Támogatások listája

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010-2012-es időszakban az alább felsorolt szervezetek számára nyújtott támogatások listáját. Kérem feltüntetni az összeget és a támogatás célját is.

Magyar Polgári Párt
Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány
Magyar Ifjúsági Tanács
Erdélyi Magyar Ifjak Egyesület
Reconstructio Egyesület
Identitas Egyesület
Pro Partium Egyesület
Civil Kurázsi Egyesület
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE)
Erdélyi Református Egyházkerület
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Pro Minoritate Alapítvány
Erdelyi Magyar Nemzeti Mozgalom Egyesület
Erdély Ma Egyesület

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 31.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Adatigénylésemre azonnal, de legfeljebb a 2012 november 15. határidőig kellett volna válaszolniuk. Kérem adják ki a kért információkat, ellenkező esetben jogi útra terelem az ügyet.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Mihly Erzsbet
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment iso 8859 2 Q kir E1lyh E1g F3mell E9ki.xls.xls
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q Erd E9lyi Ref Egyh E1zker FClet.xls.xls
11 Download View as HTML

Attachment Budapest Pro Minoritate.xls
11 Download View as HTML

Attachment Identitas.xls
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q civil kur E1zsi.xls.xls
11 Download View as HTML

Attachment EIKE.xls
11 Download View as HTML

Attachment Reconstructio.xls
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q Erd E9ly Ma.xls.xls
11 Download View as HTML

Attachment EMIE.xls
11 Download View as HTML

Attachment MIT.xls
11 Download View as HTML


 

Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

 

Válaszul a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez érkezett adatigénylő
megkeresésére, melyben  az alábbi felsorolásban szereplő szervezetek
részére juttatott támogatások adatai tárgyában érdeklődik, az alábbiakról
tájékoztatom:

-          levelét 2012. november 5-én kaptuk kézhez intézkedésre, a
holnap esedékes válaszadási határidőt ezúton teljesítjük

-          a mellékelt táblázatok és alábbi felsorolás szerint adunk
választ a feltett kérdésekre:

 

Magyar Polgári Párt – nem kapott támogatást
Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány Párt – nem kapott
támogatást
Magyar Ifjúsági Tanács - mellékelve
Erdélyi Magyar Ifjak Egyesület - mellékelve
Reconstructio Egyesület - mellékelve
Identitas Egyesület - mellékelve
Pro Partium Egyesület  - nem kapott támogatást
Civil Kurázsi Egyesület - mellékelve
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) - mellékelve
Erdélyi Református Egyházkerület - mellékelve

Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Pro Minoritate Alapítvány - mellékelve
Erdélyi Magyar Nemzeti Mozgalom Egyesület – nem kapott támogatást
Erdély Ma Egyesület - mellékelve

 

 

Üdvözlettel,

 

Mihály Erzsébet

 

Támogatásfinanszírozási igazgató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tel: +36-1-79 56210

E-mail: [1][email address]

Szentháromság tér 6 sz.

Budapest

1014

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Külügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Miniszterelnökség részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei