Tanácsadási, alvállalkozói szerződések listája

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Közalapítvány által 2009. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között kötött valamennyi tanácsadói, alvállalkozói szerződést tartalmazó listát, amely feltünteti egyenként a szerződő fél pontos megnevezését, a szerződés tárgyát és annak értékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 19.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: XX. Század Intézet
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

Tisztelt Bodoky Úr!

Figyelemmel arra, hogy közérdekű adatigénylés iránti kérelme nem egyértelmű, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§ (3) bekezdése alapján ezúton felhívom, hogy adatigénylését 15 napon belül az alábbiak szerint pontosítani szíveskedjék:
1. Mit ért tanácsadói szerződésen - e körben kizárólag azon szerződések listájára vonatkozik az igény, melynek egyedüli tárgya tanácsadás?
2. Mit ért alvállalkozói szerződésen - e körben kizárólag azon, Ptk. szerinti vállalkozási szerződésekről készült kimutatásra vonatkozik-e az igény, melyek fővállalkozói szerződéshez kapcsolódnak és azok tárgya valamely, Közalapítvány által kötött vállalkozási szerződésben vállalt munka elvégzése?
3. Mit ért a szerződés értékén? - a szerződés szerinti partner részére határozott idejű szerződés esetén, a kifizetett teljes díjazás összegét, ill, határozatlan időtartamú megbízás esetén milyen összeget?

Üdvözlettel:
Schmidt Mária
főigazgató
Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

-----Original Message-----
From: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. [mailto:[FOI #2704 email]]
Sent: Thursday, June 19, 2014 7:29 AM
To: KözAdat requests at Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
Subject: Közérdekűadat igénylés - Tanácsadási, alvállalkozói szerződések listája

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásért Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Közalapítvány által 2009. január 1-je és jelen adatigénylés
benyújtása között kötött valamennyi tanácsadói, alvállalkozói
szerződést tartalmazó listát, amely feltünteti egyenként a szerződő
fél pontos megnevezését, a szerződés tárgyát és annak értékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 19.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #2704 email]

Ha a(z) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány nem a(z) [Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!


-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Főigazgató Asszony!

Ezúton köszönöm viszonválaszát.

Kérem, a listában valamennyi olyan szerződést szíveskedjen feltüntetni, amelynek a tárgya részben vagy egészben tanácsadás; akkor is, ha a szerződés alapvetően nem erre irányul.

Az alvállalkozói szerződések tekintetében kérem mindazon szerződések feltüntetését, amelyekben vagy a Közalapítvány látott el alvállalkozói feladatokat, vagy a Közalapítvány áll a megrendelő pozíciójában és a szerződés lehetővé teszi alvállalkozó bevonását.

A szerződés értékén a szerződésben meghatározott árat értem, amelyet a Közalapítvány a szerződő félnek (feleknek) megfizet(ett). Amennyiben nem egyszeri kifizetés történt, kérem, hogy az összesen kifizetett összeget szíveskedjen feltüntetni, még fennálló szerződés esetében pedig az adatigénylés benyújtásáig megfizetett összeget.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: XX. Század Intézet
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

Tisztelt Bodoky Úr!

Figyelemmel arra, hogy az adatigénylés teljesítése hosszabb időt vesz igénybe, az Info. tv. 29.§(2) alapján, az Ön által kért kimutatás kiadásának teljesítését további 15 nappal meghosszabbítjuk.
Mivel az egyedi kimutatás elkészítése - a nagyszámú szerződés feldolgozására is figyelemmel - másolat készítést és szkennelést is igényel, annak várható költségéről külön levélben tájékoztatjuk majd, melynek előlegezését az Info. tv. 29.§ (4) bekezdésére figyelemmel, kénytelen leszünk Öntől igényelni.

Üdvözlettel:
Dr. Schmidt Mária
főigazgató
Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

-----Original Message-----
From: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. [mailto:[FOI #2704 email]]
Sent: Tuesday, July 8, 2014 3:19 PM
To: XX. Század Intézet
Subject: RE: Közérdekűadat igénylés - Tanácsadási, alvállalkozói szerződések listája

Tisztelt Főigazgató Asszony!

Ezúton köszönöm viszonválaszát.

Kérem, a listában valamennyi olyan szerződést szíveskedjen
feltüntetni, amelynek a tárgya részben vagy egészben tanácsadás;
akkor is, ha a szerződés alapvetően nem erre irányul.

Az alvállalkozói szerződések tekintetében kérem mindazon
szerződések feltüntetését, amelyekben vagy a Közalapítvány látott
el alvállalkozói feladatokat, vagy a Közalapítvány áll a megrendelő
pozíciójában és a szerződés lehetővé teszi alvállalkozó bevonását.

A szerződés értékén a szerződésben meghatározott árat értem,
amelyet a Közalapítvány a szerződő félnek (feleknek) megfizet(ett).
Amennyiben nem egyszeri kifizetés történt, kérem, hogy az összesen
kifizetett összeget szíveskedjen feltüntetni, még fennálló
szerződés esetében pedig az adatigénylés benyújtásáig megfizetett
összeget.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-----Original Message-----

Tisztelt Bodoky Úr!

Figyelemmel arra, hogy közérdekű adatigénylés iránti kérelme nem
egyértelmű, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§ (3)
bekezdése alapján ezúton felhívom, hogy adatigénylését 15 napon
belül az alábbiak szerint pontosítani szíveskedjék:
1. Mit ért tanácsadói szerződésen - e körben kizárólag azon
szerződések listájára vonatkozik az igény, melynek egyedüli tárgya
tanácsadás?
2. Mit ért alvállalkozói szerződésen - e körben kizárólag azon,
Ptk. szerinti vállalkozási szerződésekről készült kimutatásra
vonatkozik-e az igény, melyek fővállalkozói szerződéshez
kapcsolódnak és azok tárgya valamely, Közalapítvány által kötött
vállalkozási szerződésben vállalt munka elvégzése?
3. Mit ért a szerződés értékén? - a szerződés szerinti partner
részére határozott idejű szerződés esetén, a kifizetett teljes
díjazás összegét, ill, határozatlan időtartamú megbízás esetén
milyen összeget?

Üdvözlettel:
Schmidt Mária
főigazgató
Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány

-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #2704 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése

Hivatkozása ide

Feladó: XX. Század Intézet
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány


Attachment UTF 8 B VGFuw6Fjc2Fkw7NpIHN6ZXJ6xZFkw6lzZWtfw6F0bMOhdHN6w7Nu UTF 8 B YWsucGRm.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Bodoky Úr!

Hivatkozva 2014. június 19-én küldött adatigénylésére, valamint az ügyben folytatott korábbi levelezésünkre, mellékelten küldöm az Ön részére a Közalapítvány által 2009. január 1-je és a tárgyi adatigénylés benyújtása között kötött tanácsadói, alvállalkozói szerződéseket tartalmazó listát, amelyben feltüntettük egyenként a szerződő fél pontos megnevezését, a szerződés tárgyát és annak értékét.
Kérem, hogy szíveskedjék jelezni, ha az adott listában szereplő bármely szerződésről elektronikus másolatot igényel. Tájékoztatom arról, hogy bármely szerződésről elektronikus másolatot - a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – kizárólag a szkennelési költség előzetes megtérítése esetén áll módunkban küldeni. A szkennelés költsége 150,- Ft. + ÁFA/szkennelt oldal, melyről számlát állítunk ki az adatigénylő részére.
Üdvözlettel,
Dr. Schmidt Mária
főigazgató

-----Original Message-----
From: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. [mailto:[FOI #2704 email]]
Sent: Tuesday, July 8, 2014 3:19 PM
To: XX. Század Intézet
Subject: RE: Közérdekűadat igénylés - Tanácsadási, alvállalkozói szerződések listája

Tisztelt Főigazgató Asszony!

Ezúton köszönöm viszonválaszát.

Kérem, a listában valamennyi olyan szerződést szíveskedjen
feltüntetni, amelynek a tárgya részben vagy egészben tanácsadás;
akkor is, ha a szerződés alapvetően nem erre irányul.

Az alvállalkozói szerződések tekintetében kérem mindazon
szerződések feltüntetését, amelyekben vagy a Közalapítvány látott
el alvállalkozói feladatokat, vagy a Közalapítvány áll a megrendelő
pozíciójában és a szerződés lehetővé teszi alvállalkozó bevonását.

A szerződés értékén a szerződésben meghatározott árat értem,
amelyet a Közalapítvány a szerződő félnek (feleknek) megfizet(ett).
Amennyiben nem egyszeri kifizetés történt, kérem, hogy az összesen
kifizetett összeget szíveskedjen feltüntetni, még fennálló
szerződés esetében pedig az adatigénylés benyújtásáig megfizetett
összeget.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-----Original Message-----

Tisztelt Bodoky Úr!

Figyelemmel arra, hogy közérdekű adatigénylés iránti kérelme nem
egyértelmű, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§ (3)
bekezdése alapján ezúton felhívom, hogy adatigénylését 15 napon
belül az alábbiak szerint pontosítani szíveskedjék:
1. Mit ért tanácsadói szerződésen - e körben kizárólag azon
szerződések listájára vonatkozik az igény, melynek egyedüli tárgya
tanácsadás?
2. Mit ért alvállalkozói szerződésen - e körben kizárólag azon,
Ptk. szerinti vállalkozási szerződésekről készült kimutatásra
vonatkozik-e az igény, melyek fővállalkozói szerződéshez
kapcsolódnak és azok tárgya valamely, Közalapítvány által kötött
vállalkozási szerződésben vállalt munka elvégzése?
3. Mit ért a szerződés értékén? - a szerződés szerinti partner
részére határozott idejű szerződés esetén, a kifizetett teljes
díjazás összegét, ill, határozatlan időtartamú megbízás esetén
milyen összeget?

Üdvözlettel:
Schmidt Mária
főigazgató
Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány

-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #2704 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei