Társasházban történt rendőri intézkedések összesítése

Lukács Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapest VIII. kerületi Rendőrkapitányság.

Feladó: Lukács Attila

Delivered

Tisztelt Budapest VIII. kerületi Rendőrkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

2015. január elseje és 2019. Június 12. között hány alkalommal történt rendőri intézkedés – különös tekintettel, de nem kizárólagosan a csendháborítás miatti bejelentések kapcsán – a 1081 Kun utca 4. szám alatti lakóparkban (A, B, C lépcsőházak), és ezek az intézkedések melyik albetétekben történtek (emelet és ajtószám). Az intézkedés alatt a rendőrjárőr által az albetétben tartozkódó figyelmeztetése is beleszámít.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 12.

Üdvözlettel:

Lukács Attila

Hivatkozása ide

Budapest VIII. kerületi Rendőrkapitányság


Attachment attachment.pdf
332K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) VIII. ker. Rendőrkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Attila

Delivered

Tisztelt Dauda Márta r. őrnagy!

Köszönettel vettem válaszukat, ám több dolgot nem értek: Ön azt írja, hogy az adat nem áll rendelkezésre, ám térítés ellenében átnéznek iratokat, amikből egyáltalán nem biztos, hogy számomra értelmezhető és releváns információkat nyernek. Kérdés: miért fizessek valamiért, amiről nem tudom, hogy létezik-e? Második kérdés: ha Ön nem tudja biztosan, hogy létezik-e az információ, akkor az intézkedő járőrök miért mondják azt, hogy ó, erről készül bent jelentés/feljegyzés (nevezzük bárhogy) - tehát a logika alapján mégiscsak rendelkezésre állhat ez az információ? Harmadrészt: vitatkoznék azzal, hogy beazonosítható információt kértem: én ugyanis csak arra az információra lennék kiváncsi, hogy melyik albetétben jártak járőrök (arra nem, hogy kinél). Az albetét tulajdonosa pedig - ha máshonnét nem, a postaládáról - kiderül, de akár a Földhivatal nyilvántartása alapján meg tudom tekinteni.

A fentiek alapján egyelőre eltekintek az adatok igénylésétől, de köszönöm, hogy a törvényben foglaltak alapján és annak megfelelően választ kaphattam Önöktől.

Köszönettel és üdvözlettel:

Lukács Attila

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lukács Attila:
Csak a(z) Budapest VIII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei