TAMOP 5.1.3.-09/1 - program keretében kötött szerződések

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a TAMOP 5.1.3.-09/1.-jelű pályázat keretében a "Közösséget a jövőért"-nevű projekt kapcsán kötött szerződések listáját az alábbi adatokkal:
1 - szerződő fél neve
2 - szerződés tárgya
3- szerződés tartama
4- szerződés összege

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 16.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Tamási Város Jegyzője
Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Becker András Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény alapján közérdekű adatot igényelt Tamási Város
Önkormányzatától a TÁMOP 5.1.3.-09/1. jelű "Közösséget a jövőért"
elnevezésű pályázattal kapcsolatban.

Tájékoztatom, hogy Tamási Város Önkormányzata ilyen kódszámú pályázatot
nem nyújtott be, azon támogatást nem szerzett.

Tisztelettel:

--
Gulyásné dr. Könye Katalin
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
74/570-801

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Jegyző Asszony!

Köszönettel megkaptam a választ.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei