Támogatás ellenőrzése

Szabó Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulással (ITET) kötött támogatási szerződések alapján 2016 éveben Püspökszilágy Község Önkormányzatára vonatkozóan, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. a támogatási szerződésekben rögzített ellenőrzéseket végzett-e?

- amennyiben igen, akkor kérem küldjék meg részemre az ellenőrzés eredményéről készült dokumentumot abban az esetben is, amikor az RHK Kft, önállóan és abban az esetben is, amikor a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közösen végezték az ellenőrzést (felhalmozási és működési támogatásra vonatkozóan is).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 5.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.


Attachment P sp kszil gy 2016 2 f l v felhalmoz si.pdf
96K Download View as HTML

Attachment ITET 2016 2 f l vi m k d si.pdf
39K Download View as HTML

Attachment P sp kszil gy 2016 1 f l v felhalmoz si.pdf
103K Download View as HTML

Attachment ITET 2016 1 f l vi m k d si.pdf
46K Download View as HTML

Attachment Kiutal sok P sp kszil gy 2016.pdf
177K Download View as HTML

Attachment 3453 170123122748 001.pdf
436K Download View as HTML


Levél: - (See attached file: Püspökszilágy 2016 2 félév
felhalmozási.pdf)(See attached file: ITET 2016 2 félévi működési.pdf)(See
attached file: Püspökszilágy 2016 1 félév felhalmozási.pdf)(See attached
file: ITET 2016 1 félévi működési.pdf)(See attached file: Kiutalások
Püspökszilágy 2016.pdf)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Péter:
Csak a(z) Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei