Tanulmányi ösztöndíjak mértéke

Kovács Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyugat-magyarországi Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Nyugat-magyarországi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy az elmúlt, illetve a tárgyfélévben mekkora volt a tanulmányi ösztöndíj keretösszege karonként, illetve abból hány hallgató
részesült. Mennyi volt a legkisebb, illetve a legnagyobb összegű havi kiutalás mértéke?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 11.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Nyugat-magyarországi Egyetem!

Kérem, részemre mihamarabb küldjék meg a kért adatokat. Tekintve,
hogy a válaszadási határidő letelt nem gondolom, hogy ez túlzottan
nagy kérés.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: NYME-BPK Dékáni Hivatal
Nyugat-magyarországi Egyetem

Tisztelt Kovács Ákos!

Tiborczné Bogdán Éva gazdasági alelnök összegzése alapján a NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzata a múlt félévben 2.386.725 Ft tanulmányi keretösszeggel rendelkezett, melyből 132 hallgató részesült. A legkisebb összeg: 16.000 Ft , a legnagyobb 30.850 Ft volt.
Tárgyfélévben 1. 963. 830 Ft a tanulmányi keretösszegből 195 hallgató részesül ösztöndíjba. A minimum: 9.000 F a maximum: 16.200 Ft.

Tisztelettel
Szalma Mária
dékáni titkárnő

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Egyetem!

Köszönöm válaszukat! Sajnos csak egy karra vonatkozóan jutottak el hozzám az adatok, így kérem a többi kar adatait is szíveskedjenek pótolni.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: NYME-BPK Dékáni Hivatal
Nyugat-magyarországi Egyetem

Kedves Ákos!

A Benedek Elek Pedagógiai Karról kapta Ön a választ, a többi kart én nem tudom értesíteni, hogy küldjék az adatokat. Kérem, velük szíveskedjen felvenni a kapcsolatot.

Köszönettel
Szalma Mária
dékáni titkárnő

________________________________________
Feladó: Kovács Ákos <[FOI #6338 email]>
Elküldve: 2016. április 24. 10:37
Címzett: NYME-BPK Dékáni Hivatal
Tárgy: Re: Közérdekű adat igénylés - Tanulmányi ösztöndíjak mértéke

Tisztelt Egyetem!

Köszönöm válaszukat! Sajnos csak egy karra vonatkozóan jutottak el hozzám az adatok, így kérem a többi kar adatait is szíveskedjenek pótolni.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ákos:
Csak a(z) Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kari működési szabályzatok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Hercig Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei