondatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 11.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Várom válaszukat 15 nappal ezelőtt küldött adatigénylésemre: Melyik tájépítészeti workshopon vett részt Neil Mattinson 2018. szeptember 24-én és 25-én, melynek keretében meglátogatta a Városliget Zrt-t, amelyen meghallgatta a parkfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseket, és ezekre reagálva megosztotta a workshop résztvevőivel gondolatait a Liget Projektről.? Kérem, hogy Neil Mattinson angol nyelven elhangzott gondolatainak eredeti forrását szíveskedjék megküldeni. Kérem, szíveskedjék megküldeni a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. azon munkatársának nevét, aki magyarra fordította Neil Mattinson angol nyelven elhangzott mondatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 25.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

2019. február 12-én elektronikus úton az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult a Városliget Zrt. felé:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy melyik tájépítészeti workshopon vett részt Neil Mattinson 2018. szeptember 24-én és 25-én, melynek keretében meglátogatta a Városliget Zrt-t, s amelyen meghallgatta a parkfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseket, és ezekre reagálva megosztotta a workshop résztvevőivel gondolatait a Liget Projektről. Kérem, hogy Neil Mattinson angol nyelven elhangzott gondolatainak eredeti forrását szíveskedjék megküldeni. Kérem, szíveskedjék megküldeni a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. azon munkatársának nevét, aki magyarra fordította Neil Mattinson angol nyelven elhangzott mondatait.”

A közérdekű adatigénylésében feltett kérdéseire a következő válaszokat adjuk:

1./ Neil Mattinson a Városliget Zrt. által szervezett workshop-on vett részt, amelyet a tájépítészeti tervek továbbfejlesztésének céljából bonyolítottunk le a Városliget Zrt. és partnercégeinek székhelyén, illetve a Városligetben.

2./ A Neil Mattinsontól idézett szöveg egy szóbeli beszélgetés alkalmával hangzott el a workshop-on, erre tekintettel annak „eredeti forrását” nem tudjuk az Ön rendelkezésére bocsátani. A workshop-on elhangzott beszélgetésekről nem készült sem hangfelvétel, sem leirat. Tájékoztatjuk, hogy Mattinson úr hozzájárult ahhoz, hogy az általa megfogalmazott gondolatokat és javaslatokat felhasználjuk, illetve nyilvánosságra hozzuk.

3./ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 26. § (1) bekezdése a közérdekű adatok megismeréséről a következőképpen rendelkezik:

„26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.”

Az Infotv. idézett rendelkezése alapján a Városliget Zrt-nek a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerését kell lehetővé tennie. Tájékoztatjuk, hogy a fordítást végző munkatársunk neve nem minősül sem közérdekű adatnak, sem közérdekből nyilvános adatnak, ezért a Városliget Zrt. ezen munkavállalójának nevét nem áll módunkban megismerhetővé tenni.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.: 910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei