TÁMOP 5.3.11-13/1 - jelű projekt keretében kötött szerződések listája és alapadatai

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Újlengyel Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Újlengyel Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a TÁMOP 5.3.11-13/1 - "Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása"-nevű projekt keretében kötött szerződések listáját az alábbi adatokkal:
1 - szerződő fél neve
2 - szerződés tárgya
3 - szerződés hatálya
4 - szerződés értéke

Kérem tovább megküldeni a projekt záró beszámolóját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 18.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester Újlengyel
Újlengyel Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Fwd K z rdek adat ig nyl s T MOP 5.3.11 13 1 jel projekt keret ben k t tt szerz d sek list ja s alapadatai.html
5K Download


Tisztelt Becker András Úr!

 

Adatigénylését ezúton is tisztelettel köszönöm.

 

Az adatokat letöltheti településünk honlapjáról. A segítségére szolgáló
link: [1]http://ujlengyel.hu/tamop

 

Bármi egyéb kiegészítő vagy szükséges információ-igényével kapcsolatban
kereshet a feladó email-címen vagy a 30/402-26-46-os telefonszámon.

 

Üdvözlettel:

 

Petrányi Tamás

  polgármester

 

References

Visible links
1. http://ujlengyel.hu/tamop

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel megkaptam gyors válaszát. A szerződések táblázatát megnéztem, és ezzel kapcsolatban érdeklődöm, hogy mi az oka, hogy a szerződések összértéke alig haladja meg a nettó 30 millió forintot - miközben ennek a dupláját is elkölthették volna a támogatási szerződés alapján.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester Újlengyel
Újlengyel Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment T MOPanyagok.xlsx.html
1K Download

Attachment T MOPanyagok.pdf
348K Download View as HTML


Tisztelt Becker András Úr!

Gyorsan számolgattam... csatolva küldöm a táblát. Mindenféle szerkesztések nélkül az utolsó oszlopba kiírtam a bruttó értékeket, melyet felül összegeztem.
Nekem ez a 62 mFt körüli összeg jött ki.

Üdvözlettel:

Petrányi Tamás
polgármester

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Újlengyel Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei