Tanulmányi szerződések 2011-ben és 2012-ben

Benkovics József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Mentőszolgálat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Benkovics József

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Országos Mentőszolgálat hány munkatársával kötött tanulmányi szerződést a 2011 és 2012-es években. Ezek a tanulmányi szerződések milyen iskolák, tanfolyamok elvégzésére köttettek, illetve a szerződéseket megkötő munkatársak jelenleg milyen beosztásban dolgoznak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 12.

Üdvözlettel:

Benkovics József

Hivatkozása ide

Feladó: Benkovics József

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

2013.február 12-én kelt adatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2013.február 27.-ig válaszolniuk kellett volna.

Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Benkovics József

Üdvözlettel:

Benkovics József

Hivatkozása ide

Sent request to Országos Mentőszolgálat again, using a new contact address.

Országos Mentőszolgálat


Attachment M solat eredetijeTanulm nyi szerz d sek 2011 2012.xlsx
11K Download View as HTML


Tanulmányi szerződések adatai:
A 2011. évben 2 db, a 2012. évben 8 db, összesen 10 db tanulmányi szerződést kötöttünk.
A szerződéseket megkötő munkatársaink jelenlegi is intézményünknél dolgoznak, a táblázatban szereplő beosztásokban.
Mellékletként csatolva a 2011-2012 szerződések

Hivatkozása ide

Országos Mentőszolgálat


Attachment tanulmanyi szerzosesek 2011 2012.pdf
10.4M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Benkovics József:
Csak a(z) Országos Mentőszolgálat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei