Társulási Tanács jegyzőkönyv

Szabó Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Izotóp Tájékoztató Társulás részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus értesítés mellett:
- Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás Társulási Tanács üléseiről készített jegyzőkönyveket az ITT (ITET) hivatalos honlapján közzétenni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 18.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kisnémedi ITT
Izotóp Tájékoztató Társulás

Tisztelt Szabó Péter Úr!

Tájékoztatom, hogy az ITET jelenleg nem működtet honlapot forrás hiány matt.

Üdvözlettel:

Edelman György

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Elnök Úr!

Válasza alapján az ITET jelenleg nem működtet honlapot, ezért kérem, hogy a kért adatokat részemre elektronikus úton megküldeni szíveskedjék.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Kisnémedi ITET!

A megküldött közérdekű adatigénylésre
rendelkezésre álló 15 nap eltelt. Az adatigénylésre rendelkezésre álló idő nem lett meghosszabbítva, az igénylés nem lett elutasítva, sem megtagadva.

Továbbra is várom megtisztelő válaszát.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Kisnémedi ITET!
Tisztelt Edelman György Elnök Úr!

A 2016. február 08. napján az ITET részére megküldött közérdekű adatigénylésemre érkezett válasz alapján Elnök úr irányított a Radioaktív Hulladékokat kezelő Közhasznú Nonprofit Kft-hez, mely szerint „ A feltett kérdéseire a választ a fióktelep Engedélyesétől tudhatja meg”.

Tájékoztatása szerint [email address] elektronikus elérhetőség hamarosan megszűnik. Az ITT alapító okiratának megfelelően valószínűsíthető, hogy az ITET alapító okirata is tartalmazza a Társulás feladatai közül a honlap létrehozását, annak működtetését, folyamatos frissítéssel, így elektronikus elérhetőséget is.

Köszönöm megtisztelő meghívását a személyes tájékoztatásra. Kérésének megfelelően, előre egyeztetett időpontban élni fogok a lehetőséggel.

A február 18-án megküldött és február 25-én, az Ön válasza alapján pontosított adatigénylésemre továbbra is várom válaszát.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kisnemedi ITT
Izotóp Tájékoztató Társulás


Attachment Megh v.pdf
29K Download View as HTML

Attachment Jegyz k nyv 2016.01.14.pdf
265K Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
26K Download View as HTML

Attachment Jegyz k nyv 2016.03.04.pdf
212K Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
27K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
30K Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter úr!

Adatigénylését megkaptuk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól, erre tekintettel megküldöm további szíves felhasználás végett a 2016. január 14-én és a 2016. március 04-én tartott Társulási Tanácsülésekről készült jegyzőkönyvet.

Üdvözlettel: Hegyi Ágnes jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Péter:
Csak a(z) Izotóp Tájékoztató Társulás munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei