Támogatások listája

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010-2012-es időszakban az alább felsorolt szervezetek számára nyújtott támogatások listáját. Kérem feltüntetni az összeget és a támogatás célját is.

Magyar Polgári Párt
Székelyudvarhelyért Alapítvány
Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány
Magyar Ifjúsági Tanács
Erdélyi Magyar Ifjak Egyesület
Reconstructio Egyesület
Identitas Egyesület
Pro Partium Egyesület
Civil Kurázsi Egyesület
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE)
Erdélyi Református Egyházkerület
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Pro Minoritate Alapítvány
Erdély Ma Egyesület

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 1.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

 

 

Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által
különböző szervezeteknek nyújtott támogatások megismerésére vonatkozó
adatigénylése kapcsán a mellékelten található tájékoztatást adjuk.

 

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Corvin Viktória dr.


Attachment image001.jpg
0K Download

Attachment attachment.xlsx
0K Download View as HTML


 

[1]EMMI_logo_2sor (2)

EGYHÁZI KAPCSOLATTARTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FŐOSZTÁLY

 

                                                                                                                                                                                                                                          
               

Sipos Zoltán úr

részére

 

Tárgy: tájékoztatás közérdekű adatigénylés tárgyában (Infotv. 28. § (1))

 

 

Tisztelt Sipos Úr!

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére megküldött
elektronikus megkeresése tárgyában Dr. Fedor Tibor főosztályvezető úr
megbízásából ezúton tájékoztatom, hogy az  további intézkedésre
továbbításra került az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi,
Nemzetiségi, és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős Államtitkársága
részére.

Mellékletben ezúton csatolom az Államtitkárságunk által kezelt támogatások
tekintetében az Ön által kért adatokat. Felhívom szíves figyelmét, hogy a
csatolt listában nem szereplő, de a megkeresésben megjelölt szervezetek
vonatkozásában az Államtitkárságunk által kezelt előirányzatok terhére
támogatás nyújtására 2010-2012. között nem került sor.

                                 

Tisztelettel:

 

Dr. Corvin Viktória

Egyházi támogatási és pályázati referens

 

Egyházi Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tel: +36 (1) 795-4570

Fax: +36 (1) 795-0280

E-mail: [2][email address]

[3]www.kormany.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Tárnyik Viktória


Attachment 20130204111419781 0001.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Sipos Zoltán!

 

Mellékelve csatolom az Ön által kért adatigénylésre adott választ.

 

Tisztelettel,

 

Tárnyik Viktória

Szabálytalansági referens

 

Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ

Jogi, Szolgáltatási és Perképviseleti Osztály
Cím: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Tel.: +36 (1) 795-2925
E-mail: [1][email address]

Web: [2]http://emet.gov.hu/

 

idézett részek megjelenítése

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.emet.gov.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei