Tanácsadói szerződések

Szigetvári Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szigetvári Viktor

Tisztelt Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2010 óta pontosan mikor, mire vonatkozó tartalommal és mekkora összegben kötött szerződést a Trinity International Communication Kft. és a Young and Partners Kft. nevű vállaltokkal. Továbbá kérem, hogy szíveskedjen megküldeni részemre a Trinity International Communication Kft. és a Young and Partners Kft. nevű vállaltok által a szerződések teljesítéseként készített tanácsadói dokumentumokat, tanulmányokat, stratégiai javaslatokat. Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 27. § (6) bekezdése alapján, és tekintettel a Kúria és az Alkotmánybíróság következetes joggyakorlatára, a döntés-előkészítő adat kiadása akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné. Amennyiben erre hivatkozva utasítaná el adatigénylésemet, kérem, jelezze, hogy az érintett adat alapján milyen tárgyban és várhatóan mikor fognak döntést hozni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 15.

Üdvözlettel:

Szigetvári Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: Rákóczi Zsuzsa
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Szigetvári Viktor!

 

 

A 2016. február 15-én elektronikus úton érkezett, adatigénylésre vonatkozó
megkeresésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az DRV ZRt. által közbeszerzés útján igénybe vett szolgáltatásokhoz
kapcsolódó nyilvános információk a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
adatbázisból hozzáférhetők, köztük a Trinity International Communicacion
Kft-vel, vagy a Young and Partners Kft-vel kötött szerződések is.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel: DRV Zrt.

 

 
   
 

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szigetvári Viktor:
Csak a(z) Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei