Tanácsadói szerződések Kazincbarcika

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2006.01.01. és 2015.01.22. között tanácsadói szerződéssel foglalkoztatottak listáját, amely tartalmazza a megbízások tárgyát, időtartamát és díjazását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 22.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment tan csad iszerz.k zadat.150130.pdf
244K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából
eljárva, csatoltan megküldöm az Ön részére közérdekű adat kiadása iránti
kérelmére válasziratunkat.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzat
                         Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Buza Orsolya!

Kérésének megfelelően pontosítom igénylésemet, az alábbiak szerint:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2006.01.01. és 2015.01.22. között kötött, tanácsadásra irányuló megbízási szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződések tárgyát, időtartamát és összegét, a szerződéskötések dátumát, és a szerződő felek nevét.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment tan csad iszerz.v laszirat.150504.pdf
507K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva, csatoltan
küldöm a közérdekű adat kiadása iránti kérelmére vonatkozó válasziratot.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Buza Orsolya!

Ezesetben kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2006.01.01. és 2015.01.22. között kötött valamennyi olyan polgári jogi szerződések listáját (tárgyuktól függetlenül), amelyekben az önkormányzat a szolgáltatásért díjat fizetett.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment tan csad iszerz d sek.v lasz.150514.pdf
476K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében csatoltan küldöm a
közérdekű adatigénylésére vonatkozó válasziratot.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Megb z si szerz d sek 2006 2010.pdf
525K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, csatoltan
küldöm az adatigénylésében kért adatokat 2006. január 1. és 2010. december
31. napja közötti időszakra vonatkozóan. A további szerződések listáját
rövidesen megküldjük az Ön részére.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Megb z si szerz d sek 2011 2015.pdf
1.2M Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, közérdekű
adat kiadása iránti kérelmére, csatoltan megküldöm Kazincbarcika Város
Önkormányzatánál 2011-2015. évben megbízási szerződés alapján
foglalkoztatottak listáját.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei